165 Views

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund. Dette er 1,4 millioner kroner mer enn i 2017. Beløpet har aldri vært høyere.

Hva kan det søkes om?

NJFs samarbeidspartner Green Hill tilbyr judomatter.

Godkjent judoutstyr som det kan søkes utstyrsmidler til er:

  • Judomatter
  • Tjukkas
  • Rekrutteringspakke (judodrakter til utlån)

Tilskuddet er maksimalt 1/3 av de faktiske dokumenterte kostnader mellom kroner 10.000 og 900.000.

Innkjøpet må være gjort i 2018.

Spørsmål knyttet til utstyr og godkjenning kan rettes til Kristoffer Halmøy.

Hvordan søker man?

Man må søke om disse midlene i SportsAdmin hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett.

I tillegg til å registrere søknaden må man innen søknadsfristen sende inn faktura og kvittering på betalt beløp på e-post til Kristoffer Halmøy.

Se for øvrig veiledning om søknadsprosessen.

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 03615 eller e-post: support@idrettsforbundet.no hverdager 08-20.

Søknadsfrist for utstyr kjøpt i 2018 er onsdag 6. februar 2019.

Midlene vil bli utbetalt i løpet av mars 2019.

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier