266 Views

NIFs ordning med utstyrsmidler skal fordele 34,4 millioner til norske idrettslag – en økning på 5 millioner fra i fjor.

NJFs samarbeidspartner Green Hill tilbyr judomatter.
NJFs samarbeidspartner Green Hill tilbyr judomatter.

Green_Hill_rekrutteringspakke_I

Green_Hill_rekrutteringspakke_II

Klubbene kan kjøpe tjukkaser, judomatter eller rekrutteringspakker (drakter til utlån). Skal dere kjøpe matter kan dere få finansieringshjelp!

Søknadsbeløp
Tilskuddet er maksimalt 1/3 av de faktiske dokumenterte kostnader. Søknadsbeløpet tar utgangspunkt i planlagt innkjøp mellom kroner 10.000 og 900.000.

Praksis tilsier at det vil bli noe avkorting av støtten, spesielt hvis det kommer mange søknader totalt. Man kan vente med å kjøpe til det endelige tilskuddet er kjent.

Utstyrskategoriene det kan søkes støtte til er judomatter/tjukkaser og rekrutteringspakker med drakter.

Utstyret som er berettiget til støtte er ikke personlig utstyr. Det er utstyr som skal være i klubbens eie, og som kan lånes bort til nybegynnere og andre. I samarbeid med vår samarbeidspartner Green Hill har vi satt sammen draktpakker som tilfredsstiller kravene til denne ordningen. Se Rekrutteringspakke I og Rekrutteringspakke II m/klubbnavn.

Rekrutteringspakke I har ordinær pris 17.550,- med 30% klubbrabatt, og maks tildeling av utstyrsmidler blir klubbens kostnad kroner 8.231,-

Rekrutteringspakke II m/klubbnavn har ordinær pris 20.050,- med 30% klubbrabatt, og maks tildeling av utstyrsmidler blir klubbens kostnad kroner 9.403,-

Finansieringshjelp
Hvis klubben trenger nye matter, men mangler kapital, kan man søke NJF om finansieringsstøtte. Samtidig med søknad om finansieringshjelp må det søkes om utstyrsmidler gjennom NIF. Les mer om saksgang og søknadsprosess:

Søknad via SportsAdmin
Se brukerveiledning her: https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett.

Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet: Leder, Daglig leder, Adm.leder og Org.ansvarlig KL/BL.

Tekniske spørsmål skal rettes til Idrettens Support (support@idrettsforbundet.no tlf. 03615) hverdager 8-20, mens spørsmål knyttet til utstyr og godkjenning kan rettes til Kristoffer Halmøy.

Frister
Gjeldende søknadsperiode er for hele 2017 og frem tom 20. jan 2018. Det betyr at man må søke innen fristen 18. okt 2017, men det faktiske kjøpet kan være i perioden 1. jan 2017 til 20. jan 2018.

Man kan søke hvis man har en intensjon om å kjøpe. Hvis det faktiske kjøpet ikke gjennomføres vil midlene bare returneres til NIF.

Midlene utbetales til klubbene etter at NJF har mottatt kjøpskvittering innen fristen 20. jan 2018. Dette er en absolutt frist, og klubbene mister tildelte midler hvis dette ikke overholdes. Klubbene er selv ansvarlig for at kvitteringer og dokumentasjon har nådd riktig mottaker i Judoforbundet.

For de som får tilslag om finansieringshjelp gjelder egne regler for kjøp og spillemiddelstøtte.

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier