86 Views

Forbundsstyret har vedtatt justeringer i Reglement for reiser og oppdrag og Honorær reglement for at disse skal være samstemt med tidligere vedtak.

Reglement for reiser og oppdrag

Satser for dommere på nasjonale stevner, og Dan-kommisjonens medlemmer på oppdrag, ble justert i 2019. NJFs reglement for reiser og oppdrag er derfor oppdatert for å samsvare med tidligere vedtak.

Merk: Godtgjørelse for diett vil heretter gis etter regning oppad til gitt beløp. Dette er en endring fra dagens praksis der man får utbetalt et gitt beløp uavhengig utlegg.

Honorærreglement

Graderingsreglementet ble revidert og vedtatt i 2019. Prosessen med revideringen førte til en diskusjon rundt honorære tildelinger av dan-grader, og det ble vedtatt at man kun kan motta en slik én gang, mellom 1. og 5. dan. Når en kandidat har oppnådd 5. dan, vil det igjen være mulighet å motta en dan-grad honorært.

I tillegg har forbundsstyret vedtatt en minstetid mellom to graderinger:

  • En person som mottar en honorær grad, kan tidligst gradere seg teknisk 12 måneder etter at den honorære graden er tildelt.
  • En person som graderer seg teknisk, kan tidligst motta en honorær grad 12 måneder etter at den tekniske graderingen er bestått.

Revidert Honorærreglement gjelder fra 04.02.2020, med unntak om bestemmelsen om minstetid, som er gjeldende fra 01.08.2020.

Stine Lastein

Generalsekretær
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier