20 Views

Forbundsstyret har i styremøte den 7. september vedtatt å dele ut honorær 1.Dan og honorær utmerkelse i sølv til Anne Hopstock.

NJFs President Jørgen Hillestad deler ut velfortjent honorære utmerkelser til Anne Hopstock.

Anne Hopstock har vært aktivt med i Kragerø Judoklubb i over 30 år, hvorav 15 som leder. Hun har vært trener på alle nivåer og er fortsatt aktiv som trener i klubben. Anne har til sammen 6 år i komitearbeid på forbundsnivå og sitter i styret i Judoregion Sør. I det hele tatt har Anne en meget fyldig CV både som trener og leder.

At mottageren også var tydelig rørt og beæret gjorde også sitt til at det ble en spesiell og fin seanse.

Selve utdelingen ble lagt til et klubbesøk i Kragerø JK, der fire voksne utøvere og 10-12 barn var tilstede.

Alle var veldig fornøyde med at Anne fikk velfortjent heder for lang og tro tjeneste for judosporten.

På vegne av Forbundsstyret
Jørgen Hillestad
President

Lill Merethe Tjeldvoll

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401