249 Views

Norsk judo jobber for at ungdom skal bli lyttet til og ha stor innflytelse i klubbstyrene/ledelsen. I tillegg skal ungdom bidra med å skape et godt sosialt miljø. Dette gjenspeiles i NJFs strategidokument i den perioden vi er i nå.

For å få til dette må vi alle bli flinkere til å lytte til ungdommene og gi dem mulighet til å delta der tiltak og beslutninger gjøres.

Norsk idrett sier at idretten skal:

  • tilby et fleksibelt og variert aktivitetstilbud i tråd med ungdommenes ønsker og behov
  • tilrettelegge for at ungdom kan ta eierskap over egen aktivitet og få tilbud om utdanning
  • gi ungdom som ønsker å satse innen en idrett utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner
Sandnes Judoklubb er et av 30 idrettslag som har blitt fulgt gjennom ungdomsløftet.no. FOTO: Norges Idrettsforbund

30 gode eksempler på god ungdomsidrett
Nettsiden www.ungdomsløftet.no er et verktøy som kan hjelpe din klubb til å bli enda bedre på ungdomsidrett. Hovedhensikten med nettsiden er å vise frem og spre gode eksempler og ideer på hvordan man kan tilrettelegge for god ungdomsidrett.

Nettsiden består av 30 reportasjer og filmer der utøvere, trenere, foreldre og idrettslag – på tvers av idretter og lokalmiljø – forteller hvordan de har løst utfordringene knyttet til ungdomsidrett.

Fra Judo har vi Sandnes Judoklubb som deler sine erfaringer på hvordan hovedtrener jobber med treningsgrupper som består av ungdom.

Norges Judoforbund oppfordrer alle judoklubber å se igjennom ungdomsløftet.no og finne inspirasjon fra andre idretter og klubber på hvordan jobbe med ungdomsidrett.

Temakveld ungdomsidrett
Norges Idrettsforbund har utviklet et tilbud for klubbstyrer som ønsker å sette seg ned, diskutere klubbens arbeid med ungdom, og blir mer bevisste på status og videre arbeid rettet mot ungdom. Dette kan gjøres ved å arrangere «Temakveld – ungdomsidrett»!

Målet med temakvelden er at styret skal bli mer bevisste på tilbudet deres klubb har for ungdom i alderen 13-19 år. I tillegg er hensikten at hele styret sammen skal diskutere mulig tiltak og handlinger som klubben kan iverksette for ungdom.

Mal (PowerPoint-presentasjon) for gjennomføring av en slik temakveld kan lastes ned herfra.

Ta gjerne kontakt med Utviklingssjefen for mer informasjon om gjennomføring av møte. Judoforbundet kan være behjelpelig med å komme på besøk for å lede en slik temakveld om ungdomsidrett.

Flyer Lederkurs for ungdom.

Lederkurs for ungdom
Målet for «Lederkurs for ungdom 15–19 år» er å forberede deltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. På kurset skal deltakerne få kunnskap om hva det vil si å være en frivillig ressurs i idretten, og ikke minst bli motivert til å ønske og tørre å ta ansvar i egen klubb.

Lederkurset går over en helg, totalt 24 timer. I tillegg kommer en oppfølgingssamling noen måneder senere som er på 6 timer.

Lederkurset inneholder kursing i hvordan idrettsorganisasjonen fungerer, og hvordan beslutninger tas. De får en innføring i ulike ledelsesverktøy de kan bruke i sitt verv. I tillegg er det fokus på selvtillit, selvfølelse og kommunikasjon. Ungdom som gjennomfører kurset vil i etterkant få oppfølging gjennom en mentorordning.

Både særforbund og idrettskretser gjennomfører Lederkurs for Ungdom 15-19 år.

Følg med på informasjon fra deres idrettskrets om når neste lederkurs arrangeres!

Judoforbundet oppfordrer alle klubber til å se på de ulike tiltakene og prioritere ungdom!
Det er for eksempel mange ungdommer som ikke ønsker å konkurrere og ikke orker det presset på trening. Ofte er resultatet at de velger å slutte i klubben fordi det blir for stort konkurransefokus. Her må vi bli flinkere til å tilby dem andre roller i klubben. For eksempel som trener, dommer, arrangør, styremedlem eller frivillig som kan gjøre andre oppgaver i klubben.

Se ellers mer informasjon om tilbud og muligheter innenfor ungdomsidrett hos Norges Idrettsforbund.

Det er også mulig å ta kontakt med forbundskontoret v/ Utviklingssjefen for tips/råd om hvordan jobbe med ungdomsinnflytelse og prioriteringer.

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier