Til alle trenere for utøvere på Landslaget

Landslaget inviteres alle trenere (som har utøvere på Landslaget) til neste Riksrandori 7-9. februar.

Se mer om info om Riksrandorien i terminlisten.

Det vil bli satt av tid i løpet av helgen til møte mellom Landslagstrener og utøverens trener.

Hensikten med møtet er å snakke om utøverens utvikling, mål, treningsplaner etc. Er det noe treneren ønsker mer informasjon om eller diskusjon rundt, knyttet til sin utøver, så kan det tas opp med Landslagstreneren.

For å kunne planlegge og sette opp møter med trenerne, så ber vi om at det sendes en e-post FØR Riksrandorien hvor det informeres om deltakelse.

Oppgi ditt navn, hvilken klubb du representerer og hvilke utøver du er trener for.

For Ungdom, send mail til Albin Dal – albindal@gmail.com eller Johnny Roaldseth – john-roa@online.no
For Junior og Senior, send mail til Anders Dahlin – judoarvika@hotmail.com

Velkommen!

35 Views0
C-dommerkurs Nadderud

Andre helgen i januar ble det avholdt et C-dommerkurs i Sone Øst. Dette er nærmest blitt en tradisjon, og denne gangen ble kurset holdt i lokalene til Ippon JK i Nadderudhallen.

FOTO: Thom Hallum
FOTO: Thom Hallum

Thom Hallum fra Nesodden var kursholder, sammen med Svenja Rahn fra Tromsø (og Hamar) som skal utdanne seg som dommerinstruktør. Dommerstanden i Norge vil når Svenja blir godkjent instruktør ha dommerinstruktører i alle soner, og det er vi veldig glade for å endelig ha fått til.

Hele 16 deltagere var klare til dyst fredag. Geografisk var nesten «hele Norge» dekket, med deltagere fra Larvik i sør til Gratangen i nord. For første gang hadde 98% av deltagerne 1 kyu (brunt belte) og det var tydelig at de fleste var der for gradering, og ikke for å bli dommere. Vi får håpe vi klarte å omvende noen til også å ha lyst til å dømme.

Vel, første kurskvelden var som vanlig viet teori om dommerrollen: Hva det vil si å være dommer, at det er gøy å være dommer, hvilken rolle man har, at det er gøy, hvilke tegn man gir og hva de betyr. Dette ga oss denne gangen en liten utfordring i og med at vi er litt mellom det nasjonale her hjemme og det internasjonale ute og på stevner av NM og NC nivå her hjemme med rolle som både assistent- og kantdommere. Vi er nødt til å gå gjennom alle roller og tilhørende oppgaver da ikke alle stevner har videodømming. Det at man har den beste plassen i hallen for å se judo måtte jo også nevnes – og at det er gøy (har jeg husket å nevne det?!?) – og selvfølgelig fikk deltagerne også denne gangen avslutte kvelden med å vurdere situasjoner fra siste års «minnepinne» fra IJF, som også ligger på IJFs nettsider og på denne linken (krever Google Chrome installert).

Lørdag skulle vi starte kl. 09.00 med å fortsette gjennomgang av situasjoner fra IJF og beskrivelsene av de nye reglene. Vi skulle bare hente nøkkelen i resepsjonen. Der var det jammen meg låst, og vi kunne ikke komme inn for å rigge utstyret. På en lapp på utsiden var åpningstiden kl. 10.00, så her måtte det improvisering til hvis vi skulle få utnyttet tiden som vi vet blir knapp. Gangen utenfor hos Ippon har hvite vegger, og tilgjengelig stikk- kontakt oppe på veggen. Til alt hell var utstyret tatt med kvelden før, så prosjektoren ble dandert på toppen av to bagger og PCen ble tilkoblet og vi var i gang.

Kl.10.00 fikk vi endelig tak i nøkkel og fikk rigget oss til for å gjennomgå resten av de nye reglene sittende på stoler, noe mer praktisk enn å stå på kne på et betong- gulv. Det ble i praksis gjennomgått draktregler, også de som kommer 01/ 01- 2015 da vi hadde telefonkontakt med IJF- seminaret i Malaga (hva gjør vi ikke for å få de siste oppdaterte nyhetene fra det store utland), hilseprosedyrer, plassering og tegn både for matte- og kantdommer, og selvfølgelig en gjennomgang av hva som gir straff med praktiske eksempler der det var mulig.

I lunsjen fulgte noen av oss med på dommerseminaret i Malaga, som denne gangen ble overført direkte på nett. Kjempesmart. Vi fikk også med oss en presisering av hvordan reglene skulle praktiseres under en Golden Score kamp, så det var nyttig.

Etter lunsj var det klart for praktisk dømming. Siden det var så mange deltagere delte vi gruppen i to, med en instruktør på hver matte. Som vanlig var tilbakemeldingen at det var «litt vanskelig», og det ble slett ikke bedre når de som skulle gå kamp gjorde det de kunne for å sette dommerteamene på prøve. Med et titalls forbudte handlinger i løpet av 20-30 sekunder ble det rett og slett for mye, men moro var det. Alle kom seg gjennom praksis, og de som ville dømme mer fikk lov til det. Siden det var mange konkurranseutøvere med på kurset tror jeg de vil se på dømmingen med litt andre øyne nå som de nå har fått prøve det selv. Vi lever i håpet ?

Etter praksis var det tid for avsluttende teorieksamen. Vi hadde gitt inntrykk av at vi ville være strenge under eksamen denne gangen, men når de oppdaget at de ble delt inn i grupper for at de skulle kunne samarbeide som et team ble stemningen noe bedre. Under praksisøkten hadde alle fått beskjed om ikke å lete etter straffer, men under testen var de jammen meg strenge. Det var flere shido-straffer som ble vurdert til hansokumake, men dette fikk de selvfølgelig korrigert under gjennomgangen.

Det er selvfølgelig ikke lett å få med alle detaljer i løpet av 1,5 dag, men alle klarte kravet med god margin, og kan smykke seg med ny status som nasjonal C-dommer.

Takk for en fin kurshelg på Nadderud med en trivelig og engasjert gjeng utøvere. Instruktørene (og DK) håper selvfølgelig at flere vil velge dømming som karrierevei etter endt konkurransekarriere. Vi vet at flere av deltagerne dømmer i barnestevnet Jubapool, og vi håper vi har gitt de et litt bedre fundament for å mestre dommerrollen. Når vi etter endt kurs får tilbakemelding om at det var bedre enn forventet og at deltagerne var fornøyd med kurset, da kan vi ikke si oss annet enn fornøyd.

De nye og oppdaterte C-lisensierte dommerne er:

 • Amitai Peter Gran, Oslo JK
 • Harald Lund, NTNUI
 • Knut Åge Børulfsen, Asker JC
 • John Kenneth Overgård, Gratangen IL, judo
 • Sondre Jelstad, Drammen JC
 • Andreas Larsen Aarsvold, Larvik JK
 • Eirik Hovind, Ippon JK
 • Morten Hovind, Ippon JK
 • Johan- Fredrik Heffermehl, Ippon JK
 • Jesper Grude, Ippon JK
 • Jørgen Grødem, Ippon JK
 • Ole Kallerud, Ippon JK
 • Aleksander Auseth, Ippon JK
 • Jørgen Winther-Jacobsen, Ippon JK
 • Bjørn Brodtkorb, Ippon JK
 • Tor Brodtkorb, Ippon JK

Mvh.
Svenja Rahn og Thom Hallum
NJF dommerinstruktører

84 Views0
Ledige plasser på trener 3-kurs

Har du lyst til å ta et trener 3-kurs i regi av EJU og Norges Judoforbund? I 2014 vil vi for første gang på mange år arrangere et trener 3-kurs, og vi har noen ledige plasser igjen.

Målgruppen er trenere for morgendagens eliteutøvere, det vil si klubbtrenere som har som mål å utvikle talenter og/eller som ønsker å skape et utviklingsmiljø for ungdom i sin klubb.

Kurset består av 6 e-læringsmoduler som du kan utføre hjemme, og et 4-dagers intensivt seminar som vil arrangeres i Oslo-området i september. Totalt beregnes kurset å utgjøre 150 timer og gir 45 ECTS (studiepoeng tilsvarende 1,5 semester ved fulltidsstudier). Kursavgiften er på 858 £, eller i overkant av 8000 kr.

Les mer om kurset på judospace.com/.

Synes du dette virker interessant og har lyst til å være med, så send en kort søknad innen 01.02.2014 til Stine Lastein hvor du forteller hvorfor du ønsker å ta kurset. Det er mulig å søke om støtte til deler av kursavgiften.

For å delta kreves minimum 1. dan, påbegynt trener 2 og aldersgrensen er 20 år. Hvis du ikke har trener 2-lisens kan du altså likevel delta men vil først få trener 3-lisens når du har fullført trener 2.

Med vennlig hilsen

Stine Lastein
Fagkonsulent

34 Views0
Evaluering av Landslaget

Styret i Norges Judoforbund har den siste tiden gjennomført en evaluering av Landslaget, i tråd med det tingvedtatte Strategidokumentet for 2011-2014.

Prosessen ble ledet av Nils-Jostein Helland, som har god kjennskap til Judonorge gjennom arbeidet med prosjektet «100 norske judoklubber». Fra Forbundsstyret er det undertegnede som hadde det overordnede ansvaret for prosjektet.

Evalueringen besto av tre separate deler. Det ble sendt ut et spørreskjema til klubbene, hvor de ble bedt om innspill på Landslagets arbeid samt hvordan de selv jobber med toppidrett. Videre ble det sendt ut en anonym spørreundersøkelse til alle utøvere på Landslaget. Den tredje og mest omfattende delen av evalueringen besto av intervju med sportssjef, landslagstrenere, foreldrerepresentant og til sammen fire utøvere på ungdom- og juniorlandslagene.

Rapporten ble ferdigstilt i begynnelsen av desember, og fremlagt for styret på styremøtet 6. desember, hvor prosjektleder Helland også fikk anledning til å presentere og forklare funnene sine.

Det følgende er hovedfunnene i rapporten. Det fremkommer klart at Anders Dahlin er en meget kompetent trener, og en stor ressurs for norsk judo. Han har store tekniske ferdigheter, og en veldig klar forståelse av hva som skal til for å lykkes internasjonalt. Utøvere, klubber og foreldre har stort tiltro til de faglige ferdighetene til både Anders og resten av trenerapparatet. Utøverne har høstet gode resultater av denne treningen, og flere har vist stor fremgang både i tekniske ferdigheter og fysisk form, noe som har vist seg gjennom vesentlig bedre resultater internasjonalt. Det fremkommer også at det sosiale miljøet på landslagene er godt.

Videre belyser evalueringen at vi har til dels store utfordringer når det kommer til langtidsplanlegging av trenings- og konkurranseperioder, dokumentering av de planer og rutiner som eksisterer, og informasjon og kommunikasjon med utøvere, klubber og foreldre. Videre pekes det også på at det i liten grad er en toppidrettskultur i Judonorge, og at dette preger både satsingen og treningen. Dette er store utfordringer, som er helt vitale å løse hvis vi skal ha mulighet til å videreutvikle toppidrettssatsningen vår.

Sportssjefen har nå fått rapporten, og er bedt om å komme med forslag til tiltak på utfordringene rapporten belyser. Styret vil på styremøtet i februar diskutere rapporten og sportssjefens forslag til tiltak, og dette kommer til å danne grunnlaget for NJFs videre arbeid med toppidrett, og kommer til å påvirke toppidrettsmålene i Strategidokumentet for perioden 2014-2017.

På vegne av styret vil jeg takke alle trenere, utøvere og klubber som bidro med innspill i denne evalueringen, og tusen takk til Nils-Jostein Helland som gjorde en formidabel innsats med rapporten.

Med vennlig hilsen

Gullik Gundersen
For Styret
Norges Judoforbund

37 Views0
Endring kampregler 2014-2016

Nye tolkninger av kampreglene ble gjennomgått på IJF trener- og dommerseminar på Malaga 10-11. januar. Endringene gjøres gjeldende fra 1.1.2014 og gjelder hele OL kvalifiseringsperioden.

Utdeling av shido:
Dommeren skal gi shido til den utøveren som fortjener det og skal utdeles på stedet der handlingen skjer, med matte – shido – hajime. Utøverne skal bli på stedet og dommeren skal vise med tegn hva som det straffes for og utdele straffen og så si hajime igjen.

Det er kun i tilfelle av uttråkk og hvis tori gjør en straffbar handling i ne-waza at utøverne skal tilbake til startstedet for utdeling av shido.

Ippon:
For å gi Ippon skal landingen være direkte på rygg, og alle landinger der uke ruller (eks. ippon-seio-nage med rulling) skal bedømmes som Waza-ari.

Superippon: Kast der uke lander først på store deler av ryggen, men allikevel overspinner slik at han ser ut som han lander på siden. Dommeren skal bedømme hele teknikken som en helhet.

Brulanding: Dommeren skal se på intensjonen til uke, alle brulandinger skal bedømmes som ippon. Også de som lander på hodet, skulder og på siden. Hensikten med endring i tolkningen er å ta hensyn til unge utøver og unngå nakkeskader.

Ne-waza:
Dommerne skal la utøverne få jobbe i ne-waza så lenge det er progresjon.

I tilfeller der tori setter inn en kansetsu eller shime-waza skal uke kunne løfte tori klart opp fra matta og samtidig vise at han har god kontroll for at dommeren skal dømme mate.

Ved tilfeller av osaekomi der begge utøverne er på sikkerhetssonen og uke klarer å komme seg ut og deretter umiddelbart fester et holdegrep skal holdegrepet dømmes gyldig. Det samme gjelder i tilfeller der uke umiddelbart setter inn kansetsu- eller shime-waza med effekt.

Inn og ut av matta:
Intensjonen er å få utøverne til å kjempe kampen innenfor kamparealet og derfor strammes det inn på reglen med inn og ut av matta. Hvis man tråkker ut med en fot må man umiddelbart enten gå inn igjen eller angripe den andre med ett reelt angrep, hvis ikke blir man straffet med shido. To føtter utenfor skal straffes med shido. Hvis en utøver blir dyttet ut av motstanderen skal motstanderen straffes med shido.

Hansokumake for grep i buksen:
Hansokumake skal idømmes for alle angrep eller blokkeringer med en eller to hender under beltet i tachi-waza. Det er mulig å ta grep under beltet når begge utøverne er i ne-waza og thachi-waza aksjonen klart over

I de tilfeller der uke ved refleks kommer borti benet til tori uten å ta grep skal det ikke dømmes hansokumake.

Kumi-kata:
Å skjule kraven ved hjelp av hendene slik at motstander hindres i å få grep skal straffes med shido, det gjelder også ved å skyve hendene til motstanderen bort slik at ikke får grep.

Man kan bryte grepet til motstanderen 2 ganger, tredje gangen gir shido.

Når en utøver benytter et unormalt grep, d.v.s alle grep som IKKE er en arm på hver side av gien, skal angrepet komme umiddelbart. Med umiddelbart mens at man tar grep og kaster i samme fase uten forberedelses fase.

Å tvinge motstanderen til å innta en defensiv foroverbøyd holdning ved bruk av en eller begge armene uten et umiddelbart angrep skal straffes med shido.

Yuko:
For å tildele yuko skal en utøver minst lande på siden av overkroppen.

Overgang til ne-waza utenfor kamparealet:

I tilfeller der en utøver blir kastet utenfor og deretter umiddelbart tar over og setter inn kansetsu-, shime- eller osaekomi-waza skal dommeren la utøveren fortsette selv om begge utøvere er helt utenfor kamparealet. F.eks. Hvit kaster til yuko og blå tar over og setter inn en juji-gatame, så skal dommeren avvente til situasjonen er over.

Bjørnegrep:
For å kunne bruke bjørnegrep for å kaste den andre må minst en av utøverne ha standardgrep med minimum en hand først.

Uteblivelse:
Hvis en utøver ikke kommer til en kamp skal den andre kalles inn på matten av dommeren og klokken startes på 30 sekunder, hvis den manglende utøveren ikke har kommet når tiden er ute skal den som er på matten tildeles seieren med fusen gaeshi. Med unntak av tilfeller av situasjoner der utøveren selv eller lagleder ikke kan lastes for forsinkelsen. F.eks. hvis utøveren er stoppet i draktkontroll og må bytte drakt eller andre tilfeller av force majeure.

Golden score:
Det er første gyldige scoring som skal være avgjørende. D.v.s hvis en utøvere i golden score har fått idømt osaekomi og holder til 10 sekunder som gir yuko, den andre klarer å komme ut og setter direkte inn ett holdegrep. I disse tilfeller skal første yuko telle.

Dette gjelder både individuelt og lagkonkurranser.

MVH

Per-Arne Grime, Dommerkomiteen
Anders Dahlin, Landslagstrener
Sven-Ove Johansen, DOmmerkomiteen

37 Views0
Lukket Landslagssamling

27.-30. Desember ble det arrangert en lukket romjulssamling for Landslaget. Det var bra oppmöte av alle på landslaget. Samlingens hovedoppgaver var framfor alt fysiske tester.

NJF-kaka! Laget av Cecilie Bolander.
NJF-kaka! Laget av Cecilie Bolander.

n2013_romjulssamling_01

n2013_romjulssamling_02

En stor fordel å ha samling akkurat på denne tiden er at de som går på skole ikke trenger å ta ytterligere fri. De må uansett ta fri mange skoledager for konkurranser og leir, så da når muligheten finns så prøver vi og gjøre det på denne måten.

Oppmöte var fredag den 27. december kl. 15.00. Det ble det ingen myk start da vi startet direkte med fysisktest för alle. Ungdommene kjørte sine tester med kroppen som belastning i de fleste øvelser. Junior og senior hadde i tillegg max styrke test. Her har det blitt bedre som gruppe, men vi må fortsette å jobba med detta og ta noen skritt til.

Som dessert etter de nevnte testene var det dags för bordtennisturnering. Etter trekkning så var turneringen igång. Etter mange kamper, noen tøffe, andre ikke fult så harde + noen extra kamper under samlingen så kunne til slutt Alexandra hente ut førstepris i jenteturneringen og på herre siden viste de unge respekt for den eldre og lot Anders vinne.

Alle gjorde sitt beste og jobba bra. Men om det er noe som gruppen må ta tak i, så er det kondisjon. Hvorfor er da kondisjon så viktigt?

För selve judokampen er ikke kondisjon den viktigaste egenskapen. MEN, for å kunne trene så mye som kreves, så må kondisjonen være på plass. Om den ikke er det så får man ikke tid nok til å hente seg tilstrekkelig inn, til neste trening. Da svekkes kvaliteten og skaderisikoen øker. Det merkes ikke minst på leir!

Det er ikke minst veldig nyttig å ha bra kondisjon mellon kampene i en konkurranse. Med bra kondisjon så henter du deg bedre inn igjen mellon kampene og kan gjøre det like bra i 5. kampen for dagen som du gjorde i starten. Så til utøvere,trenere, klubbledere; la oss alle ta tak i dette nå!

Dagen fortsatte med en judoøkt med framfor alt grep som fokus innen det var tid å bruke hodet. Her viste alle tester hvor mye de faktiskt kan. De fikk diskutere i grupper hva vi kan gjøre for å bli bedre. Whiteboard tavla fyltes med ideer og forslag fra gruppene, bra jobbat! Husk nå å ta noen av disse hver dag!

Det siste for dagen var videoanalyse. Tilmed her gjorde de bra og viste god judoforståelse.

Söndag morgen og nå fikk de 30 min på å varme opp selv, innen det var dags för judokonkurranse. For at man skal kunne gjøre en riktig maxprestasjon på judomatta så må man være oppi maxpuls eller veldig nære et par ganger. Så hard greppning og randori må inngå i oppvarmingen.

Etter dette var det velfortjent mat. Det bød på svensk julegrøt. Det viste seg at det var kun 2 personer (Herman og Erik) som våga å gjøre det som man skal (som svensk) med melk på grøten. Men det var jo andre gledelige nyheter. Sindre hadde baket boller, Bjørn hadde gjort krumkaker og Cecilie böd på kake. Ja, det er tydelig at det ikke bare er judo de kan!

Eftermiddagen avsluttet med lagkonkurranse i diverse ting. Alt fra fysiske øvelser til quiz. Konkurransen ble avsluttet med høytidelig prisutdeling. Prisene var kanskje ikke like høytidelige!

Måndag morgen og denne dagen bestod av en judo del og en fysisk del. Alle jobba på bra og hadde god humør, selv om de var riktigt slitn.

Under samlingen fikk de tilbakemeldninger på hvordan de hadde gjort det på testene. Så nå er det å ta tak i det og forbedre seg til neste gang.

Takk til alle som var med på denne leiren, dere er en herlig gruppe å få jobbe med!

Vi ses på mattan

Anders Dahlin

Johnny Roaldseth

Albin Dal

60 Views0
Grasrotandel

Betydningen av Grasrotandelen øker for hvert år. I 2013 ble det delt ut over 350.000 til norske judoklubber. Siden 2009 har beløpet kommet opp i 1,3 millioner kroner!

n2009_grasrot_02

Klubbene som er med på ordningen og har rekruttert spillere, har skaffet seg gode inntekter til klubbdriften. Har man kommet i gang og rekruttert en base med spillere, vil de generere inntekter jevnlig til klubben.

Den beste klubben er NJJK som i 2013 fikk inn 90.000,- og samlet har fått en kvart million!

I oversikten nedenfor vises genererte inntekter i 2013, og samlet i perioden 2009 til 31.12.2013.

Erfaringen så langt viser at grasrotandelen kan gi høye inntekter til klubben, og inntjeningen henger ikke nødvendigvis sammen med størrelsen på klubben. Rekrutteringen av spillere kan fint gjøres utenfor klubblokalene. Dessverre er det fortsatt 10 klubber (særidrettslag) som enda ikke har registrert seg som grasrotmottakere.

Her er komplett liste med alle registrerte judoklubber (kun særidrettslagene) med samlede inntekter i 2013, og akkumulerte inntekter per 31. desember 2013 (klikk på linken for å få detaljer for hver enkelt klubb):

GRASROT-KLUBB 2013 AKK. KR.
NORSK JUDO OG JIU-JITSU KLUBB 90 054 266 118
NAMSOS JUDO CLUB 43 761 142 253
KINSA JUDOKLUBB 21 472 83 977
LARVIK JUDOKLUBB 19 077 78 577
NESODDEN JUDOKLUBB 17 454 97 261
STAVANGER JUDOKLUBB 14 824 50 491
TALVIK JUDO 13 000 77 447
IPPON JUDOKLUBB 12 267 42 690
SANDEFJORD JUDOKLUBB 11 995 48 896
NIDAROS JUDOKLUBB 11 649 29 617
LEVANGER JUDOKLUBB 10 888 12 036
JUDO KLUBB STORD 9 748 34 821
NÆRØY JUDOKLUBB 8 688 68 176
BODØ JUDOKLUBB 7 989 36 451
FREDRIKSTAD KAMPSPORTKLUBB 6 453 32 458
ROMERIKE JUDOKLUBB 6 027 17 233
TRONDHEIM JUDOKWAI 5 922 14 586
ULSTEIN JUDOKLUBB 5 865 19 295
BK JUDO 5 278 25 641
SANDNES JUDOKLUBB 4 622 14 632
LIER JUDOKLUBB 3 987 12 198
VOLDA JUDOKLUBB 3 509 9 407
SOFIEMYR JUDOKWAI 3 496 10 099
OSLO JUDO KLUBB 3 307 27 725
ALTA JUDOKLUBB 2 485 8 933
KROKSTAD JUDOKLUBB 2 476 4 133
AURSKOG HØLAND JUDOKLUBB 1 765 2 500
RINGERIKE JUDOKLUBB 1 476 6 605
KANO JUDOKLUBB MYSEN 1 223 1 225
TROMSØ JUDOKLUBB 849 4 327
BUDOSØR 765 3 626
DRAMMEN JUDO CLUB 736 1 041
HAMAR JUDOKLUBB 701 1 269
ELVERUM JUDOKLUBB 636 3 139
SKI JUDO OG JU JITSUKLUBB 491 3 312
GO DAI JUDO CLUB 439 1 731
KARASJOK JUDOKLUBB 326 2 072
KRAGERØ JUDOKLUBB 35 631
ROGALAND JUDOKRETS 0 1 430
TOTALT 355 733 1 298 059

Dette er Grasrotandelen:

 • Bidragene kan gis til alle lag og foreninger som er registrert i frivillighetsregisteret.
 • Klubben mottar 5 prosent av alt det spilles for.
 • Dersom du registrerer deg som Grasrotgiver hos kommisjonæren eller på nett kan du bestemme hvilke lag/forening du vil at din andel skal gå til.
 • Forutsetningen for å kunne bli en grasrotgiver er at du har et gyldig spillerkort.
 • Grasrotandelen betales av Norsk Tipping, og ikke av spilleren.
 • Grasrotandelen gjelder på alle spillene til Norsk Tipping med unntak av Flax og Extra.
92 Views0
Historisk samarbeidsavtale med Select Sport

Norges Judoforbund har inngått en forlenget samarbeidsavtale med Select Sport AS. Avtalen gjelder klær og representasjonsantrekk for hele Norges Judoforbund, og er av historisk størrelse.

F.v. Steinar Felde (Select), Kristoffer Halmøy (Judoforbundet).
F.v. Steinar Felde (Select), Kristoffer Halmøy (Judoforbundet).

Før jul signerte Norges Judoforbund (NJF) sin hittil største sponsoravtale med sportsleverandøren Select Sport AS.

– Avtalen med Select er veldig spennende. De er kjent for å levere god kvalitet, sier generalsekretær Kristoffer Halmøy.

Spennende muligheter – også for klubbene
Select tilbyr en rekke produkter som etter hvert også vil bli tilgjengelig for klubbene. Alt fra sportstøy og representasjonsbekledning til sportsmedisinsk utstyr vil kunne bestilles gjennom avtalen som nå er signert med judoforbundet.

– Dette er et samarbeid som hele organisasjonen vår kan få glede av. Det er også gledelig at samarbeidet potensielt også vil gi klubbene noen spennende muligheter, legger Halmøy til.

Select utvider horisonten
Select er et danskeid familieselskap, etablert i 1947. Select er kanskje best kjent som leverandør til ballidretter der de sponser 24 organisasjoner/lag innen fotball i 10 land, og 35 organisasjoner/lag innen håndball i 14 land. Nå ønsker de imidlertid å utforske nye muligheter, og avtalen med NJF representerer nettopp dette. Steinar Felde i Select Sport AS mener samarbeidet med NJF er spennende.

– Judoforbundet er en spennende partner for oss. De har noen utøvere som vi vil følge med på, og de representerer nye muligheter og markeder for oss, sier han.

Selects sortimentet har alt fra utstyr til ballidretter, sportsmedisinsk utstyr og støttebandasjer og sportsklær og bekledning. Select-utstyr får du kjøpt i alle sportsforretninger i hele landet. Les mer om Select, og deres produkter: www.selectsport.no

68 Views0
Høring: Regionplan for Toppidrett

Planen ble fremlagt for styret på styremøtet 6/12-2013, og legges nå ut på høring blant alle judoklubbene i landet, før endelig vedtak fattes av forbundsstyret i begynnelsen av februar.

I Strategidokumentet 2011-2014 er det bestemt at NJF skal utvikle en plan for en regionsatsing på unge utøvere, som et ledd i arbeidet for å skape fremtidens judoutøvere. Sportssjef Pål Herlofsen har, i samarbeid med landslagstrenerne og presidenten, utarbeidet utkastet som nå er ute til høring.

Grunnen til at det trengs en plan for regional toppidrett er at NJF sentralt ikke greier å støtte og følge opp alle utøvere i god nok grad. Dette gjelder spesielt unge talenter som bor utenfor det sentrale Østlandet. I Strategidokumentet 2011-2014 er det satt som mål at vi skal «gi alle utøvere anledning til å realisere sine ambisjoner og utvikle idrettslige ferdigheter på det høyeste internasjonale nivå».

For at dette skal bli en realitet må utøverne både trene og konkurrere vesentlig mer en de gjør i dag, og dette kan ikke NJF finansiere eller organisere alene. Helt konkret ønsker NJF at det skal ansettes en regiontrener i alle regioner i landet, med ansvar for å følge opp gitte utøvere, og ansvar for å avholde regionale treinger og treningssamlinger.

Det er fra NJFs side et ønske å utvikle sterke regioner, kontra det å kun satse på enkeltklubber. Det er flere grunner til dette, men det vil blant annet skape større potensiale for vekst, oppfordre klubber til å samarbeide og finne gode løsninger for sin region, spre den økonomiske belastningen og sørge for den langsiktige stabiliteten i satsningen. Konsekvensen av dette er at kun er formelle organisasjonsledd, enten i form av krets eller region, som kan være NJFs samarbeidspartner på toppidrett. En krets er en sammenslutning av klubber innenfor et fylke, mens en region er en sammenslutning av klubber innenfor et større geografisk område (flere fylker).

Det overordnede målet med regionplanen er å bygge en toppidrettskultur og legge til rette for talentutvikling i alle deler av landet. Mer spesifikt er målene å rydde opp i kommunikasjonen og ansvarsfordelingen mellom klubber, kretser og forbundet. Videre er det på sikt et mål å tilføre toppidretten eksterne midler, da det uansett intern prioritering innenfor NJFs budsjetter behov for økt satsing hvis vi skal øke sannsynligheten for å nå våre toppidrettsmål.

Det er i regionplanen satt opp helt konkrete krav for å få status som toppidrettsregion, og når alle disse kravene er innfridd vil NJF sentralt oppfylle alle de forpliktelsene skissert i regionplanen. Prinsippet er her at de som satser mest vil få mest støtte fra forbundet.

Dette er starten på en økt satsning på toppidrett og da spesielt toppidrett i regionene, og vi ønsker innspill fra alle klubber, både de med og uten toppidrettsambisjoner, både på det overordnede rammeverket for planen, og på tiltaksnivå. Frist for høringen er fredag 17 januar. Innspill sendes til judo@nif.idrett.no. Målet er at tiltakene i regionplanen vil sammenfalle med tiltakene skissert i Strategidokumentet 2014-2017, og så må vi med tiden evaluere og videreutvikle regionplanen, slik at vi sammen legger til rette for å få best mulig judoutøvere.

Med vennlig hilsen

Gullik Gundersen
For Styret
Norges Judoforbund

40 Views0
Stor matte-konkurranse!

Norges Judoforbund og Green Hill inviterer til fotokonkurranse hvor premien er 50 kvm matter til to forskjellige klubber. Premien har en total verdi på ca. 60.000,- kroner!

ALLE kan delta! Hvordan foregår konkurransen?

 1. Send inn bilder som fremstiller Knøttejudo eller Judo for funksjonsnedsatte på en interessant, aktuell og/eller estetisk måte.
 2. Si hvilken klubb du støtter (som får premien hvis ditt bilde vinner)
 3. Send til judo@nif.idrett.no innen 15. januar 2014.
 4. En jury velger ut bilder som legges på Facebook for avstemming.
 5. De to bildene med flest «likes» gir matter til klubben!

Se under for de komplette konkurransereglene.

Lykke til!


Regler for fotokonkurranse/mattekonkurranse
1. Norges Judoforbund og Green Hills fotokonkurranse er åpen for alle (Personer ansatt i NJF eller Green Hill, eller deres familier har ikke anledning til å delta i konkurransen). Hver deltager kan sende inn så mange bilder han/hun ønsker og de må oppgi hvilken klubb de støtter (som vil motta en eventuell premie).

2. Juryen skal bestå av tre personer, hvor én person pekes ut av Norges Judoforbund og to personer pekes ut av Green Hill.

3. Bildene vil bli vurdert etter skjønn, med vekt på at de skal fremstille Knøttejudo eller Judo For Funksjonsnedsatte på en interessant, aktuell og/eller estetisk måte. Juryen velger ut et antall bilder som legges frem for avstemming. Juryens avgjørelse er endelig.

4. Et eller annet sted på bildet må det være en synlig Green Hill logo. Bildet må ha breddeformat for å bli vurdert, og kan bli beskåret i forbindelse med en eventuell offentliggjøring.

5. Green Hill / Norges Judoforbund forbeholder seg retten til å offentliggjøre alle innsendte bidrag vederlagsfritt, i opprinnelig eller redigert utgave, i forbindelse med konkurransen i Norges Judoforbunds internettside /Facebook side. Green Hill / Norges Judoforbund forbeholder seg også retten til å benytte innsendte bidrag i forbindelse med profilering av konkurransen og andre kommersielle formål. I den grad det er praktisk mulig, vil bildene bli kreditert med opphavsmannens navn.

6. Green Hill / Norges Judoforbund forbeholder seg retten til å benytte bidrag som har vært vinnere som illustrasjoner i egne publikasjoner. Bildene vil bli kreditert med opphavsmannens navn.

7. Nødvendige personopplysninger vil bli lagret for å administrere konkurransen. Etter konkurranseperiodens slutt vil disse opplysningene bli slettet.

8. Innsendere kan kun delta med bilder de selv har fotografert. Det er innsenders ansvar å sørge for å ha opphavs- og/eller fotorett til bildene og å sørge for at eventuelle personer på bildene har godkjent at bildene offentliggjøres.

9. Rettsstridig, upassende eller krenkende materiale vil bli forkastet.

10. Med mindre tema tilsier noe annet, skal bildene vise en reell situasjon. Kun unntaksvis vil manipulasjoner kunne godtas. Dersom et bilde er manipulert, plikter innsenderen å opplyse om det.

11. Juryens utvalgte bilder publiseres på NJFs Facebook-side hvor bildenes rangering avgjøres av antall «likes». Klubben til de to bildene med flest likes får 50 kvm med Green Hill judomatter fritt tilsendt av NJF.

30 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier