209 Views

Judo for fred (JFF) har jobbet for at vanskeligstilte barn og unge i Afghanistan skal få et avbrekk og et lysglimt i en ellers ekstremt krevende hverdag siden 2003. I dag har vi 6 prosjekter for gatebarn, barnehjemsbarn, jenter og ellers barn og unge som har det ekstra vanskelig. Arbeidet er 100 % frivillig og pengestøtten har kommet fra Norad, julekortsalg og en håndfull faste givere. Fra og med 2020 mister vi støtten fra Norad til aktiviteten i Afghanistan og over 1000 barn og unge står i fare for å miste tilbudet om judotrening.

Judo for fred gir vanskeligstilte barn og unge i Afganistan et etterlengtet avbrekk i en krevende hverdag. FOTO: Judo for fred

Hva går pengene til
I denne lille oppsummeringen har jeg lyst til å gi en kort oversikt over hvordan JFF har brukt støtten vi har fått fra Norad, hvorfor den har vært så viktig og hvorfor vi ikke kan eller vil bare se på at støtten forsvinner uten å gjøre alt vi kan for å skaffe ny. Kort fortalt er Judo for fred i Afghanistan et samarbeidsprosjekt mellom det afghanske og det norske Judoforbundet. All administrasjon og aktivitet på norsk side baserer seg på 100 % frivillig arbeid. Judoforbundet bidrar ikke med økonomiske midler, noe som heller ikke er meningen. Støtten vi har fått fra Norad har de siste årene vært på ca 500 000 norske kroner i året. For den summen har vi opprettholdt judoaktivitet for godt over 1000 barn og unge på jevnlig basis. Antallet varierer en del på grunn av sikkerhetssituasjonen og er derfor vanskelig å rapportere eksakt.

Judo for fred jobber for at også jenter og kvinner i Afganistan skal kunne være fysisk aktive. FOTO: Judo for fred

Støtten har vært brukt litt forskjellig i de forskjellige underprosjektene våre. Vi har 6 prosjekter: 2 for gatebarn, 1 for barnehjemsbarn, 1 for jenter, 1 klubb i et fattig strøk i Kabul og et prosjekt for å arrangere felles aktiviteter (konkurranser, treningssamlinger og kursing) for alle i det afghanske judoforbundet. For gatebarnprosjektene er støtten til mat etter trening viktig siden gatebarna stort sett ikke får lov til å bruke tid og energi på trening når de egentlig skulle vært ute og jobbet i gata. For å kompensere for tapt inntekt får barna et måltid etter trening, så slipper de å skaffe penger til dette måltidet til seg selv. Jentene trenger, særlig i sikkerhetsmessig urolige tider, støtte til transport til trening. Jentene er spesielt utsatt og familien godtar generelt ikke at jentene beveger seg utenfor hjem eller skole. For gatebarna er det viktig at hjelpetrenerne og trenerne får litt lønn for treningene de holder. Dette er igjen for å gi dem fri fra arbeidet på gata. Judoklubben i det fattige strøket i Kabul trenger hjelp til å betale leie. Alle trenger støtte til judodrakter. Vedlikehold av dojo og matter er også noe vi har støttet. Vi har også støttet bygging av to container-dojoer og en permanent dojo for det afghanske judoforbundet ved den olympiske stadion i Kabul. Vi har også dekket kostnader for engelskkurs for prosjektlederne våre, regnskapskurs for regnskapsansvarlig og reise til partnermøte en gang i året. Les mer om dette her og her.

Hva kuttes?
For oss er det vanskelig å forstå hvorfor støtten til Afghanistan kuttes. Vi driver også aktivitet i Zambia i samarbeid med det zambiske judoforbundet, bl.a. i flyktningeleiren Meheba. Denne støtten opprettholdes, men støtten til Afghanistan kuttes helt.


Hvorfor kan vi ikke gi opp?

Afghanerne har mottatt varierende grad av støtte i 16 år. Burde de ikke snart klare seg selv? Det Afghanske Judoforbundet mottar i utgangspunktet ingen støtte fra den afghanske olympiske komittee (NAOC) eller staten eller kommune. I motsetning til NJF som har inntekt fra bl.a tippemidler, har AJF ingen grunnbevilgning. De har heller ikke mulighet til å kreve inn medlemskontingenter. De fleste i Afghanistan, og alle som er i aktivitet i våre prosjekter, er veldig langt unna å ha mulighet til å betale medlemsavgift, kjøre til trening, spise sunt eller å kjøpe seg en gi. De eneste midlene AJF mottar er såkalte matpenger til landslagsutøvere. De tre som får medalje i hver vektklasse under det årlige afghanske mesterskapet får noe matpenger hver uke av NAOC. Disse pengene blir distribuert av AJF. Dersom en utøver ikke henter pengene sine en uke, tilfaller pengene AJF. Det sier seg selv at budsjettet til AJF er fryktelig lite. De kan søke om støtte til å reise til internasjonale konkurranser eller seminarer fra NAOC, det internasjonale judoforbundet eller den asiatiske judo unionen. Videre finnes det enkeltpersoner i det afghanske judoforbundet som har penger og disse bidrar med tidvis store beløp (etter afghansk standard) for å dekke inn manglende budsjett for mat og transport og vedlikehold av dojoer fra egen lomme. Noen låner også penger fra familie og venner for å dekke utgifter til leie og vedlikehold.

Det enkle svaret på om de ikke snart burde klare seg selv er derfor nei. Det vil si, noen vil nok alltid trene judo i Afghanistan uansett om de mottar støtet eller ikke. Men for de aller svakeste, de som trenger judotreningene mest; Gatebarna, jentene og barnehjemsbarna, vil det bli umulig å trene judo uten noe støtte. De er allerede på et minimumsnivå av støtte og antallet barn som vil bli med på trening bare øker og øker, mens støtten minker og minker – og nå blir helt borte.

Hva nå?
Det er helt uaktuelt for oss å bare godta at støtte forsvinner. Vi er derfor på desperat jakt etter ny finansiering. Vi kommer til å prøve å finne sponsorer og kjøre innsamlingskampanjer – og vi kommer til å be judonorge om hjelp. Det vi ønsker oss mest av alt er faste støttemedlemmer som gir et valgt beløp hver måned ved å sette opp et autotrekk i nettbanken. Da kan vi ha forutsigbarhet og kan gi våre afghanske partnere mulighet til å planlegge og prioritere riktig. Vi har ikke så mye å tilby våre støttemedlemmer, men dere får skattelette for støtte til bistand.

Vi har også to store dojo-prosjekter som vi ønsker å sette i gang innsamlingskampanje til:

1. Hoveddojoen ved stadion har for 3. gang blitt ødelagt av trykkbølge i forbindelse med en bombeeksplosjon. Estimerte kostnader for å reparere denne er 1 000 USD

2. Et av gatebarnsenterne, Aschiana, har informert oss om at de ønsker å bygge om arealet som brukes til dojo til treningsstudio. Dette for å skaffe inntekt til sentret. Husleie i Kabul er ekstremt dyrt og vi drømmer om å kjøpe en plass hvor gatebarna kan trene uten å bli kastet ut. Estimert kostnad 9 000 USD

Vi kommer til å jobbe for å komme med jevnlig informasjon om både hva vi jobber med og om hvordan det går med jakten på ny støtte. Sist, men ikke minst, tusen hjertelige takk til dere som allerede har bidratt!!!

Vil du bidra?
Det skal lite til for å gjøre en reell forskjell; en barnedrakt koster 200 kroner og et næringsrikt måltid etter trening koster 500 kroner for et helt år.

Ditt bidrag går uavkortet til barna siden våre administrasjonsutgifter dekkes av Norad. Vi setter stor pris på ditt bidrag, og det vil være til veldig god hjelp i arbeidet med utviklingen av judo i Afghanistan og Zambia.

Du kan støtte oss med donasjoner til bankkonto 1645.10.57514 eller til Vipps-nummer 12424.

Birgit Ryningen
Judo For Fred

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier