676 Views

Forbundstinget ble gjennomført 28. april på Quality Airport Hotel Gardermoen. Tinget ble åpnet av president Geir Reehorst, og Sondre Sande Gullord fra Idrettsstyret hilste Tinget.

Forbundsstyret 2018-2020: F.v. Svein Erik Rud, Eirik Myrnes, Lars Sandnes, Evelyn Otle, Annette Møller, Jørgen Hillestad (Svenja Rahn fraværende). Foto: Kristoffer Halmøy
Tinget 2018: Solid deltagelse, med 95 personer i salen. Foto: Hege Aar

Det var enda høyere deltagelse enn Tinget 2016. I år deltok 72 stemmeberettigede, i tillegg til 23 personer med tale/forslagsrett, observatører og gjester. Totalt var vi dermed 95 personer på Tinget 2018.

Vi må tilbake til 1983 for å finne høyere deltagelse. Da deltok 77 stemmeberettigede representanter på Müller Hotell på Kolbotn. Terje Gran representerte Sofiemyr Judokwai da, som nå. Og under behandling av forretningsorden ble det vedtatt røykeforbud i salen under tingforhandlingene. Se mer historisk informasjon på judoinfo.no

2018-tinget valgte Rune Hauger til ordstyrer, og han ledet Tinget trygt gjennom forhandlingene. President Geir Reehorst presenterte status i aktiviteter og styrets arbeid, og generalsekretær Kristoffer Halmøy presentere økonomisk status. Strategidokument og Langtidsplan ble vedtatt uten endringer fra styrets forslag.

Det var knyttet spenning til valg av nytt styre. Vibeke Thiblin ledet valgkomiteens arbeid og presenterte deres innstilling, mens Simon Gerhardsen fra Sande SK fremmet forslag om en alternativ styresammensetning. Dermed ble det kampvotering om alle verv i styret, helt ned til varaplassene.

Styrets sammensetning i perioden 2018-2020:
President: Jørgen Hillestad, IL Sørfjell
Visepresident: Svein Erik Rud, Sandnes Judoklubb
Styremedlem: Annette Møller, Stavanger Judoklubb
Styremedlem: Lars Sandnes, Sande SK
Styremedlem: Svenja Rahn, TSI-Judo
Varamedlem: Eirik Myrnes, Bodø Judo Club
Varamedlem: Evelyn Gulstad Otlo, Levanger Judoklubb

Sammensetningen inneholder kandidater fra begge forslagene, noe som viser hvor åpen, ryddig og demokratisk organisasjon vi har.

Påtroppende president Jørgen Hillestad takket Geir Reehorst for den jobben han har gjort de siste to årene som president, til stor applaus fra tingsalen.

Etter et kort styremøte i etterkant av Forbundstinget ble det nye Styret konstituert, og har overtatt ansvaret for Norges Judoforbund fra samme dato.

Etter Forbundstinget var det en aperitiff og felles Tingmiddag. Dagen etter arrangerte Utviklingssjef Lill Merethe Tjeldvoll klubbseminar, med god deltagelse og engasjement!

Samlet sett en veldig hyggelig og god helg for norsk judo!

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier