97 Views

Styret har vedtatt et første utkast til Strategidokument for tingperioden 2018-2020.

Dokumentet skal være en langtidsplan som både peker på en ønsket fremtidig situasjon, og på den jobben som skal gjøres i den kommende tingperioden.

Oppsummert konklusjon så langt i prosessen:

 • Grunnstammen i dokumentet beholdes
  • Formål
  • Visjon
  • Kjerneverdier
  • Virksomhetsbeskrivelse
 • Strategiområdene videreføres for en ny periode
 • Målbildene (i et langsiktig perspektiv) er justert
 • Målene (for kommende periode) er nye

Styret vedtok denne versjonen i møte 6/17.

Det inviteres herved til en åpen høring. Klubber og enkeltpersoner gis anledning til å gi sine innspill skriftlig på judo@nif.idrett.no innen 15. oktober.

Med vennlig hilsen

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier