148 Views

NJF’s æresmedlem Torkel Sauer døde den 17. mars etter lengre tids sykdom, 92 år gammel.

Torkel Sauer

Torkel var med i den første gjengen sammen med bl.a. Henrik Lund, Per Ombudstvedt, Svein-Erik Engebretsen, Olav Knutsen og Harald Førland som startet med judo i Norge på begynnelsen av 1950-tallet.

Denne gjengen startet etter hvert klubben Norsk Judo og Jiu-jitsu klubb (NJJK) uoffisielt i 1951 og offisielt i 1960, og Norges Judoforbund (NJF) i 1967.

Torkel deltok på sommerleirer i Danmark på 1950-tallet og ble gradert på disse leirene. Torkel tok blått, 2.kyu, i 1954. Brunt, 1.kyu, fikk han i 1955. Til slutt tok Torkel det sorte beltet, 1.dan, 3. august 1956. Eksaminator var Ichiro Abe, 5.dan – senere 10.dan, han var i mange år Kodokan sin offisielle representant i Europa. Denne 1.dan graden er registrert ved Kodokan.
Han ble senere honorærgradert til 5.dan (2006) og 6.dan (2012).

Historisk tilbakeblikk (1955). Torkel Sauer m.fl. i aksjon
Kilde: Filmavisen

Torkel hadde flere verv i Norsk judo, bl.a. var han den første Presidenten i NJF i perioden 1967 til 1969. Torkel ble æresmedlem i NJF i 1974. Han har vært med i bl.a. NJF-Teknisk komite, graderingskommisjon, dommerkomite og domsutvalget.

Torkel besøkte og trente flere ganger i Budokwai i London, Europas første judoklubb, stiftet i 1918. Det var viktig å få inspirasjon fra utlandet den gangen.

Torkel var en av de første i Norge som tok på seg dommergjerningen og brukte sin erfaring fra de mange leirene han deltok i og besøk i utenlandske klubber som grunnlag til dette. Dommerkurs kom i gang noen år senere. Torkel var med Olle Edeklev til Finland på dommerkurs sammen med Atle Lundsrud, Gunnar Foss og Carl August Thoresen i ca. 1970.
I 1983 var han med og stiftet Norges Dan kollegium og Torkel ble den første formannen.
Torkel var medlem i NJJK i mange år og er æresmedlem i NJJK (1970). Han har bl.a. vært formann i NJJK i mange år. På 1990 tallet gikk han over til Oslo judoklubb.

Torkel har betydd mye for norsk judo i de mange årene han var aktivt deltagende i forbund, komiteer, klubb, sommerleirer, dommervirksomhet, mm.
Han, med flere, la et godt grunnlag som vi i dag må verdsette og bygge videre på.

Han var en omtenksom og vennlig mann som kun tenkte og gjorde det beste for norsk judo.

Geir Reehorst
President, Norges Judoforbund

Begravelsen finner sted mandag 9. april kl. 13:00 i gamle kapell, Vestre Gravlund.

Mer om Torkel finner du her:

Det finnes også en artikkel om Torkel Sauer i Norsk judo nr. 6 fra 1985.

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier