137 Views

Stine Lastein tiltrer som ny Generalsekretær i Norges Judoforbund 1. mars. Siden hun kommer fra stillingen som Fagsjef gir det rom for en større omfordeling av oppgaver internt.

Organisering av administrasjonen skal være så hensiktsmessig som mulig for å løse de oppgavene som til enhver tid kreves. Vi skal utnytte ansattressursene maksimalt, være tilpasningsdyktige og legge til rette for best mulig aktivitet for våre medlemmer.

Basert på virksomhetsbeskrivelsen som er vedtatt på Judoforbundstinget og de økonomiske rammebetingelsene, har vi forsøkt å fordele oppgaver på de ansatte vi har med oss videre, ut fra den enkeltes kompetanse, ønsker og motivasjon fremover.

På bakgrunn av denne øvelsen har vi derfor prioritert å raskt utlyse en ny stilling som Utviklingsansvarlig.

Vi håper at perioden med redusert bemanning gir så få negative effekter som mulig. Inntil en ny person kommer på plass vil det fremdeles være rom for enderinger i håndtering av oppgaver, men i hovedsak vil administrasjonens arbeidsfordeling organiseres som beskrevet her.
 

Faste stillinger


Generalsekretær – Stine Lastein.
Stine vil i hovedsak ha samme arbeidsoppgaver og ansvar som Kristoffer Halmøy har hatt til nå. I dette ligger det overordnede ansvaret for administrasjonen i Judoforbundet. Saksforberedelse for styret, forbundsting, strategiarbeid og risikostyring, idrettspolitisk arbeid, budsjettstyring, regnskap og internkontroll. I tillegg kommer HR-ansvar, personvern, lov/forvaltning, pressekontakt, anleggsutvikling, samarbeid med andre særforbund, redaksjonelt ansvar, behandling av honorære saker og oppfølging av samarbeidspartnere.


Organisasjonsansvarlig – Lill Merethe Tjeldvoll.
Lill Merethe vil jobbe med medlemsservice, reisekoordinasjon for Landslaget, påmeldinger til internasjonale stevner og seminarer, arrangement og support. Hun vil også ha ansvar for administrative prosesser og oppgaver, som IT-systemene, kursrapportering, kursavvikling, resultatservice, lager, logistikk og salg. Stillingen innebærer videre å være førstelinjesupport for anleggsspørsmål og matter og er et bindeledd mot JFF.

Utviklingsansvarlig – Utlyst stilling.
Vedkomne vil jobbe med utvikling og fag. Stillingens arbeidsoppgaver vil blant annet innebære klubb- og regionutvikling, trener- og dommerutvikling, utdanning, barne- og ungdomsidrett, oppfølging av instruktører, dommervirksomheten og nasjonale stevner. En stor del av stillingen omfatter også forvaltning av para-aktivitet, ledelse av Råd for para-judo og oppfølging av klubber med para-utøvere. I tillegg tilfaller oppfølging av nasjonale prosjekter.

 

Midlertidige stillinger

Landslaget: Per Vestli
Toppidrettssjef – Per Vestli.
Pers stilling, som er en 40 %-stilling (ut 2019, med mulighet for forlengelse), vil i liten grad endres. Han jobber i dag med drift av landslagene og talentutvikling, støtteapparatet, har ansvar for landslagstrener og regiontrenere, utviklingstrapp, VGS-samarbeid, antidoping-arbeid og samarbeid med OLT. Han vil i tillegg fra 1. mars være medansvarlig for trenerutvikling på nivå 3 (trenere for morgendagens topputøvere).

Landslaget: Martin Thiblin
Landslagstrener – Martin Thiblin.
Martin har en 100% stilling (ut 2019, med mulighet for forlengelse), og denne blir ikke endret. Det betyr at han fortsatt har ansvar for landslagets sportslige planer, og LL-utøvernes sportslige utvikling. Det inkluderer å etablere et treningstilbud på dagtid og følge opp utøverne sportslig på kveldstid i Oslo. Han samarbeider med personlige trenere, klubbtrenere, og ikke minst andre coacher/reiseledere til LL-arrangementer. Han skal også følge opp regiontrenerne og etablere samarbeid med regionale OLT-sentere.


Prosjektleder Ungdomsprosjektet – Elise Åkesson.
Elise har fått en prosjektstilling som varer ut 2019 (uten mulighet for forlengelse). I prosjektets siste år vil Elise jobbe med dommer- og arrangørprogrammene i prosjektet, og hun vil fokusere ekstra på å skape regionale ungdomsnettverk i Norsk Judo. Dette innebærer oppfølging av kursdeltakere og organisering av regionale og nasjonale samlinger/seminarer for målgruppen. Hun skal også holde arrangørkurs, følge opp arrangører av Judofestivaler og Regioncup samt hjelpe klubber med markedsføring og oppfølging av dommere. Stillingen innebærer mye reisevirksomhet med klubbesøk i hele landet.

 
Denne omrokkeringen danner grunnlag for et nytt organisasjonskart som vil utarbeides når den utlyste stillingen er besatt. En del oppgaver som tilfaller administrasjonen er ikke beskrevet her, og disse vil fordeles slik det er mest hensiktsmessig.
 
Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier