255 Views

I norsk judo er det mange godt voksne judoutøvere som har lagt ned mye arbeid i klubben og gjort en uvurderlig innsats for andre.

Uki-otoshi av Håvard Nordengen. Foto: Christian Wolff.
Uki-otoshi av Håvard Nordengen. Foto: Christian Wolff.

Ofte har dette gått på bekostning av egen utvikling, og forbundsgraderinger har ikke blitt prioritert eller vært mulig av diverse årsaker. Vi ønsker derfor å gi et løft for dem som har et brunt belte som nesten har blitt hvitt da det kan være en tung prosess å skulle gradere seg til 1. dan på ordinært vis.

Dan-kommisjonen vil i 2015 utføre en midlertidig amnestiordning – Brunbelteløftet – for trenere og ledere med lang fartstid som 1. kyu’ere som ikke kvalifiserer til honorær 1. dan.

Det vil avholdes én gradering per region hvor hvert medlem av Dan-kommisjonen holder en graderingshelg. Denne vil bestå av graderingstrening lik Trenerbankens modul hvor kandidatene blir veiledet gjennom pensum. Pensumet vil tilpasses individuelt, det vil si at deler kan reduseres eller byttes ut om nødvendig, da særlig med hensyn til fysisk helsetilstand for den enkelte kandidat.

Det er et ufravikelig krav at kandidatene deltar på hele helgen og stiller på matta i judodrakt. Det vil ikke være en formell teknisk prøve, men helgen vil avsluttes med en gjennomgang av innholdet som har vært gjennomgått. Kandidater som deltar i henhold til kravene vil motta 1. dan.

Ordningen vil gjelde kandidater som oppfyller følgende krav:

  • Må fylle minimum 50 år det året graderingen skjer
  • Må ha minimum 20 års erfaring som judoutøver
  • Må ha minimum 400 administrative poeng
  • Må sende søknad om dan-gradering til NJF på vanlig måte og betale graderingsavgift
  • Må oppfylle utdanningskrav (trenerlisens / dommerlisens)
  • Må være medlem av en norsk judoklubb og ha lisens for året graderingen finner sted

Graderingssøknad og dokumentasjon sendes inn som ved ordinære graderinger sammen med kvittering for betalt avgift. Ved spørsmål vedrørende kravene eller ordningen generelt kan fagsjefen kontaktes.

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier