236 Views

Fra 1. mars er Stine Lastein ansatt som ny Generalsekretær i Norges Judoforbund, og siden hun kommer fra stillingen som Fagsjef gir det rom for en større omfordeling av oppgaver internt.

Christian Wolff midlertidig ansatt i Judoforbundet.

Vi har prioritert å raskt utlyse en ny stilling som Utviklingsansvarlig og jobber for å få på plass en ny medarbeider. Inntil denne er på plass vil det i en kort periode være redusert bemanning på Forbundskontoret. Vi har vurdert ulike tiltak for å minimere negative konsekvenser, da det er viktig å opprettholde tilbudet av tjenester til våre klubber og medlemmer.

Vi er derfor svært fornøyde med å kunne meddele at Christian Wolff er ansatt i en 50 % midlertidig stilling. Han vil fram til sommeren være ansatt i NJFs administrasjon og ha ansvar for prosjekter knyttet til både Strategidokumentet og til Virksomhetsbeskrivelsen. Hovedsakelig vil han jobbe med klubbutvikling, judo i skolen og NM-veka.

Christian har lang fartstid i norsk judo, der han nok er best kjent som en dyktig leder av Stevnekomiteen og som vår egen judofotograf, se judobilder.org. Han har også lang erfaring som klubbleder i Asker judoklubb, som stevnearrangør og som trener.

Vi er svært fornøyde med å ha fått Christian som ansatt i NJF og ser frem til å ha ham med på laget!

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier