189 Views

Årets Fagseminar ble arrangert 9.-10. september på Hotel 33, på Økern i Oslo, og praksisøktene fant sted i NJJK’ s dojo på Haugerud. 54 deltakere fra 26 klubber deltok på helgens program.

Jessica Thiblin var en av instruktørene på årets Trenerseminar. FOTO: Wellington Martins

Trenerseminar
På lørdag ble trenerseminaret ledet av Jessica og Martin Thiblin. Hovedtema var teknisk utvikling for barn og de yngste ungdommene. Etter flere år med seminarer rettet mot eldre ungdom og talentutvikling, ble fokuset på de yngste godt mottatt. På formiddagen ble det gjennomført en teoriøkt hvor vi gjennomgikk hovedtrekk i trener 1-utdannelsen. Etter lunsj fortsatte vi med praksisøkt med de samme emnene. Tommy Leonhardsen filmet det meste av det som ble gjennomgått, og videoene er tilgjengelig på YouTube her, her og her.

Dommerseminar
Årets dommerseminar ble innledet med en diskusjon vedrørende organisering av dommervirksomheten i Norsk Judo. Kristoffer Halmøy informerte om bakgrunnen til endringene og Stine Lastein presenterte et foreløpig forslag for selve organiseringen.

Vi hadde videre en diskusjon vedrørende retningslinjer for bruk av sosiale medier og hva som er greit/ikke greit å legge ut. Som for alle gjelder vanlige regler for skikk og bruk, men dommere har også et ansvar i å følge dommerinstruksen.

Det ble også tid til faglig innhold. Som vanlig ble det gjennomgang av videosituasjoner ledet av Thom Hallum. Siden nye regler fra IJF kommer om ikke lenge, må vi vente med oppdateringer av kampreglene.

Ettermiddagsøkt på Haugerud. FOTO: Wellington Martins

Restriksjoner i barnekonkurranser
Innføring av restriksjoner i barnekonkurranser ble diskutert både hos dommerne og trenerne. Etter at disse ble innført fra 1. januar i år har både utøvere, lagledere og dommere erfart hvordan disse fungerer i praksis. En del uklarheter og forbedringsmuligheter har blitt diskutert og en del av disse ble spilt inn i helgen. Disse innspillene vil behandles og en revidering av restriksjonene vil så bli gjort.

Samarbeid med Skadefri.no
På søndagen var temaet skadeforebygging, et tema som er aktuelt for alle trenere og utøvere. Norges judoforbund inngikk for en tid tilbake i et samarbeid med Skadefri.no og NIH. Vi hadde besøk av Line Synnøve Larsen som er prosjektleder for samarbeidet, som presenterte opplegget. Skadefri har nå innlemmet judo som en av idrettene på sin nettside og i deres nylanserte app. Her kan man finne fram til en rekke øvelser for judoutøvere, og finne øvelser som forebygger skader som er spesielt hyppige i judo. Det vil etter hvert komme mer informasjon om dette prosjektet og hvordan appen kan brukes.

Etter Lines presentasjon overtok Narve Bjørneseth, som er fysioterapeut og en del av landslagets støtteapparat. Han holdt et innlegg om viktige momenter i forhold til restitusjon for unge utøvere i vekst som trener mye. Pål Herlofsen, landslagslege, avsluttet dagen med å snakke litt rundt problematikken med hodeskader og hvordan man bør forholde seg til dette.

Arrangørforum
På Arrangørforumet ble tildeling av Norgescupstevner og NM for aldersbestemte klasser for 2018 annonsert. NM senior vil tildeles på et senere tidspunkt da vi har store muligheter for å få bli med på NM-uka. Mer informasjon om dette kommer når arrangementet er endelig avklart.

Videre ble endringer i både organisering av stevner og selve stevnereglementet tatt opp. Forslagene vil spilles videre til SK og så til Forbundsstyret for endelig behandling. Hans Engebretsen avsluttet med å informere om status på Arrangørstigen.

Vi takker alle for oppmøtet og håper å se dere igjen til neste år!

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier