104 Views

Norges Judoforbunds rapport for 2018 er ferdigstilt, og kan lastes ned som pdf.

Deler av innholdet i årsrapporten skal behandles på Forbundstinget i 2020. Årsrapportene blir normalt ikke trykket lenger, men opptrykk kan bestilles særskilt i forbindelse med påmelding til Forbundstinget.

Forsidebilde NJFs årsrapport 2018. FOTO: Christian Wolff/judobilder.org

I årsrapporten for 2018 kan du lese:

  • Presidenten har ordet
  • Styrets årsberetning
  • Regnskap 2018
  • Evaluering Strategiarbeidet 2018
  • EJU-trenerseminar med Jane Bridge
  • Gode møter med klubbene!
  • Vellykket Nettverkssamling for ungdom!
  • Judo-NM på NM-veka

I tillegg finner du vedlegg med informasjon og data fra NJFs aktiviteter.

Last ned Årsrapport 2018 her.

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier