346 Views
Coverbilde: NIF / Pernille Ingebrigtsen

Norges Idrettsforbund har lansert en egen veileder for håndtering av saker i forbindelse med rasisme og diskriminering.

Det siste halvåret har både samfunnet og idretten blitt utfordret på manglende bevissthet om og anerkjennelse av rasisme og diskriminering.

På Idrettsforbundets ledermøte 5. juni 2020 ble det vedtatt en egen resolusjon om rasisme, og under møtet med kulturminister Abid Q. Raja 18. juni varslet idrettspresident Berit Kjøll flere tiltak for å forebygge og håndtere rasisme i norsk idrett.

Ett av tiltakene var å lage en veileder for håndtering av rasisme og diskriminering i idretten. Formålet med veilederen er å gjøre det lettere å si fra om rasisme og diskriminering, både for de som har blitt utsatt for det, og for de som ser, hører eller registrerer slike handlinger i idrettssammenheng.

Vi har nulltoleranse for rasisme i idretten, og jeg forventer at alle organisasjonsledd i norsk idrett alltid reagerer på rasisme. Vi har idrettsglede for alle som visjon, og det forplikter. Denne veilederen vil gjøre det lettere å si ifra om rasisme – og lettere for idrettslag å håndtere slike saker.

Idrettspresident Berit Kjøll

Veilederen skal også gjøre det lettere for idrettslag å håndtere saker de mottar om rasisme og diskriminering, og idrettspresidenten forventer at veilederen bekjentgjøres i alle klubber og lag. 

Se veilederen her: idrettsforbundet.no/tema/rasisme-og-diskriminering/

Se andre retningslinjer og hvordan varsle: judo.no/organisasjon/retningslinjer-og-varsling/

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier