12 Views
Forsidebilde NJFs årsrapport 2019. FOTO: Makis Kartsonakis/EJU

Norges Judoforbunds rapport for 2019 er ferdigstilt, og kan lastes ned som pdf.

Deler av innholdet i årsrapporten skal behandles på Forbundstinget i 2020. Årsrapportene blir normalt ikke trykket lenger, men opptrykk kan bestilles særskilt i forbindelse med påmelding til Forbundstinget.

Vi oppfordrer alle til å laste ned årsrapporten digitalt!

I årsrapporten for 2019 kan du lese:

  • Presidenten har ordet
  • Styrets årsberetning
  • Regnskap 2019
  • Evaluering Strategiarbeidet 2018-2020
  • Over 3 millioner til norske judoklubber
  • EJU-samarbeid: Judo in school
  • Landslagets målsettinger
  • Utstyr til para-aktivitet

I tillegg finner du vedlegg med informasjon og data fra NJFs aktiviteter.

Last ned Årsrapport 2019 her.

Stine Lastein

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760