Norges Judoforbund

NJF tekst

Judokort

Judokortet er Norges Judoforbunds ID-kort som foruten personalia inneholder oppdatert informasjon om utøverens klubbtilhørighet, forsikringsstatus, kompetanse (trener, dommer, arrangør) og beltegrad.

Judokortet inneholder personalia, forsikringsstatus, beltegrad og kompetanse.

Informasjonen som er synlig på Judokortet knytter seg til det som er registrert på utøveren i Idrettens Database. Kildene til denne informasjonen er Norges Judoforbund, utøverens klubb og utøveren selv, via idrettens systemer:

  • Norges Judoforbund: Registrerer Kompetanse og Dan-grader
  • Klubben: Betaler Lisens/forsikring og registrerer klubbgrader (gult til brunt belte)
  • Utøver: Oppdaterer personalia og profilbilde i Min idrett

Oppdatert profil
Utøveren må holde sin profil oppdatert via Min Idrett. Det er også mulig å laste opp et profilbilde som vil være synlig på Judokortet. Det er viktig at bildet identifiserer eieren av Judokortet, og har brukbar kvalitet (helst en oppløsning på 300dpi og en størrelse på 74x80px).

Utøvere som mangler tilgang kan enten forsøke «glemt passord»-funksjonen, eller kontakte Idrettens Support.

Utstedelse av Judokort
Enkelte hendelser trigger automatisk utstedelse av nytt Judokort. Dette er:

  • Oppdatert kompetanse, for eksempel bestått Trener 2 eller Dommer C lisens
  • Ny forsikringsstatus, ved tegning for nytt år, eller ved oppgradering av eksisterende forsikring
  • NJF-godkjente graderinger

For utøveren er det ingen kostnader knyttet til utstedelse av kort på dette grunnlaget.

For å bestille et kort manuelt må utøveren gi beskjed til forbundskontoret, og betale 200,- via Vipps.

Judokort produseres 4 ganger årlig, og klubbene mottar kort til sine utøvere for utdeling.

Graderinger 5-1. mon/kyu
Det er kun NJF-godkjente graderinger som blir synlig på Judokortet. For gradene gult-brunt kan klubbene registrere dette i databasen.
For klubber som ikke ønsker å tilby utøverne sine dette kan NJF registrere grader manuelt. Kontakt forbundskontoret med en bekreftelse fra klubb på oppnådd grad. Slik registrering koster 200,- og betales av utøveren via Vipps.

Gamle judopass
Etter innføring av de nye Judokortene, vil det ikke lenger bli utstedt nye Judopass. Eksisterende Judopass er imidlertid gyldige, men vil ikke ajourføres videre av NJF (eks. overganger, dan-grader, oppnådd kompetanse, etc.).


Sideoppdatering: 29. juni 2018, kl. 13:01