183 Views

Extrastiftelsen utlyser midler til prosjekter rettet mot utsatte grupper. Alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund.

Du kan søke om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

  • mennesker med funksjonsnedsettelse
  • mennesker med innvandrerbakgrunn
  • mennesker med en fysisk sykdom
  • mennesker med psykisk sykdom
  • mennesker med lav betalingsevne

Idrettslag kan søke om støtte til prosjekter som innbefatter f. eks utsyr til trening, honorarer til trenere, kompetansehevende tiltak for trenere og ledere, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være inntil 1, 2 eller 3 år.

Les mer om ordningen her.

To prosjekter som tidligere har fått støtte fra Extrastiftelsen, er Falltreningskurs for eldre og Judo for alle.

Ta kontakt med Judoforbundets Fagsjef hvis du har en ide til et prosjekt. Søknadsfristen er 15. februar.


Stine Lastein

Fagsjef
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier