206 Views

For å opptre ryddig og kunne ta gode beslutninger for medlemmene i NJF, må styremedlemmene samarbeide godt, ha god og oppdatert informasjon, være enige om arbeidsmåter og veien fremover.

FOTO: Daniel Armando Fossan. Hele det nye styret samlet.
FOTO: Daniel Armando Fossan. Hele det nye styret samlet.

Derfor står det i vårt strategidokument at det skal avholdes internt styreseminar for nyvalgt styre etter forbundstinget, og derfor var det nye styret og generalsekretæren samlet til styreseminar på Thon Hotell Opera i Oslo helgen 20. juni – 22. juni.

FOTO: Daniel Armando Fossan. Multi-talentet Hanne Myrnes viser Nina Solheim noen triks!
FOTO: Daniel Armando Fossan. Multi-talentet Hanne Myrnes viser Nina Solheim noen triks!

Fredagen ble brukt på å bli kjent med de oppgaver som gjøres av administrasjonen samt fordeling av oppgaver og ansvar til styremedlemmene. Dagen ble avsluttet med en god middag på hotellet med ulike diskusjoner i etterkant.

Lørdag morgen kl 0900 var det tilbake til møterommet og agendaen for resten av helgen inneholdt nødvendig informasjon og diskusjon omkring følgende sentrale temaer:

  • Styrearbeidet
  • Strategiarbeidet
  • Representasjons-arbeidet
  • Regioner
  • Politikk
  • Idrettens organisering, om NJF, styrets rolle, administrasjonen, komiteene, rutiner og års hjul

Gullik Gundersen startet dagen med å styre oss sikkert gjennom det første punktet, og Presidenten snakket seg svært varm på resten av punktene. Alt fra idrettens overordnede organisering og rammebetingelser, til hvordan en fyller ut en reiseregning ble gjennomgått.

Vi var på forhånd en smule bekymret for hvordan styremedlemmene ville reagere på den forholdsvis voldsomme mengden informasjon som ville bli presentert på seminaret. Dette viste seg å være liten grunn til bekymring, da samtlige styremedlemmer ikke bare fulgte interessert med, men også stile lure spørsmål og satte i gang fornuftige diskusjoner.

FOTO: Daniel Armando Fossan. Jørgen gikk rett inn i Rocky-modus med en gang han fikk på hansker!
FOTO: Daniel Armando Fossan. Jørgen gikk rett inn i Rocky-modus med en gang han fikk på hansker!

Vi avsluttet rundt kl 17:30 for raskt å skifte til lett treningstøy – nå ventet en virkelig hard økt. På programmet var Kickboxing! Vår trener var ingen ringere enn Daniel Armando Fossan som tok tre NM titler i årets NM i Bergen. Økten startet med lett oppvarming, for deretter å inneholde opplæring i grunnteknikker slag og spark. Vi byttet partnere hele tiden slik at alle fikk lov til å slå Presidenten! Det som var litt artig var at treningsrommet lå sentralt i hotellet slik at alle de kinesiske turisten var svært flittige med sine foto apparater. Flere av styremedlemmene fikk mye ros av Daniel for utmerket teknikk.

Søndagen ble viet til en økonomisk gjennomgang av Generalsekretæren. Han loste oss gjennom temaer som spillemidler, økonomiutvikling, introduksjon til regnskap, NJFs regnskap, budsjetter, budsjettstyring og kapital håndtering.

Det ble også tid til et møte mellom President Thiblin og Visepresident Rud i etterkant av seminaret. Her diskuterte vi oss knirkefritt fram til hvordan presidentskapet skal samarbeide de neste 2 årene.

I løpet av helgen gjennomførte vi også styremøte nr. 5/2014. Hovedfokus på møtet var å komme fram til en ansvars- og oppgavefordeling for styret. Styremedlemmene hadde i forkant av seminaret svart på og sendt inn en kartlegging av deres ønsker, erfaring, kompetanse, interesser og egenskaper, og dette var utgangspunktet for oppgave- og ansvarsfordelingen.

Til slutt ønsker styret å si følgende:

  • Vi takker Forbundstinget for tilliten og vi skal jobbe hardt for å fortjene den.
  • Vi har full tillit til alle komiteer og ansatte i NJF og vil jobbe for dialog og samarbeid.
  • Protokollen fra Forbundstinget er nå godkjent og signert, og kan lastes ned.

Undertegnede takker Presidenten, styret og generalsekretæren for god innsats gjennom en informasjonsmettet, men hyggelig helg, og har nå fått store forventinger til hva vi kan få til sammen de neste 2 årene.

MVH Styret i NJF
v/ Svein Erik Rud
Visepresident

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier