145 Views

Styret har vedtatt et budsjett for 2020 etter innspill fra administrasjonen.

2019 var et rekordår, mye takket være gaven fra Sparebankstiftelsen DNB. Det er usikkert om vi vil klare så skaffe tilsvarende inntekter fra eksterne kilder fremover. Vi har videre hatt nedgang i medlemsmassen som resulterer i en lavere tilskudd fra NIF, samt at vi med all sannsynlighet ikke vil motta inntekter fra entrepenørbingo i 2020. Sammenliknet med inneværende år er budsjettet for 2020 år derfor redusert.

Last ned:

Ikon

Budsjett 2020 415.62 KB 45 downloads

...

Budsjettet har lønnsmidler for 5,05 (5,1) årsverk, fordelt på 6 (9) personer. Årsverk knyttet til aktivitetsområder (tall fra 2019 i parentes):

  • Toppidrett/talentutvikling: 2,15 (2,6)
  • Funksjonshemmede: 0,5 (0,4)
  • Barn/ungdom/kurs/kompetanse: 1,7 (1,2)
  • Arrangementer/stevner: 0,2
  • Adm./styrearbeid/marked: 0,5 (0,7)

Bevegelser sammenlignet med 2018 og 2019:

Område 2018 budsjett 2019 budsjett 2020 budsjett
Inntektskilder 5.620.000 6.208.000 5.750.000
Toppidrett og talentutvikling 1.926.000 2.150.000 1.918.000
Barne-, ungdoms- og breddeidrett 1.023.000 914.000 1.063.000
Organisasjons- og kompetanseutvikling 819.000 1.060.000 905.000
Arrangementer og aktivitetsadministrasjon 605.000 639.000 560.000
Markedsarbeid -98.000 -27.000 -105.000
Rammevilkår og samfunnskontakt 232.000 266.000 245.000
Administrasjon og ledelse 1.263.000 1.286.000 1.230.000

Vedtatt langtidsbudsjett

Langtidsbudsjettet (fra Tinget 2018) legger opp til følgende utvikling:

  • Toppidrett og prestasjonsrettet talentutvikling: 200.000
  • Barne-, ungdoms- og breddeidrett: 100.000
  • Organisasjons- og kompetanseutvikling: 100.000

Vi klarer ikke å følge denne utviklingen grunnet reduserte inntekter. Likevel – de to sistnevnte områdene består av øremerkede midler og berøres ikke i særlig grad av dette. Dette er i hovedsak midler som tilfaller aktivitet som foregår i klubbene og regionene og kompetansehevende tiltak. Dette klarer vi med andre ord å opprettholde også i 2020, og vi jobber kontinuerlig for å bedre rammebetingelsene for det gode arbeidet som legges ned i norsk judo.

Med vennlig hilsen,
Jørgen Hillestad
President

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier