204 Views

Norges Judoforbund har etablert et honorært system for å kunne hedre de personene som gjør en innsats for norsk judo.

NJFs honorære system er etablert for å kunne hedre innsats for norsk judo.

Det honorære systemet er bygget opp slik at innsats på alt fra klubbnivå til internasjonalt nivå skal kunne verdsettes. Da Judoforbundet ikke har kapasitet til å holde oversikt over all den innsats som legges ned innen idretten, er vi derfor helt avhengige av hjelp fra våre medlemmer.

Kandidatprosess er ganske enkel. Alle medlemmer av norsk judo kan fremme forslag til kandidater. Forslaget skal som minimum inneholde navn på kandidaten, kontaktinformasjon, og en kort begrunnelse for hvorfor vedkommende foreslås. Det er laget et elektronisk skjema som kan benyttes for å fremme kandidater som du kan finne her.

Mulighetene i det honorære system
Forbundsstyret er øverste organ når det gjelder tildeling av honorær oppmerksomhet. Personer uten organisatorisk tilknytning til NJF kan på bakgrunn av ekstraordinær innsats vurderes i henhold til dette reglement, eksempelvis foreldre, politikere, journalister. Dette gjelder kun honorære utmerkelser, ikke dan-grader.

Æresmedlemskap – Norges Judoforbunds høyeste utmerkelse. Ekstraordinær innsats for NJF over minimum 20 år. Må ha innehatt sentrale verv, eksempelvis som president, visepresident og/eller internasjonale verv. Æresmedlemmer utnevnes av Tinget.

Honorær utmerkelse i gull – Krever 30 års innsats på nasjonalt og/eller internasjonalt nivå.

Honorær utmerkelse i sølv – Krever 20 års innsats som trener/leder/tillitsvalgt/dommer/arrangør i klubb.

Honorær utmerkelse i bronse – Krever 10 års innsats som trener/leder/tillitsvalgt/dommer/arrangør i klubb.

Honorær gradering
– For innsats rundt tilrettelegging av judotrening, trenervirksomhet og administrative gjøremål til gagn for judo både lokalt, regionalt og nasjonalt. Tre hovedkriterier må oppfylles; Funksjonskriteriet, Aktivitetskriteriet og Kompetansekriteriet.

NJF ønsker å belønne sine ildsjeler! Kjenner du noen gode kandidater, så ber vi om at du nominerer dem!

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier