334 Views

Jørgen Hillestad er valgkomiteens kandidat som president for NJF i perioden 2018-2020.

En kort presentasjon:

  • Bosatt i Arendal. Representerer IL Sørfjell-judogruppa.
  • Utdannet som lærer, og jobber som lærer i ungdomsskolen.
  • Startet med judo i 1980. 1.dan.
  • Aktiv karriere som ungdom og junior. Måtte legge opp ca.1990 pga. skader.
  • Trener i 30 år. Namsos JC, Trondheim judokwai, IL Sørfjell-judogruppa
  • Leder i Namsos Judo Club 10 år.
  • Startet opp IL Sørfjell-judogruppa i 2015.
  • Vararepresentant i FS 2014-2018
  • Dommer C, trener 1.
  • Stevneleder for regionale stevner (Nordenfjeldsk, Judofestival Sør)

Fire år i styret har gitt meg god innsikt i vår organisasjon og våre utfordringer videre. Som altmuligmann på grasrota har jeg vært med på å bygge opp klubber, starte klubber, drive klubber, deltatt på stevner, vært lagleder på stevner, dømt på stevner og arrangert stevner. De siste 25 år har jeg stort sett jobbet for å bygge opp klubber og gi barn og ungdom et godt tilbud. Som hovedtrener i Namsos har jeg vært med på å få fire utøvere på ungdoms- og juniorlandslag, og vært med på å trent frem utøvere som har tatt medaljer i NM. I dag trener jeg en liten klubb med fokus på barneidrett og trives godt med det.

Etter at valgkomiteen hadde spurt meg om jeg kunne tenke meg dette vervet tok jeg en alvorsprat med både arbeidsgiver og samboer da denne rollen krever mye jobb og reising. Begge parter var positive, og jeg er forberedt på arbeidsbyrden. Jeg føler meg kvalifisert til vervet, og har gode referanser både som idrettsleder, idrettspolitiker og arbeidstaker. Som leder ønsker jeg å være lyttende og kompromissvillig.

Hva bør det nye styret jobbe med?

Samarbeid og framsnakking:
Vi må jobbe for at judofamilien blir mer samlet. Vi kan godt være uenige i sak, men vi må alle respektere at vi alle ønsker det beste for norsk judo. Tallene fra 2010-2018 er veldig positive når det gjelder medlemsvekst og aktivitetsvekst. Det er veldig mye som går veldig bra i norsk judo og det må vi fremheve. Jeg har vært på en treninger i mange forskjellige klubber, og jeg har vært på en del treninger i andre idretter. Det jeg ser fra våre klubber og trenere gjør meg stolt av å være en del av norsk judo, selv om jeg er klar over hvor vi ligger an internasjonalt innen toppidrett.

Som styremedlem i fire år opplever jeg at kart og terreng ikke stemmer i forhold til det budskapet som noen har fremmet. Mangel på åpenhet og uvillighet til å lytte og gjøre tiltak er ikke slik jeg har opplevd det. Vi må jobbe bedre med å kommunisere det arbeidet som blir gjort, og ha en tydeligere rolleforståelse for å unngå misforståelser og negativ kommunikasjon.

«En lærende og åpen organisasjon»: For å utvikle oss må vi være villige til å lære av andre som har lykkes. Vi må lytte til klubber, utøvere, ledere og trenere i organisasjonen, men også ressurspersoner fra andre idretter og organisasjoner.

Klubbutvikling:
Vi må jobbe for å gi barn og unge gode opplevelser. Fortsette jobben med trenerkurs for barn og ungdom slik at vi har gode og varierte tilbud til utøverne. Vi må jobbe for å konstant fornye trenerstabene i klubbene. Vi må jobbe for at ledere også blir verdsatt og får nødvendig kompetanseheving. Anleggssituasjonen for klubbene er også viktig fremover. Klubber uten eget lokale må få hjelp hvis de har ønske om det. NJF sitter med mye kompetanse på dette området og det drives konstant politisk arbeid for å få rammene på plass. Vi må sørge for at klubbledere får motivasjon til å sette i gang og at de får hjelp.

Regionutvikling:
Vi må gi hjelp og ressurser for å få regionene til å fungere bedre. Mye er på plass, men vi har en vei å gå. Regionene bør jobbe mot felles mål satt på regionsting. Det er nå ansatt dyktige trenere i fire regioner. Vi må sørge for at disse får hjelp med organisering slik at de kan bruke timene på matta.

Prestasjon og toppidrett:
Jobbe målrettet mot en nivåhevning og sørge for at kompetansen blir forankret i organisasjonen. Hvis vi blir bedre skal vi vite hvorfor, hvis vi står på stedet hvil må vi være villige til å forandre. Vi må jobbe for at sportssjef, landslagstrener, videregående skoler og regiontrenere jobber mot samme mål med samme tanker. Vi må jobbe mot en god organisering for utøvere etter videregående skole. Vi må jobbe mot både topp og bredde. (Idrettsforskning finner ikke noen klar sammenheng. Topp skaper ikke bredde og bredde skaper ikke topp.) Er vi flinke med rekruttering og det å holde på ungdom vil dette gi økte budsjetter for bl.a toppidretten.

Dommere:
Vi har noen dommere som er veldig dyktige. Nivåforskjellen er litt for stor mellom de beste og resten, og dette må vi jobbe med. Gode internasjonale dommere er viktig for utvikling og oppdatering og vi må legge til rette for at også en eller flere av disse kan satse.

Vi ses på Tinget den 28. april!

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier