209 Views

Helgen 8.-9. september ble årets Fagseminar avholdt på Hotel 33 i Oslo. 28 deltakere fra 17 klubber var representert. Dommerseminar og Arrangørforum ble gjennomført, og tildeling av Norgescup 2019 ble annonsert.

Nytt for i år er at trenerseminaret ikke arrangeres samtidig som dommerseminaret. Vi var litt skuffet over at ikke flere trenere var tilstede – Dette er svært nyttig stoff for alle med ansvar for konkurranseutøvere.

Dommersjef Per-Arne Grime går gjennom regelendringer gjeldende fra 2018. FOTO: Stine Lastein

Dommerseminar
Lørdagen startet med Dommersjefens introduksjon av programmet for dagen, før presentasjon av nye regler (video m. Neil Adams) ble vist, og vi gjennomgikk de regelendringene som har blitt gjort i 2018.

Årets videoanalyser fikk en ny vri med opptak fra senior-NM. Takket være tilgjengelige videoopptak fra NRKs sendinger, og tilrettelegging utført av Arild Maka, hadde vi mulighet til å analysere situasjoner med egne utøvere og dommere. Så viste Tommy Leonhardsen noen muligheter for en oppgradering av CARE-systemet og hvordan bedre oppløsing og smarte kameraer kan forbedre kvaliteten på video av kampene.

Etter lunsj fortalte Arild Maka om sin vei til IJF-B lisens. Det finnes ingen snarveier – å komme opp på internasjonalt nivå krever mye trening og det er nødvendig å reise mye til utlandet. Vi avsluttet lørdagen med analyse av videosituasjoner fra EJU-seminaret i Dubrovnik 2018.

Praksis på Dommerseminaret 2018. FOTO: Tommy Leonhardsen

På søndag var det praksis i Oslo Judoklubbs dojo. Først gikk vi gjennom flere videoer fra NM og vi fikk en test av en ny utgave av CARE-systemet. Så gjennomgikk Svenja Rahn noe av det hun lærte på den tyske judosommerskolen med overgang fra Ne- waza til Tachi- waza. Dette ble fulgt opp med praktiske eksempler på de nye reglene, med fokus på blant annet overganger og uttråkk. Vi var ferdige godt før tiden da flere skulle på arrangørforum på hotellet.

Arrangørforum
Det årlige møtet for stevnearrangører og andre interesserte ble avholdt søndag ettermiddag. Engasjementet på forumet er stort, noe vi ser på som positivt for utviklingen av våre arrangementer.

Emner som ble diskutert var:

  • Foreslåtte endringer i Stevnereglementet
  • Kampoppsett i NM
  • Oppdaterte funksjoner i judo-shiai og en påbegynt nettside med brukerveiledning for arrangører
  • NJFs arrangørutdanning på nivå 2 og plan for gjennomføring av pilotkurs
  • Evaluering av NM-veka og gjennomgang av spørreundersøkelsen
  • Diskusjon rundt dommermangel og mulige virkemidler på kort og lang sikt

I tillegg ble tildelingen av NC-status for 2019 presentert. Følgende klubber har av Forbundsstyret fått innvilget sine søknader:

  • BK – judo
  • Levanger Judoklubb
  • Sandnes Judoklubb

Det åpnes for å tildele NC-status til ytterligere et arrangement innen neste FS-møte (2. november).

NM for 2019 vil utlyses etter styrets evaluering av årets NM

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier