185 Views

Tirsdag 25. Februar ble en merkedag for judoen i de 3 vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane da da formelt ble sammenslått til Judoregion Vest.

Bakgrunnen for sammenslåingen til regionsledd er forbundets satsing på ”Regionsplan for Toppidrett 2014–2017”. Denne er beskrevet i detalj i egen artikkel på judo.no.

Delegater fra 5 av 9 klubber i de 3 fylkene var til stede på det ekstraordinære årsmøtet i Judoregion Vest, og ca 600 av totalt ca 700 medlemmer var dermed representert.

Følgende ble valgt til de nye styret:
Leder: Harald Monsen – Sandnes JK
Nestleder: Berit Meling – Stavanger JK
Styremedlem 1: Ole Severin Nesse – JK Stord
Styremedlem 2: Svein Erik Rud – Sandnes JK
Styremedlem 3: Siv Bente Berge – Stavanger JK
Varamedlem: Ådne Lie – Haugaland JK

Regionene vil spille en større aktiv rolle i koordineringen av ressursene mellom forbundet/landslagsledelsen og klubbene. I første omgang muliggjøres dette opplegget i vest gjennom de store klubbene Sandnes og Stavanger i samarbeid med Wang Toppidrettsgymnas, men det er å håpe at arbeidet også får ringvirkninger til de andre klubbene i regionen, og at dette ansporer talentene til motivasjon for å satse på et høyere plan.

I realiteten desentraliseres toppidrettssatsingen for ungdom til regionene slik at disse kommer inn i et mer enhetlig, samkjørt og profesjonelt apparat mot det som tidligere har vært et mer tilfeldig, fragmentert og frivillig ansporet system.

Det er helt klare forventninger til ansvar og gjennomføring fra forbundets side, men ved oppfyllelse av punktene i planen, så vil regionen motta bidrag i form av økonomisk og toppidrettsfaglig støtte.

Det vil bli både krevende og spennende, og for judoen i regionen vil det innebære et kraftig løft.

Jeg vil gratulere alle klubbene i regionen for å være med å ta dette skrittet.

Harald Monsen
Leder Judoregion Vest

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier