179 Views

NIF har derfor startet en prosess med ønske om å modernisere idrettsorganisasjonen. Det er definert 4 hovedmål for dette Moderniseringsprosjektet.

  1. Styrke idrettens medlemsfokus
  2. Effektiv organisasjon med tydelig ansvars og rollefordeling
  3. Gode og effektive digitale løsninger
  4. Enhetlig styring av idretten

Denne prosessen er nå kommet til et punkt hvor det foreligger konkrete forslag til endringer av organisasjonen.

Generalsekretær i NIF Karen Kvalevåg. FOTO: Norges Idrettsforbund

Dette gjelder i all hovedsak sentralleddene i organisasjonen (altså alt over idrettslagene). Vi ønsker å gi klubbene og regionene i NJF en anledning til å si sin mening. Det er flere måter å gjøre dette på.

Hvis du vil sette deg inn i arbeidet som er gjort, og det konkrete forslaget fra NIF, så finner du info om det på idrettsforbundet.no.
Send oss gjerne konkrete innspill til det forslaget som foreligger.

Hvis du ikke har tid til, eller ønsker å sette deg inn i disse dokumentene vil vi allikevel sette pris på ditt innspill.

Har du meninger om dagens organisering av idretten? Mer konkret om idrettsråd, idrettskrets, regioner, særforbund, Olympiatoppen, eller NIF? Send oss dine tanker!

Dette kan du enten gjøre ved å;

  • Sende dine innspill på epost til generalsekretæren
  • Si din mening under Klubbseminaret 1-2. desember

Styret har diskutert denne saken i flere runder allerede. Å ha et kritisk blikk på egen organisering er nyttig. Samtidig må vi være sikre på at de endringene vi går for gir oss den gevinsten vi ønsker.

Styrets arbeidsutvalg vil behandle innspillene og sende inn et samlet svar på vegne av hele norsk judo. Siste frist for å gi dine innspill til oss er 2. desember.

Mvh.

Jørgen Hillestad
President

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier