192 Views

I 2018 ble judokortet innført for å erstatte judopass og graderingsmerker.

Bakgrunnen for dette var at ordningen med judopass og merker var gammeldags, og tungvint for klubbene å administrere. Det var også et ønske om å sikre et godt ID-system for utøvere, et bevis på oppnådd beltegrad (og annen kompetanse), og at alle utøvere skulle ha tilgang på et synlig forsikringsbevis.

Planen var at det fysiske judokortet skulle være midlertidig frem til vi fikk alt digitalisert.

NJF har i høst foretatt en evaluering og kommet frem til at vi ikke kan fortsette å lage nye judokort. Dette er fordi vi har for lave inntekter (veldig få klubber registrerer graderinger), og det går dermed ikke i balanse. Derfor tar vi dette grepet og sender ikke ut nye judokort i 2020.

Last ned lisenskort og ha oversikt over forsikringstatus.

Å ha et fysisk judokort er ikke et krav i seg selv og heller ikke noe det er behov for. Utøverne kan fremdeles beholde judokortet som man tidligere har fått, men det er også mulig å finne all nødvendig person ID og lisensstatus andre steder.

Hvor finner du opplysninger nå?

I Min Idrett, som er din personlige portal i idrettsystemene, vil alle medlemmer ha oversikt over egne opplysninger:

  • Se medlemskap i idrettslag og grener
  • Se og endre din personlig informasjon
  • Samle alle familiemedlemmer og få oversikt i idrettshverdagen
  • Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg
  • Se lisensstatus (judoforsikring) og skrive ut lisenskort (lagre på mobilen via Appen)
  • Se kompetanse og beltegrad som er registrert på deg
  • Tilgang til egen Idretts-CV som kan lastes ned

Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser.

Totalt sett finnes det et stort antall registrerte personer i idrettens database, og det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Aldri vært logget inn i Min idrett?

Se informasjon om innlogging og tilgang til Min Idrett i brukerveiledningen.

Registrere klubbgraderinger

Alle klubber må registrere egne gjennomførte graderinger (mon/kyu). Det er to alternative måter å gjøre dette på:

1. Opprette graderinger idrettskurs.nif.no (GRATIS!)
Se brukerveiledning.

2. Sende inn lister over gjennomførte graderinger til NJF v/organisasjonsansvarlig. Vi bistår med å tildele utøverne den nye graden i medlemssystemet (Pris kr. 60,- pr grad/utøver).

Hva med digitaliseringen?

Å ha et digitalt judokort / medlemskort, med de mest nødvendige elementene, er et mål for Judoforbundet. Det er langsiktige prosesser og vi er i dialog med NIF IT om mulig løsninger som kan dekke våre behov.

NIF jobber med flere pågående digitale prosjekter for å gjøre hverdagen enklere for klubber og idrettslag. De som er interesserte og ønsker å vite mer om de nye verktøyene kan lese mer på idrettsforbundet.no.

I denne sammenheng vil det kunne bli muligheter til å gjøre judokortet digitalt, og vi ser fremover mot mer avklaring i løpet av 2020.

Spørsmål kan rettes til administrasjonen.

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier