123 Views

Judo for fred (JFF) inviterer til det årlige medlemsmøtet for 2019.

Hovedpunktene for møteprogrammet:

  • Gjennomgang årsrapporten
  • Gjennomgang årsregnskap for 2018
  • Valg av nytt styre i JFF

Møtet skal avholdes i lokaler tilknyttet forbundskontoret på Ullevål stadion lørdag 9. februar kl. 12:30.

For mer informasjon kan man kontakte JFF på post@judoforfred.org.

JFF og NJF på partnermøte i India med våre afghanske samarbeidspartnere i oktober 2018.

Om Judo for fred:
Judo for fred er en bistandskomité i Norges Judoforbund som drifter flere judoklubber i Afghanistan og Zambia. Arbeidet til JFF er gjort mulig gjennom utallige timer frivillig arbeid og finansiering fra Norad og private sponsorer. De største utgiftene er judodrakter, matter og mat etter trening.

JFF ønsker at judo skal bli tilgjengelig for alle barn i Zambia og Afghanistan, med særlig fokus på jenter. Som et resultat av krig eller fattigdom er lek og idrett fjernet fra barnas oppvekst. Målet til JFF er gi idretten tilbake til barna.

For mer informasjon besøk JFF sine nettsider.
Følg JFF på Facebook!

Har du lyst til å få innblikk i Judo for fred sitt arbeid eller ønsker å bidra, så er du hjertelig velkommen til medlemsmøtet!

Mvh
Styret i Judo for Fred
v/ leder Oscar Gulseth

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier