266 Views

Den 12-15. oktober reiste Ole Moland og Torstein Midtlien fra Judo for Fred (JFF) og undertegnede til New Dehli for det årlige partnermøtet med prosjektet i Afghanistan.

Vi møtte de afghanske representantene på hotellet ved ankomst fredag 12. okt. Ole Moland kjente alle godt fra før og gjensynsgleden var stor, og vi andre ble fort kjent med hverandre. Dette er en godt samkjørt gruppe som består av judotrenere med lang fartstid i prosjektet, og også folk i det afghanske judoforbundet.

Torstein sammen med prosjektkoordinatorer Lina og Aruzo.

Lørdag og søndag var satt av til presentasjoner, budsjettdiskusjoner, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. De fleste kommuniserer tilfredsstillende på engelsk så diskusjonene fungerte godt med litt tolkehjelp.

På utflukt til Taj Mahal.

Det som kom frem under presentasjonene er at sikkerhetssituasjonen i Kabul er kraftig forverret, med mange terroraksjoner og selvmordsbombinger. Vi fikk også se bilder av hvordan dette hadde gått ut over blant annet dojoene de bruker. Vi fikk også høre historien om at en av trenerne ble lettere skadet under en av disse aksjonene, og at en talentfull utøver var blitt drept. Sikkerhetssituasjonen hadde følgelig ført til noe nedgang i antallet barn som kom seg på treninger. Trenerne virker fremdeles veldig motiverte for prosjektene sine, og har tilsynelatende god styring.

Et viktig tema var også å formidle at NORAD ønsker en norsk samarbeidspartner i Afghanistan for å sikre at prosjektene går riktig for seg i forhold til nedsatte planverk. Kirkens nødhjelp (NCA) har sagt seg villig til å være denne samarbeidspartneren i Kabul. I et land med så enorm nød vil en tilgang til penger være en potensiell fare for korrupsjon, og NORAD har dette som absloutt krav for å få videre midler. Det var også spesielt å høre at to av partnerne brukte egne midler til finansiering av prosjektene for fattige og foreldreløse barn.

Ole Moland med obligatorisk turistbilde foran Taj Mahal.

Partnerne ble også enige om en prosentvis fordelingsnøkkel til de forskjellige prosjektene. Dette var et tema med noe debatt, men det ble en enighet og konsensus til slutt etter noe forhandling.

Vi hadde også gruppearbeid og diskusjoner rundt temaet «Code of conduct», der både vold, seksuell misbruk, korrupsjon og andre ting ble diskutert. De forskjellige skolene og prosjektene har ulike sett med regler som allerede omfatter disse problemstillingene, så styret for JFF i Kabul skal jobbe videre med å ferdigstille dette.

Mellom møtene var det solide lunsjer, med mye god indisk mat og gode samtaler. Afghanerne var veldig åpne og vennlige. Delhi var for øvrig en opplevelse, med sine 15-17 millioner innbyggere var det voldsomt til liv, lyd og lukt. Løshunder, rotter, kyr, og en trafikkultur man ikke vil tro før man har sett den.

Den siste dagen reiste vi til Agra for å se på et av verdens sju underverker, Taj Mahal. Et imponerende byggverk og en trivelig tur selv med en litt utålmodig guide. Afghanerne lurte veldig på hvordan det gikk med alle nordmenn som har vært med før, så det var tydelig at de har mange gode minner fra dette prosjektet.

Jeg håper at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan bedrer seg slik at partnermøtene igjen kan gå til Kabul, men dette er veldig usikkert. Tusen takk til Ole Moland og Torstein Midtlien for en veldig godt organisert tur. Jeg blir gjerne med igjen.

Jørgen Hillestad
President
Norges Judoforbund

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier