203 Views

Før sommeren ble det publisert en utlysning av en regional tilskuddsordning.

Det var hele 100.000 kroner som regionene kunne søke på!

Formålet med midlene er å skape mer aktivitet for barn og ungdom ute i regionene. Samtidig skal midlene forhindre at økonomi er en barriere og at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i aktiviteten. Det var kun regionleddet som kunne søke og som videre har forvaltningsansvar av tilskuddet. Det er også en forutsetning at regionleddet sørger for at tilskuddet kommer alle klubbene til gode.

Det kom søknader fra 4 av 5 regionledd. Alle søknadene inneholdt mange gode tiltak som vi har troa på. Vi har klart å finne rom i budsjettene til å tildele litt mer midler enn det som først ble utlyst. Vi håper at tilskuddet skal bidra til at det blir enklere for regionene å tilby mer aktivitet. Det er ingen tvil om at regionene er engasjerte, og har mange flotte ideer for å skape aktivitet og godt miljø ute i sin regioner.

Vi har gleden av å informere om at følgende regioner har fått innvilget tilskudd.

Judoregion Nord
tildeles 30.000,- til

 • Regionsamlinger
 • Jentesamling

Judoregion Midt
tildeles 55.000,- til

 • Regionsamlinger
 • Teststevne «Nattcup»
 • Engasjere trener for oppstart av satelittklubber
 • Innkjøp lånedrakter

Judoregion Vest
tildeles 24.000,- til

 • Regionsamlinger
 • Randoristevnet, en alternativt konkurranseform

Judoregion Sør
tildeles 30.000,- til

 • Regionsamlinger
 • U13 regionsamling
 • Sommersamling

Vi ønsker regionene lykke med videre planlegging og gjennomføring av tiltakene.

Lill Merethe Tjeldvoll

Organisasjonsansvarlig
Norges Judoforbund

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier