Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Judokort og NJF-godkjente graderinger (oppdatert)

Overgangsordning vedr. registering av graderinger (oppd. 08/8-2018)

Vi har registrert et stort ønske om å få med nåværende grader på de første Judokortene som produseres.

Vi gir derfor alle klubber en anledning til å registrere grader i Idrettskurs frem til og med 30/9-2018 uten at klubben blir fakturert for registrering av graderinger.

For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom på at alle nåværende og tidligere grader er gyldige, uavhengig av denne registreringen. Det er ingen krav om å registrere tidligere grader, da allerede utstedte judopass/graderingsmerker dokumenterer oppnådd grad.

Om klubben allikevel ønsker å registrere nåværende grader slik at dette bli synlig på judokort ved første produksjonsrunde, så er det altså mulig å gjøre dette helt kostnadsfritt frem til og med 30/9.

Første runde med judokort vil bli sendt til produksjon 1. oktober.
Alle grader som er lagt inn i Idrettskurs innen da, vil dermed bli synlig på judokortet.

—————–

NJF innfører nytt Judokort (som erstatter judopassene), og et nytt system for å registrere klubbgraderinger.

Judokortet inneholder personalia, forsikringsstatus, beltegrad og kompetanse.

Bakgrunnen for denne endringen er å få digitalisert flere arbeidsprosesser hos forbundet sentralt, og ute i klubbene. Det har også vært viktig å sikre et godt ID-system for utøvere, et bevis på oppnådd beltegrad, samt at alle utøvere skal ha tilgang på et forsikringsbevis.

I samarbeid med Norges Idrettsforbund er det derfor laget et nytt fysisk Judokort som vil inneholde følgende informasjon:

Den nye løsningen sikrer at all informasjon lagres sentralt i idrettens database, noe som vil være en stor fordel når det kommer til å gjenskape et eventuelt tapt Judokort.

De nye Judokortene erstatter de gamle judopassene, men allerede utstedte judopass vil være gyldige (selv om de ikke vil bli ajourført videre).

Klubbene mottar nye Judokort og får ansvar for å distribuere disse videre til utøverne. Første runde med Judokort produseres i august 2018.

Informasjonen på judokortet vil bli hentet fra følgende behandling:

Klubb:

Utøver:

NJF:

Det er laget egne informasjonssider; for utøvere: Judokort, og for klubbenes registrering av grader: NJF-godkjent gradering.

Registrering av klubb-grader vil ikke være obligatorisk for klubbene, men registrering i databasen vil være den eneste måten å få NJF-godkjenning på graderingene.

Overgangsordning
Ordningen med judopass og graderingsmerker fases ut, og alt salg av dette materiellet avsluttes.
Klubber som har ubrukt materiell fra det siste året (kjøpt etter 1. juli 2017) kan sende dette i retur til full tilbakebetaling. For eldre materiell vil det også vurderes en kompensasjon. Klubbene oppfordres til å sende søknad. Frist for innsending av slike krav/søknader settes til 1. oktober 2018.

Gammelt materiell som finnes i klubbene kan brukes inntil det er tomt, dersom klubben ønsker det.

Spørsmål om den nye ordningen, og andre praktiske forhold rettes til Lill Merethe Tjeldvoll.


Publisert 27. juni 2018, kl. 15:57 (sist oppdatert: 8. august 2018, kl. 8:51) av Lill Merethe Tjeldvoll

Legg igjen en kommentar