156 Views

Ordningen med tildeling av Lokale Aktivitetsmidler til idrettslag ga norske judoklubber over 1.000.000,- i 2015! Og det ligger enda mer i potten for 2016.

Totalt var det 295 mill. til fordeling i 2015. Norske Judoklubber klarte som nevnt å få 1. mill.* kroner. Det er en formidabel økning fra 2014 hvor det ble rundt 700.000,-. Omtrent alle registrerte judoklubber fikk tilskudd, men det var store forskjeller. Øverst på lista er Ippon JK og Sandnes JK som begge fikk tildelt ca. 83.500,- i LAM, mens Budosør fikk 1.000,- (som er minstebeløpet for tilskuddet til idrettslag).

Lokale aktivitetsmidler

Det er ingen automatikk i at de største klubbene får mest, og de minste får minst!

Det er idrettsrådene som fordeler LAM etter kriterier fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Det er idrettsråd i nesten alle norske kommuner. Finn ditt idrettsråd på idrett.no.

Hvordan midlene fordeles i Idrettsrådet behandles av årsmøtet i det aktuelle Idrettsrådet.
For å komme i betraktning må man som minimum ha fullført Samordnet søknad og rapportering (tidligere idrettsregistreringen). Det er viktig å legge inn korrekt kontaktinformasjon fordi informasjon om fordeling av LAM skjer gjennom lister fra rapporteringen.

Lokale aktivitetsmidler

Praksis i forvaltningen er erfaringsvis veldig forskjellig fra idrettsråd til idrettsråd. Noen deler ut ren «hodestøtte» basert på tallene fra Samordnet rapportering, men NIF anbefaler at man også støtter gode prosjekter for målgruppen barn og ungdom. Alle idrettslag som har aktivitet for barn og/eller ungdom som sitt primære formål har krav på LAM.

I og med at det er forskjellige ordninger for tildeling av midler er det viktig å følge med på informasjon fra klubbens tilhørende Idrettsråd. Noen krever at det sendes søknad, andre arrangerer fordelingsmøter, mens andre igjen deler ut likt til alle.

For 2016 er det totalt kr. 315.845.425,- til fordeling! Dette er en økning med ca. 7 prosent fra 2015. Følg med på informasjon fra ditt Idrettsråd for å sikre midler! Alle idrettslag som driver aktivitet for barn og ungdom har rett til å få utdelt aktivitetsmidler.

Med vennlig hilsen

Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef

* Summen er basert på faktiske tilskudd til særidrettslagene. Fleridrettslag med judogrupper får også tildelt LAM, men judogruppens andel er vanskelig å beregne eksakt.

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier