292 Views

Norges judoforbund (NJF) hadde sitt ting 30.april, og nytt forbundsstyre (FS) ble valgt. Les artikkel fra den nye presidenten, Geir Reehorst.

NJFs nye president, Geir Reehorst. Foto: Christian Wolff
NJFs nye president, Geir Reehorst. Foto: Christian Wolff

Jeg, Geir Reehorst, ble valgt til president, en oppgave jeg ser frem til med glede og spenning. Det er en stor oppgave å erstatte den avgåtte presidenten Vibeke Thiblin. Det forrige FS har jobbet godt og har oppnådd mye. Heldigvis er flere medlemmer fra forrige FS fortsatt med; Jørgen Hillestad, Hanne Myrnes, Svein Erik Rud og Gullik Gundersen vil med sin erfaring sikre kontinuiteten i det videre arbeidet til FS.

Gledelig er det også å ønske nye krefter velkommen; Hege Aar fra Namsos og Veronica Kristiansen fra Oslo (NJJK ). Jeg håper de vil ha glede av å delta i arbeidet FS skal gjøre fremover.

Hvem er den nye NJF presidenten
Det er sikkert mange som ikke kjenner meg, Geir Reehorst, noen detaljer kan du finne på wiki.judoinfo.no.

Kort fortalt: Jeg startet med judo i 1972 i Fredrikstad judoklubb. Etter at jeg flyttet til Oslo gikk jeg over til Marienlyst judoclub (MJC) i 1979. Her fortsatte jeg min aktive konkurranse karriere frem til 1986. Giftet meg med Astrid fra MJC i 1984 og fikk etter hvert 3 barn som alle har vært innom Ippon Judo klubb. Ble selv mer aktiv igjen i 2009, og trener nå randori / teknikk og kata i Ippon judo klubb. Har siden vært med i Judo for Fred, Historikk prosjektet og Valgkomiteen i NJF (se også judoinfo.no), samt vært litt på matta i NM og veteranstevner. Jobber til daglig med IT / SW i Nets.

Oppgaver fremover
Det er fortsatt mye å jobbe med i norsk judo. Strategi dokumentet 2016-2018, som ble endelig vedtatt på tinget, sier mye om retningslinjene vi skal jobbe etter. For å lette dette arbeidet setter jeg og FS stor pris på innspill og ideer fra dere. Spesielt er det ønskelig med innspill som kan gi medlemsvekst og økt inntekt til NJF, regionene og klubbene, men alle ideer og innspill er velkomne.

Jeg vil delta på eller være tilstede på mye av det NJF arrangerer, og håper å få treffe flest mulig der. Jeg vil også besøke flest mulig klubber for å være med på en trening og snakke med ledere og trenere. Dette for å skaffe meg førstehånds kunnskap om tilstanden i klubbene og for å diskutere hva klubbene planlegger fremover.

Toppidrett
Det var på tinget enighet om økt satsning på toppidrett med mål om få «minst en utøver til OL i 2020». OL 2020 er i Tokyo, Japan, judoens hjemland, så hadde vært fint om vi klarte vårt mål om deltagelse i 2020.

NJF vil jobbe med å bedre økonomien til våre toppidrettsutøvere. Samtidig med dette arbeidet oppfordres utøveren selv til egeninnsats for å skaffe seg lokale sponsorer. I dag er foreldrene de største sponsorene, og det er begrenset hvor mye foreldrene til toppidrettsutøveren kan bistå med i de årene det tar å bli en god internasjonal utøver.

Jeg vil også referere til et innlegg av den forrige presidenten. Her står det bl.a.: NJF skal ha et ungdomslandslag underlagt landslagstreneren, og ingenting er tenkt lagt ned. Hvordan aktiviteten organiseres må ny sportsjef og ny landslagstrener bestemme i samråd med regionene.

Jeg vil ønske vår nye sportssjef, Albin Dal og landslagstrener, Mike Newton velkommen i sine nye roller. Jeg håper dette blir bra for våre senior toppidrettsutøvere og for alle landslagene (U, J og S). Jeg tror dette vil bringe videre det gode arbeidet Ander Dahlin og Pål Herlofsen har utført frem til nå.

Flere klubber – Bedre lokaler
Vi vil jobbe for å få flere klubber i landet, spesielt på steder hvor det er et større befolkningsgrunnlag. NJF vil støtte arbeidet med å få klubber etablert. Men vi er avhengige av lokale ildsjeler, ledere og trener, for å få dette i gang.

Altfor mange klubber har ikke tilfredsstillende lokaler. Norsk judo har vært altfor beskjedne i sine krav og forespørsler til kommunene. Det forrige FS har utarbeidet dokumentasjon og tegninger på forslag til nye lokaler som vil være til hjelp ved kontakt med de lokale myndigheter og med f.eks. idrettsrådet i kommunen. Dette er et viktig arbeid spesielt for de som vil øke antall medlemmer og ‘profesjonalisere’ klubben.

Flere medlemmer og konkurranseutøvere
Flere medlemmer er viktig for å få mer støtte fra det offentlige. Flere utøvere på matta er et stort ønske fra NJF for å få flere deltagere i Norges CUP, NC, og dermed også flere gode utøvere. Jeg håper klubbene kan øke innsatsen på å få flere medlemmer og sikre god kvalitet på treningene. Judo burde med sine mange gode sider være en idrett som er lett å selge.

De fleste norske klubber i dag har et tilbud til barn og ungdom. Noen har også tilbud for funksjonshemmede og tilbyr knøttejudo. Her kan sikkert flere klubber se på hva de kan gjøre. Tilbud til eldre ungdom, yngre voksne og voksne er det dårligere med. Her bør klubbene øke innsatsen da dette kan gi en gevinst på flere områder. Her er det mulighet for å hente inn frafalne utøvere og voksne som har lyst til starte med en kampidrett. Flere voksne i en klubb vil kunne gjøre det lettere å drive en klubb, flere å dele oppgavene på. Andre ting kan være tilgang på nye lokaler, sosiale tilstelninger, sponsorarbeid mm.

Trenere – Dommere – Ledere
En god klubbutvikling med medlemsvekst er avhengig av gode trenere, dommere og ledere. NJF legger stor vekt på arbeidet med å få flere gode Trenere – Dommere – Ledere. Jeg håper alle landets trenere vil utvikle seg videre. Spesielt ser jeg gjerne at de deltar på kurs som omhandler trening av barn. Dette er viktig for å få barn og ungdom til å fortsette med judo. Vi har et for stort frafall i dag.

Gode dommere trenger vi for å ha god kvalitet på de stevner og konkurranser som arrangeres. Dette vil skape mer fornøyde utøvere og kanskje bidra til at flere vil delta. Gode dommere vil også ha mulighet for internasjonale oppgaver med reiser til flere land.

Gode ledere er viktig for en klubb og medlemmenes tilbud i klubbene og regionene. De er også viktig i arbeidet med å profesjonalisere arbeidet i en klubb. Gode ledere er med på skape et godt miljø og trivsel i en klubb.

Ta kontakt
Avslutningsvis vil jeg minne alle på å ta kontakt og komme med innspill og ideer. Regner med at jeg møter de aller fleste på Nordisk om knappe to uker.

Med vennlig hilsen
Norges Judoforbund

Geir Reehorst
President

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier