644 Views

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige korona-situasjonen ber Norges idrettsforbund i dag, 12. mars, om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

Les hele pressemeldingen fra NIF.

Denne avgjørelsen får dessverre store konsekvenser for idrettsaktiviteten i våre 11.000 idrettslag over hele landet. Men vi er beredt til å ta føringene som kommer fra norske helsemyndigheter på største alvor og vi vil gjøre de tiltakene som er nødvendig for å hindre smittespredning i samfunnet, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Norges Judoforbund har tidligere idag allerede besluttet å avlyse aktiviteter og vi ber nå alle våre medlemsklubber om å overholde NIFs anmodning og stanser all treningsaktivitet inntil videre.


Status pr. 12.03.

Norges Judoforbund har besluttet å avlyse alle våre stevner og kurs/graderinger ut april. Det gjelder følgende arrangementer:

  • 830-cup, Kongsberg
  • NM, Fredrikstad
  • Åpent Trøndersk, Levanger
  • Trenerseminar m/ Jane Bridge
  • Samling Mentorprogram for kvinnelige ledere
  • Regionale graderinger, Vest og Nord
  • Hjelpetrenerkurs, Vest og Nord

Vi tar sikte på at arrangementene settes opp på et senere tidspunkt.
Påmeldte og berørte klubber vil bli kontaktet for refusjon av deltakeravgift.

Klubbtreninger: Vi registrerer at flere klubber velger å avlyse sine treninger. Det kommer også stadig inn spørsmål om dette fra klubbene.
Norges Judoforbund oppfordrer klubbene til å være føre var og unngå risiko for smitte. Vi anbefaler at klubbene fraråder all judotrening frem til påske.
Klubbene bes også om å følge retningslinjer og råd fra folkehelseinstituttet, kommunen og lokale smittevernkontorer.

Norges Judoforbund følger situasjonen vedr. corona-viruset tett og vil holde medlemmene våre fortløpende informert om ev. endringer og råd underveis.


Status pr. 11.03.

Vi anbefaler at alle klubber deler FHIs hygieneplakat, og henger denne godt synlig i sine lokaler

Svært mange idrettsarrangement blir avlyst, både i utlandet og i Norge. Europeiske Judo Union (EJU) har kansellert alle sine stevner og treningsleirer ut april. Her i Norge anbefaler Folkehelseinstituttet (FHI) at alle innendørsarrangementer med 500 eller flere personer utsettes eller avlyses (inkludert deltagere, utøvere og publikum). For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 personer anbefales en risikovurdering før gjennomføring som skal godkjennes av kommunen.

Norges Judoforbund følger situasjonen nøye og forholder seg løpende til retningslinjene fra FHI og Norges Idrettsforbund. Vi oppfordrer alle våre medlemsklubber og arrangørklubber til å følge rådene fra helsemyndighetene.

Daglig klubbtrening
Vi får stadig spørsmål om hvordan klubbene skal forholde seg til sine daglig treninger.
Norges Judoforbund forholder oss til retningslinjer fra helsemyndighetene når det gjelder fritidsaktiviteter slik som trening. Vi minner derfor alle medlemmer om at man ved sykdom skal avstå fra å trene judo. Det vil si at om man føler seg pjusk og er forkjølet så skal man holde seg unna treningslokalene.

Dette er både for egen del og på grunn av stor smitterisiko av både bakterier, virus og hudinfeksjoner med tanke på all nærkontakten som foregår på judotreningen.

Hygienetiltak:
Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Vi anbefaler at alle klubber laster ned FHIs hygieneplakat, og henger denne godt synlig i sine lokaler. Om klubber er i tvil om hvorvidt det er forsvarlig å gjennomføre trening, kan lokale smittevernkontorer kontaktes for bistand.

Generelt gjelder det at man, dersom man har grunn til å tro at man har vært i nærhet av eller i kontakt med smittede, skal unngå nærkontakt med andre, og ta kontakt med helsevesenet omgående.

Vi oppfordrer også klubbene til å følge tiltakene kommunen setter i gang.

Arrangementer
Norges Judoforbund forholder seg også i denne sammenheng til rådene fra NIF og FHI. Vi har per idag ingen planer om å innføre overordnede ekstratiltak i forbindelse med våre arrangementer.
De forestående konkurransene gjennomføres (pr. 11/3) som planlagt, og vi har god kontakt med arrangørklubbene som følger råd og informasjon fra kommunen og lokale helsetjenester.

Vi anbefaler medlemmene våre om å følge judo.no og FB for løpende oppdateringer om ev. endringer/avlysninger av judostevner osv.


Status pr 5.03

Norges Judoforbund har mottatt flere henvendelser vedrørende situasjonen med spredning av Coronaviruset. Vi vil derfor informere om vår risikovurdering og våre råd for judoaktivitet.

Vi følger til enhver til de råd og retningslinjer som Norges Idrettsforbund anbefaler. For utøvere følger vi de råd som finnes på på Olympiatoppens hjemmesider.

I tillegg henviser vi til Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementets generelle reiseråd til utlandet.

Det er flere internasjonale judoarrangementer som i den senere tid er avlyst. Likevel vurderer vi nåværende situasjon i Norge som trygg og planlagte arrangementer i regi av NJF går som normalt. Vi gjør oppmerksom på at vi vurderer risikoen fortløpende og endringer kan forekomme.
Informasjon vil bli gitt på våre nettsider og/eller sosiale medier.

Ta gjerne kontakt med administrasjonen om du har spørsmål.

Lill Merethe Tjeldvoll

Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier