155 Views

Tingpapirer til Judoforbundstinget er klart for nedlasting. Se innstillinger fra Styret og Valgkomiteen.

Sølvmedaljevinner i Taekwondo fra OL 2008 i Beijing, Nina Solheim er foreslått som styremedlem. FOTO: Faksimile: Scanpix/VG
Sølvmedaljevinner i Taekwondo fra OL 2008 i Beijing, Nina Solheim er foreslått som styremedlem.
FOTO: Faksimile: Scanpix/VG

I henhold til NJFs lov §14 andre ledd: «Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 4 uker før tinget.»

De som er påmeldt Tinget får utdelt trykket kopi av tingpapirene ved registreringen, på Tinget 10. mai. Dette gjelder både delegater og observatører.

Her kan du laste ned tingpapirene.

De som har bestilt opptrykk av Årsrapportene får også disse utdelt på Tinget. Alle rapportene er tilgjengelig digitalt.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre:
President: Vibeke Thiblin (Slemdal JK)
Visepresident: Svein Erik Rud (Sandnes JK)
Medlem: Gullik Gundersen (Ippon JK)
Medlem: Nina Solheim (NJJK)
Medlem: Hanne Myrnes (Bodø Judo Club)
Vara: Jørgen Hillestad (Namsos Judo Club)
Vara: Siv Monika Tjeldvoll (Larvik Judoklubb)

På bakgrunn av at Hanne Myrnes og Svein Erik Rud ble aktuelle som styrekandidater trakk de seg fra vervet i Valgkomiteen. Narve Bjørnseth rykket opp fra vara-plass, og utgjorde valgkomiteen sammen med leder Frøydis Øren.

Med vennlig hilsen
Norges Judoforbund

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier