144 Views

Basert på innmeldte ønsker og behov, samt våre erfaringer med forsikringsordningene så langt, blir det gjort noen endringer gjeldende fra 2018.

AGS forsikring.
Idrettens Helsesenter.

NJF inngår et samarbeid med Idrettens Helsesenter (IHS), som tilbyr en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin (Skadetelefonen). Man får idrettsmedisinsk rådgiving (fysioterapeuter i første linje, legespesialister i andre linje) selv om det ikke er en forsikringssak. Ved skade følger de opp utøver gjennom hele behandlingsløpet, og bestiller utredning og behandling. Les mer om Skadetelefonen.

Tilvalget av IHS gjør vi valgfritt på toppen av ytelsene fra AGS forsikring. Det vil si at vi fortsetter med en grunnforsikring, som alle judoutøvere over 13 år må ha (de under 13 år er fortsatt forsikret gjennom NIF). Vi legger til en Konkurranse-lisens som har samme ytelser som grunnforsikringen, men med tettere oppfølging og hjelp ved skade (IHS). I tillegg fortsetter vi med en utvidet forsikring for alle som konkurrerer aktivt, hvor ytelsene er langt høyere slik at man kan få rask behandling på privat klinikk (ved behov). Her legges det også inn en behandlingsgaranti på 15 dager.

Dette blir de tre valgene:

Utøverlisensen er den obligatoriske forsikringen som alle må ha. Man får refundert utlegg ved skade, men må selv stå for behandlingsopplegget, først og fremst gjennom det offentlige helsevesenet.
Koster 250,- per år (opp fra 200 i 2017)

Konkurranselisensen får tilgang til Skadetelefonen, med oppfølging gjennom hele behandlingsløpet. Samme dekning og ytelser som utøverlisensen, men bedre oppfølging ved skade. Vi anbefaler at de som deltar aktivt i konkurranser tegner denne.
Koster 310,- per år (ny i 2018)

Premiumlisensen har de beste dekningene, og får rask behandling på privat klinikk ved skade. Skadetelefon også her, og behandlingsgaranti på 15 dager. Toppidrettsutøvere og de som konkurrerer internasjonalt bør velge denne dekningen.
Koster 800,- per år (opp fra 600 i 2017)

Klubbene tegner forsikring for sine medlemmer. Som utøver kan du gi beskjed til klubben din hvilken dekning du ønsker.

Spørsmål om ordningen kan rettes til generalsekretær Kristoffer Halmøy.

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier