214 Views

Norsk idretts visjon er idrettsglede for alle og at idretten skal være en trygg arena for alle som deltar.

Idrettens strategidokument 2019–2023, Idretten skal!, slår fast at «Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.» Dette gjelder også vold og trusler, som ikke er forenelig med idrettsglede.

F.v.: Rune S. Swahn – politiinspektør i Oslo Politidistrikt, Berit Kjøll – Idrettspresident, Terje Svendsen – Fotballpresident og Pål Bjerketvedt – generalsekretær i NFF. Foto: NIF/Geir Owe Fredheim

Norges idrettsforbund, i samarbeid med Norges Fotballforbund, Oslo idrettskrets og Politidirektoratet, har laget en veileder for idrettslag som skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på vold og trusler i idrettssammenheng.

Norsk idrett speiler samfunnet. Det er vold i samfunnet og det vil finnes vold i idrettssammenheng. Og det er nettopp derfor vi må være vårt ansvar bevisst. Vold hører ikke hjemme i idretten, sa idrettspresident Berit Kjøll under et lunsjmøte om forebygging og håndtering av vold og trusler – arrangert av Norges Fotballforbund.

De tre viktigste tiltakene for å få redusert vold og trusler i idretten er:
1. Vold og trusler skal alltid få en konsekvens!
2. Kroppsskade og grove trusler skal alltid politianmeldes!
3. Veilederen for håndtering av vold og trusler gir alle idrettslag råd om hvordan saker skal håndteres.

Håvard B. Øvregård, rådgiver Verdiarbeid i Norges idrettsforbund, understreker at i saker med kroppsskade, eller grove trusler, skal saken alltid meldes til politiet av idrettslaget dersom ikke den utsatte selv anmelder saken. Det vil si at alle slike saker SKAL politianmeldes!

Last ned og se veilederen her (blir fortløpende oppdatert basert på innspill).

Se informasjon om hvordan klubbene skal håndtere saker på NIFs temaside om vold og trusler.

Hvis du opplever noe i norsk judo som ikke er i tråd med vårt verdigrunnlag, kan du varsle NJF sentralt. Les mer om dette her.

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier