148 Views

I forbindelse med VM i Astana i Kazakhstan ble det avholdt kongress både i Den Europeiske Judo Union (EJU) og Det Internasjonale Judoforbundet (IJF). Presidenten representerte judoforbundet på begge kongressene.

Litt om EJU og IJF
Judo er stort i verden. EJU har 51 medlemsland, IJF har hele 202. FN har 193 medlemsland. Både i EJU og IJF har hvert land, uansett hvor lite eller stort, en representant og en stemme hver. Det vil si at Norge som har 4500 judoutøvere, har like mange stemmer på kongressene som Frankrike som har 1 million judoutøvere. De som ligner på oss, Vest-Europa og Nord-Amerika er i mindretall. Presidenten i IJF heter Mr. Mariuz Vizer. Han er en svært rik forretningsmann fra Ungarn. Presidenten i EJU heter Mr. Sergey Soloveychik. Han er en svært rik forretningsmann fra Russland. Begge Presidentene kaller EJU/ IJF «sin familie», og bruker mye egne penger på å skape utvikling/sikre sin posisjon. En stor andel av pengene både i EJU og IJF kommer fra Russiske sponsorer med nær tilknytning til judoutøveren Vladimir Putin. I styret i IJF sitter det 24 menn. I styret i EJU sitter det 14 menn og 1 dame. Norge og Slovenia er de eneste to landene som stiller med kvinnelige presidenter på de to kongressene. EJU og IJF har mange offisielle språk; Engelsk, fransk, russisk, arabisk og spansk. På kongressen er det oversettere som sørger for at deltakerne får all info på den språket de ønsker inn på øret via hodetelefoner. Det fører stort sett til en masse klussing med hodetelefonene hver gang en franskmann insisterer på å prate fransk.

Litt om Astana
Astana ble grunnlagt med landets oljepenger for kun 20 år siden av landets enehersker Mr. Nursultan Nazarbajev. Alt ser derfor nesten helt nytt ut, nøye planlagt midt ut på en flat slette. Bygningene er gigantiske og ofte inspirert av en eller annen stilart fra riktig gamle dager. Det fører til et noe forvirrende og prangende blanding av pyramider, greske søyler, Versailles og skyskrapere. Det bor en million mennesker her. Alt er veldig rent og pent. Folk er stort sett dresskledde og alltid på vei til viktig arbeid. De fleste bilene er store, fine, svarte og blanke. Undertegnede tenker at sterkt synkende oljepriser ikke vil være uten konsekvenser for folk i Astana.

Litt om VM
Nå har det Kasakhstanske Judoforbundet tatt på seg å arrangere VM i denne byen. Det er en betydelig oppgave de har foran seg. I VM 2015 deltar 729 utøvere fra 120 land, og det sendes direkte på TV i 160 land. I tillegg skal de også være vertskap for de 195 presidentene (med delegasjoner) som kommer for å delta på kongressen i IJF og på kongressen i sin kontinentale Union. Alle Presidentene får utdelt en ung og lovende Kazakhstans vert/vertinne som skal hjelpe til med ting. Den norske Presidenten er ganske sikkert blant de aller enkleste du kan få utdelt.

Litt om IJF-kongressen

IJF-kongress 2015. FOTO: Ijf.org
IJF-kongress 2015. FOTO: Ijf.org
IJF-kongress. Rogue og Vizer. FOTO: Ijf.org
IJF-kongress. Rogue og Vizer. FOTO: Ijf.org

IJF kongressen foregikk på fredagen inne i en stor pyramide som het «The Palace of Peace and Reconciliation». Presidenter fra 195 land var tilstede. Alle landene ble plassert i alfabetisk rekkefølge, Norge midt mellom Pakistan og Nord- Korea. President Vizer åpnet kongressen. Han startet med å redegjøre kort for hvorfor han trakk seg som President i Sport Accord (alle de internasjonale særforbundene er medlemmer her). Undertegnede tolket hans forklaring dithen at han ikke fikk nok gjennomslag for sine ideer i reformarbeidet i IOC, og at han derfor heller ville bruke sitt verdibaserte vidsyn til beste for sin egen judofamilie i IJF. Vi fikk så for første gang høre den nye «The IJF anthem» komponert av Mr. Wagner og Mr. Huet og spilt av Budapest symfoni orkester. Hele forsamlingen stod oppreist med høyre hånda på hjertet. Du kan høre den selv: ijf_anthem.mp3

Vi gikk så i gang med den formelle agendaen på kongressen, her følger et kort sammendrag av de viktigste sakene:

 • De 5 kontinentale unionene la fram rapporter fra sin aktivitet, og det viste to ting ganske tydelig; 1)at Europa er best i nær sagt alt, og 2) at judo er i stor og positiv utvikling generelt, og spesielt på arrangementssiden og mediasiden.
 • Kasserer Mr. Naser Al Tamimi presenterte regnskapet. Den viste at økonomien i IJF er liten, men god. Alle underskudd som måtte dukke opp dekkes inn i etterkant av sponsorer, i hovedsak av ”The Putin Foundation”. Det har vært en stor økning i inntekter fra IOC, dette skyldes at IJF i mange år har jobbet bra med judoens utvikling og fått judo høyere opp på IOCs agenda.
 • Mr. Jean-Luc Rouge (FRA) ble gjenvalgt som generalsekretær og Mr. Naser Al- Tamimi (UAE) ble gjenvalgt som kasserer, begge for 4 nye år.
 • Styret ble utvidet med 4 nye medlemmer; Tidligere president i Adidas Mr. Rene Jaggi, Presidenten i Kodokan Mr. Uemura Haruki, Japansk judolegende og nå vise- president i det Japanske Judoforbundet Yamashita Yasuhiro, og Presidenten i det Kinesiske Judoforbundet Mr. Shou Jinqiang. Denne utvidelsen viser to ting; 1) at IJF forbereder seg på at OL går i Tokyo i 2020, og 2) at tyngdepunktet i IJF er i ferd med å flytte seg østover, godt finansiert av Mr. Putin.

Kongressen ble avsluttet med glitter og stas, ved at en rekke personer som har bidratt over mange år til IJFs arbeid fikk fine gullplaketter og fortjent applaus.

Du kan lese mer om kongressen på IJFs nettsider.

Litt om EJU-kongressen

EJU-kongress. F.v. Galea og Soloveychik. FOTO: Eju.net
EJU-kongress. F.v. Galea og soloveychik. FOTO: Eju.net

EJU-kongressen foregikk dagen etter IJF-kongressen på Radisson Hotel Astana. 37 land deltok med sine presidenter, også denne gangen plassert i alfabetisk rekkefølge; Norge ved siden av Nederland. President Soloveychik åpnet kongressen med å oppfordre alle forbund til å sette seg inn i og ta i bruk de 5 EJU-prosjektene som kalles «The Big five» (judo i skolen, judo i klubben, olympiske treningssentre for de beste, europeiske klubbmesterskap og Judo festival for familien). Presidenten viste også fram en ny og fin bok om europeisk judohistorie i OL.

Deretter gikk vi løs på agendaen, og en kort oppsummering av sakene følger her:

 • Alle de 6 presidentene som var nyvalgt siden sist ble presentert og ønsket velkommen.
 • Kosovo ble presentert og introdusert som nytt medlemsland i EJU (det 51.).
 • Mr. Laurent Commanay (FRA) ble valgt inn i styret som ny utdanningsdirektør. Han tar over etter Mrs. Bénédicte Rouby (FRA).
 • Det ble lagt fram rapporter fra alle direktørene fra alle komiteene; sport, dommer, markedsføring, utdanning, økonomi og administrasjon. De viste et generelt bilde av høy aktivitet og stor fremgang på de fleste områder.
 • Kasserer Mr. László Toth (HUN) presenterte regnskapet. Den viste at økonomien i EJU er liten, men god. Alle underskudd som måtte dukke opp dekkes inn i etterkant av sponsorer, i hovedsak av ”The Putin Foundation”.
 • Til slutt ble det vedtatt noen endringer i de statuttene til EJU som handler om valg av styre. Det betyr at på neste kongress så skal president, generalsekretær og kasserer velges hver for seg, men så skal presidentkandidatene selv komme med forslag til hvem de vil ha med seg i hvilke roller i sitt styre. Dette ble gjort for å tilpasse seg IJFs statutter, og antageligvis også for å øke Presidentens makt.

Du kan lese mer om kongressen på EJUs nettsider.

Til slutt litt om politikken
Internasjonale idrettsorganisasjoner får ofte mye kritikk i Norge for mangel på demokratisk styring. Hvordan er så dette i de internasjonale judo-organisasjonene? EJU og IJF styres og drives på mange områder annerledes enn vi nordmenn er vant til. Presidentene er rike forretningsmenn som styrer det hele mer som bedrifter enn som organisasjoner. Hovedfokus ligger på å gjennomføre Presidentens beslutninger, ikke på å skape gode beslutningsprosesser. Kongressene ligner mer på informasjonsmøter enn diskusjonsarenaer. Det kan være utfordrende å følge med på pengestrømmene. De som sitter med makten ser ofte på uenighet og initiativ som en form for trussel. Alt skal gjennom Presidenten og lite beslutningsmyndighet er delegert. På den andre siden er det også mye som er likt Norsk idrett. De uformelle møtene er langt viktigere enn de formelle. Nettverk betyr aller mest. De med penger bestemmer mye, «cash is king». Og de aller fleste med makt er hvite, eldre menn. Det negative med en slik måte å styre på er det vi nordmenn ofte påpeker; mangel på demokrati, lite likestilling, lukkede beslutningsprosesser. Det positive er at en raskt kan oppnå mål og få resultatet hvis Presidenten er dyktig og framsynt (opplyst enevelde).

Er det så umulig for Norges Judoforbund å påvirke og få innflytelse i EJU og IJF? Nei, umulig er det ikke, men det krever en del ting:

 • Vi må ha en plan for hva vi vil oppnå og denne må passe inn i EJU/IJFs planer.
 • Vi må samarbeide med de andre Nordiske landene, alene er vi sjanseløse.
 • Vi må stille med spillere som liker å bygge nettverk og som forstår spillet.
 • Vi må sette av mye tid og tålmodighet til lobbyarbeid.

Undertegnede har et noe uavklart forhold til EJU og IJF. På den ene siden; det er vanskelig å svelge mange av de måtene organisasjonene styres og finansieres på. På den andre siden; de siste årene har internasjonal judo utviklet seg i svært positiv retning på mange området, spesielt på markeds- og mediesiden.

Vibeke Thiblin
President NJF

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier