151 Views

Som de fleste allerede har fått med seg, er Ungdomsprosjektet i gang. Regioncup’en er lansert, en konkurranse mellom de fem judoregionene hvor de 2 regionene som får høyest poengsum i løpet av året får en pengepremie på til sammen 50 000 kr.

Vi har også startet rekruttering av veiledere til dommer- og arrangørprogrammene. Så snart vi har tilstrekkelig antall veiledere på plass i alle regioner, vil programmene starte opp.

Utdanningsprogrammene er en ekstraordinær satsing som skal gjøre det enklere for ungdom og unge voksne å bli dommere og arrangører.

Deltakere i de to programmene får:

  • Gratis deltagelse på dommer/arrangørkurs
  • Oppfølging fra veileder
  • En individuell plan for egen karriere
  • Gratis deltagelse på regionalt dommer- og arrangørseminar
  • Gratis deltagelse på Fagseminaret

Noe reisekostnader må påregnes, men det vil kunne gis reisestipend til deltagere med lang reisevei.

Dommere: Det forventes at deltakerne dømmer 4-6 stevner årlig, hvor halvparten av stevnene er utenfor egen klubb. Deltakerne skal prioriteres ved regionale stevner, og får dekket sine reisekostnader i forbindelse med dette.

Arrangører:
Det forventes at deltakerne er involvert i arrangering av 2-4 stevner årlig, hvor både planlegging og etterarbeid også er inkludert. Man kan spesialisere seg innen ulike retninger: Stevneleder, sekretariatsleder (teknisk, IT) eller streaming og får opplæring etter ønske.

Ta kontakt for mer informasjon om Ungdomsprosjektet.

Med vennlig hilsen

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier