226 Views

Gjenåpning av idretten og judo går sakte, men sikkert framover. Enkelte deler av landet har fremdeles stengt for all kontaktidrett, mens i andre områder kan barn og unge trene judo.

Regjeringen har tillatt at barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan unntas fra anbefalingen om å holde avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Det finnes allikevel flere regionale og lokale restriksjoner med forbud mot kontaktidrett. Det endrer seg ofte, basert på smitteutbrudd. Det er viktig at alle medlemslag er oppdaterte på og følger kommunens regler.

For voksne (20 år og oppover) er det enda ikke tiltatt med kontakttrening. Sammen med våre voksne medlemmer og resten av norsk idrett håper vi på snarlige lettelser på disse tiltakene. At barn og unge blir prioritert er både riktig og viktig, men det er også svært nødvendig med gjenåpning for våre voksne utøvere i bredden.

Følg med på samlesiden om korona her: judo.no/organisasjon/korona/

Digitale møter

Både i Norges Judoforbund (NJF) og i idretten generelt, har det i det siste vært flere digitale møter og kurs. Det organiseres bl.a. webinar og dialogmøter med ulike temaer. Det sparer tid og ressurser, og dette kommer til å videreføres etter korona. Det vil selvfølgelig være nødvendig med fysiske treff i tillegg, og vi ser veldig frem til å møte klubber og regioner fra alle deler av landet. Det planlegges flere digitale møter fremover for våre medlemmer.

Gå til NJFs offisielle kalender for å holde dere oppdatert: judo.no/utover/terminliste/.

Kvalitetsklubb

Vi har siden november jobbet med konseptet Kvalitetsklubb, som nå er lansert. Dette er et av NJFs satsingsprosjekter som er hentet direkte fra det tingvedtatte Strategiplanen 2020-2026.

Målet med Kvalitetsklubber er å få flere medlemmer i norsk judo, og dette skal oppnås gjennom bedre drift av klubbene. Kvalitetsklubb-konseptet er for alle klubber, ikke kun de store eller de som allerede er godt organisert. Dette er også tilpasset små og mellomstore klubber!

Ler mer om konseptet og hvordan bli kvalitetsklubb her: judo.no/klubb/kvalitetsklubb/

Tilskuddsordninger

I fjor opprettet vi flere tilskuddsordninger for klubbene, og dette vil også komme i år. Tilskuddet skal være en økonomisk støtte, og samtidig gi klubbene intensiver til å organisere aktivitet. Vi ønsker at så mange som mulig gjennomfører det som er mulig av aktivitet, i henhold til lokale retningslinjer.

Slik som i fjor, oppfordrer vi klubbene til å organisere sommeraktivitet og at mange av de gode tiltakene som da ble gjennomført, gjentas. Vi håper enda flere klubber inspireres til å sette i gang i år.

Se oversikt over aktuelle støtte- og tilskuddsordninger til judoklubber her: judo.no/klubb/klubbguide/tilskuddsordninger/

Mentorprogram for kvinnelige ledere

Runde to av mentorprogram for kvinnelige ledere er nettopp avsluttet. Mentorprogammet er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Bryteforbund, Norges Judoforbund og Norges Kampsportforbund. Målet med mentorprogrammet er at flere kvinner skal ta på seg lederverv i klubber og forbund.

Vi har fått gode tilbakemeldinger og satser på et nytt mentorprogram med oppstart til høsten. Utlysningen og opptak skjer før sommeren, så følg med!

Les nyhetssak om mentorprogrammet: judo.no/kompetanse/utdanning/mentorprogram-2-avsluttet/

Spillemidler til utstyr kjøpt i 2020

Årets søknadsrunde er avsluttet. Totalt kom det 1 307 søknader fra idrettslag og 26 søknader fra særforbund/særkretser som ble godkjent. Det totale søknadsbeløpet beløper seg til 46,8 millioner kroner. Dette er en økning på 5,2 millioner kroner fra 2019. Selve utbetalingsbeløpet er 34 millioner kroner.

Det kom søknader om utstyrsmidler fra seks judoklubber. Godkjent søknadsbeløp var på kr. 58 608,- og utbetalingsbeløp på kr. 42 536,-.

Norges Idrettsforbund utbetaler tilskuddene i disse dager. Les mer om Utstyrsordningen her: idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger

Samordnet rapportering og søknad

Årets Samordnet rapportering har frist i dag 30. april. Alle klubber må rapportere aktivitetstall og andre opplysninger om året som har gått. Samordnet rapportering gjøres i KlubbAdmin. Det er obligatorisk for alle idrettslag å gjennomføre den årlige rapporteringen.

Les om Samordnet Rapportering: judo.no/forbundet/samordnet-rapportering-2021/

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier