80 Views

Norges Judoforbunds rapport for 2013 er ferdigstilt, og kan lastes ned eller leses som e-bok. Deler av innholdet i årsrapporten skal behandles på kommende Forbundsting.

Årsrapportene blir ikke lenger sendt ut til alle klubber. Heller ikke delegatene på Forbundstinget får utdelt rapportene, med mindre opptrykk bestilles særskilt. Les mer i innkallingen til Forbundstinget.

Årsrapport 2013 Norges Judoforbund:
•Presidenten har ordet
•Styrets årsberetning
•Styrets overordnede oppgaver
•Styrets sammensetning
•Styremøter
•Strategiarbeidet
•Representasjon
•Medlemstall
•Administrasjonen
•Komiteene
•Resultater, lisenser, graderinger og æresbevisninger
•Økonomi
•Regnskap 2013
•Evaluering Strategidokumentet
•Anlegg – nøkkelen til fremtidig vekst!
•Utvikling av Trenerutdanningen
•Endring i organisasjonen
•Økt fokus på idrettspolitikk
•Vedlegg
•Vedlegg 1 – Kretser/utvalg og klubber 2013
•Vedlegg 2 – Judo for Fred
•Vedlegg 3 – Den Norske Judoskolen
•Vedlegg 4 – Resultater NC og NM
•Vedlegg 5 – Deltagerstatistikk NM 2013
•Vedlegg 6 – Internasjonale resultater
•Vedlegg 7 – Sammensetning styreoppnevnte komiteer

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier