110 Views

Styret har vedtatt tidenes største budsjett for Norges Judoforbund.

Med bakgrunn i den generøse gaven fra Sparebankstiftelsen DNB får vi et solid budsjett i 2017, og runder 9 millioner kroner.

De områdene som får ekstra fokus i 2017:

  • Toppidrett og talentutvikling – Her bruker vi 2,2 millioner, og øker blant annet rammene for reisestøtte med 100.000,- Det blir et solid løft. Fokus når det gjelder å øke rammene ytterligere i årene fremover knytter seg til et tettere samarbeid med Olympiatoppen, samt synliggjøring av utøverne våre.
  • Utvikling av aktiviteter for Barn/ungdom og bredde får ramme på 2,2 millioner kroner. Her er det spesielt prosjektene rundt utvikling av unge dommere og arrangører som får fokus i 2017.
  • Vi kommer til å bruke nesten 1 million kroner på klubb- og regionutvikling, og NJFs utdanning gjennom Judoskolen. Flere gode ledere og trenere er vesentlig for utvikling i eksisterende klubber og etablering av nye klubber.
  • Anleggsprosjektet, som tidligere annonsert, prioriteres for å sikre at norske judoklubber kan utvikle seg. Klubber med ambisjoner bør melde seg på her!
  • NJF fyller 50 år i 2017. Dette må markeres. Styret har derfor vedtatt å sette av 200.000,- kroner. Vi har ikke ønsket at det skal påvirke/forringe aktiviteten forøvrig, slik at disse midlene hentes fra forbundets oppsparte midler.

Styret er fornøyd med at vi har klart å få til en tydelig prioritering av de tre satsingsområdene fra Strategidokumentet. Dette blir spennende å følge til neste år.

Til slutt en liten oppfordring til klubbene. Skal forbundet løse enda flere oppgaver, ut over det vi allerede gjør i dag, så må vi vokse som idrett i Norge. Flere medlemmer i klubbene gjør at forbundets andel av overskuddet fra Norsk Tipping øker.

Jeg ønsker derfor at flere klubber:

  • Utarbeider mål og strategier som handler om medlemsvekst.
  • Benytter tilbud fra NJF om å utvikle klubben sin.
  • Sender deltagere på våre trenerkurs.

Vi ser med glede frem til 2017, og oppgavene vi skal løse på norsk judos vegne.

Med vennlig hilsen

Geir Reehorst
President
Norges Judoforbund

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier