201 Views

Norges Judoforbund avholdt sitt strategiseminar 3.-5. mai på Kielferja MS Color Magic.

Alle deltakerne på årets strategiseminar

Strategiseminaret er starten på arbeidet med NJFs Strategidokument for perioden 2020-2022. Dokumentet skal legges fram på Tinget i 2020.

Deltakerne på seminaret blir personlig invitert. I tillegg til styret og ansatte, så inviteres andre viktige ressurspersoner i norsk judo som vi mener vil bidra med mange gode innspill for å finne norsk judos retning for fremtiden.

På grunn av SAS-streiken som pågikk, så ble det dessverre et par avlysninger i siste liten. Det var allikevel 15 personer som møtte opp til seminaret. Det var en god blanding av både forbund-, region- og klubbpersoner, og alle regioner og kjønn var godt representert.

President Jørgen Hillestad innleder til gruppearbeid. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll

Årets strategiseminar var lagt opp til mye gruppearbeid. Det var på forhånd planlagt 5 ulike temaer som Forbundsstyret ønsket skulle bli diskutert. Og det ble konkretisert en del oppgaver til temaene.

Tradisjonen tro ble NJFs Strategiseminar avholdt på Color Line Cruise til Kiel. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll

Områdene vi tok tak i var:

  • Evaluering av tidligere/nåværende målsetninger og strategier
  • Verdier og kulturarbeid
  • Samfunnet og idretten i endring
  • Judotreneren
  • Toppidrett og talentutvikling

Samtlige grupper presenterte sine innspill, og det var veldig mange gode diskusjoner som ble tatt opp.
Alle innspillene skal nå vurderes og danne grunnlag for nye strategier og mål som etter hvert skal ut på høring i organisasjonen.

På lørdag ble det også litt tid til å strekke på beina i Kiel før ferjen returnerte tilbake til Oslo.
Fordelen av å samles på et sted som Kielferjen er at samtlige deltakere holder sammen hele tiden og det blir mye tid til mange uformelle samtaler samt at mange verdensproblemer blir løst.

Undertegnede er meget godt fornøyd med seminaret og vil også benytte anledningen til å takke alle deltagere for innsatsen og engasjementet!

Jørgen Hillestad
President
Norges Judoforbund

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier