Referat Trenerseminaret

Vi hadde 22 deltakere fra 14 klubber i år. Ny rekord! Hovedtemaet var talentutvikling med fokus på U18-utøvere, et emne som tydeligvis engasjerer mange.

Albin Dal demonstrerer. FOTO: Stine Lastein.
Albin Dal demonstrerer. FOTO: Stine Lastein.
Nina Solheim. FOTO: Stine Lastein.
Nina Solheim. FOTO: Stine Lastein.
Pål H. Herlofsen. FOTO: Stine Lastein.
Pål H. Herlofsen. FOTO: Stine Lastein.

Trenerseminaret tyvstartet på fredag kveld på Haugerud der ULL-trener Albin Dal ga de oppmøtte en oversikt over hva praksisøktene for helgen skulle inneholde. Litt få oppmøte, men de som var der fikk desto mer tid til spørsmål og oppfølging.

På lørdagen startet vi dagen på Ullevål med en gjennomgang av all trenerutdanning NJF tilbyr. Deretter holdt sportssjef Pål H. Herlofsen et innlegg om mental trening og dette var noe som vekket interesse. Mental trening er et emne som får mye større plass i trenerkursene framover enn det som har vært tilfelle til nå, også på de lavere nivåene.

Formiddagen ble avsluttet med et svært engasjerende foredrag av Nina Solheim (OL-sølv i taekwondo fra 2008) hvor hun fortalte om sin vei til internasjonalt toppnivå.

Etter lunsj dro vi til Haugerud hvor Albin holdt praksisøktene. Vi gikk grundig gjennom grepstaktikk, og her har det skjedd mye siden de nye reglene trådde i kraft. Grep og grepstaktikk er nok et område hvor vi i Norge har mye å gå på og det er viktig at trenere har forståelse for emnet. Videre fortsatte vi i tachiwaza og fokuserte på utførelse av teknikk i ulike retninger.

Det ble en lang økt på lørdag, men det var likevel ingen sure miner da vi startet igjen på søndag. Da var det newaza-ferdigheter som sto på timeplanen og fokuset lå på å utvikle en offensiv stil hvor man trener inn faste teknikker til ulike posisjoner som oppstår i kamp. Vi avsluttet med en felles samling med dommerne hvor vi fikk mulighet til å stille spørsmål vedrørende nye og ikke så nye kampregler.

Stine Lastein
Fagsjef NJF

186 Views0
Rapport Trener-3 seminar
Jessica demonstrerer grepstaktikk på Mathias. FOTO: Stine Lastein.
Jessica demonstrerer grepstaktikk på Mathias. FOTO: Stine Lastein.
Lars og Luiz blir enige om retningen. FOTO: Stine Lastein.
Lars og Luiz blir enige om retningen. FOTO: Stine Lastein.
Kim og Hanne i dyp konsentrasjon. FOTO: Stine Lastein.
Kim og Hanne i dyp konsentrasjon. FOTO: Stine Lastein.

I 2014 arrangerer NJF for første gang på mange år et trener 3-kurs. Kurset er et samarbeid mellom NJF og EJUs utdanningsavdeling «Judospace». 10 norske judotrenere har fått plass på kurset.

Trenerutdanning er et viktig satsingsområde for NJF, og for å bygge miljøer for judotalenter må vi også utdanne trenere. Vi jobber derfor kontinuerlig for å utdanne, videreutvikle og oppdatere klubbtrenere i norske judoklubber og trener 1- og 2-kursene har lenge vært etablerte i Den Norske Judoskolen.

En del av kurset som gjennomføres denne høsten består av et seminar, og dette ble arrangert 3.-7. september i Oslo. Vi hadde 10 norske deltakere og er selvfølgelig ekstra fornøyde med at deltakere fra alle landets fem judoregioner deltok. I tillegg kom en deltaker fra Brasil og en fra Japan. At vi hadde disse to gjestene med ga gruppa god dynamikk og det var inspirerende for våre norske trenere å få utveksle erfaringer med representanter fra to av de virkelig store judonasjonene.

Tre dyktige instruktører sto for undervisningen: Mike Callan – leder for Judospace, Darren Warner -britisk LL-trener under London-OL og Janine Johnson – tidligere LL-utøver for Storbritannia. Det ble fire tøffe dager med intensiv jobbing for trenerne. Å skulle rekke gjennom det relativt omfattende kursmaterialet var ingen spøk, og sannsynligvis ble det for de fleste noe mindre søvn enn vanlig. Med seks ulike deleksamener, praktiske og teoretiske, var presset naturlig nok stort.

Det virket, tross arbeidsmengden, som om deltakerne var forhøyde med kurset. Det er derfor naturlig å se på mulighetene vi har for å bruke dette som en del av Den Norske Judoskolen, det vil si at dette kurset inngår fast som trener 3. Dette vil sikre at våre kurs holder høy judofaglig kvalitet på internasjonalt nivå.

Vi gratulerer våre trenere med gjennomført seminar og ønsker dem lykke til med resten av kurset.

Stine Lastein
Fagsjef

Fra venstre: Sven-Ove Johansen (Sande), Janine Johnsen, Kim Andersen (Bodø), Jessica Thiblin (Sandnes), May Linn Hystad (NJJK), Mathias Hansen (NJJK), Stephan Röhrl (NJJK), Hanne Myrnes (Bodø), Luiz Pavani (Santa Maria Judô), Yoshiaki Tsuruoka (Kodokan), Tonje Mathisen (Trondheim), Lars Archer Lauritzen (Larvik), Håvard Myrnes (Bodø), Darren Warner og Mike Callan. FOTO: Stine Lastein.
Fra venstre: Sven-Ove Johansen (Sande), Janine Johnsen, Kim Andersen (Bodø), Jessica Thiblin (Sandnes), May Linn Hystad (NJJK), Mathias Hansen (NJJK), Stephan Röhrl (NJJK), Hanne Myrnes (Bodø), Luiz Pavani (Santa Maria Judô), Yoshiaki Tsuruoka (Kodokan), Tonje Mathisen (Trondheim), Lars Archer Lauritzen (Larvik), Håvard Myrnes (Bodø), Darren Warner og Mike Callan. FOTO: Stine Lastein.
198 Views0
Regionalt trenerseminar i sone nord

25. og 26. april ble det avhold regionalt trenerseminar i Bodø Judo Clubs lokaler. Instruktør var Hanne Myrnes fra Trenerbanken som fikk god hjelp av klubbtrener Kim G. Andersen.

FOTO: Stine Lastein.
FOTO: Stine Lastein.

Temaet var talentutvikling med utgangspunkt i NJFs nye utviklingstrapp. Det var 14 deltakere på seminaret, det vil si flest av alle de regionale samlingene som har vært arrangert i år!

Første økt besto av tachi-waza hvor det ble gjennomgått balansebrudd i ulike retninger med standard kumi-kata, riktig trekk, samt et utvalg av sentrale teknikker: Tsurikomi-goshi, o-soto-gari, seoi-nage og uchi-mata. Økt nummer to besto av ne-waza med gjennomgang av juji-gatame i ulike situasjoner, posisjon med uke mellom beina, hvordan få løs benet og såkalt «Sportif-snuing».

Det kan rapporteres om veldig god innsats fra deltagernes side. Det som må jobbes mest videre med hos den enkelte i tachi–waza er å bøye mer i knærne og samtidig rette ryggen («knærne over tærne»). Dette bør trenerne kunne godt selv for å kunne vise videre til utøverne de trener.

Før økten på lørdag ble det gjennomført åpent klubbmesterskap med totalt 44 deltagere. De som var på trenerseminaret fungerte som dommere, funksjonærer og coacher. Det kan nevnes at Oscar B. Kristiansen fra Sortland deltok for første gang på et judostevne og Stålkameratene fra Mo i Rana deltok med 8 barneutøvere. I tillegg foregikk det kata-trening parallelt med trenerseminaret. Espen Tangen fra TSI i Tromsø og Ronald Guttormsen fra Stålkameratene trente kime-no-kata med mål om deltagelse i kata-VM i september.

Vi ses på trenerseminaret til høsten!

Stine Lastein
Fagsjef

109 Views0
Rapport regionale trenerseminarer

I år arrangerer vi for første regionale trenerseminarer rundt omkring i landet hvor temaet er talentutvikling i norsk judo.

Keep it simple... region Midt.
Keep it simple… region Midt.
Deltagerne fra region Vest.
Deltagerne fra region Vest.

Fokuset er rettet mot grunnleggende tekniske ferdigheter for barn og unge – det er her grunnlaget for gode konkuranseutøvere dannes. Treningene tar utgangspunkt i den nye utviklingtrappen utarbeidet av NJF og treningsopplegg utarbeidet av landslagstrener Anders Dahlin.

Følgende instruktører fra Trenerbanken har så langt holdt seminar: Mathias Hansen og Birgitte Ursin i Sone Sør/Øst, NJJKs lokaler, Vidar Lund i Sone Vest, Stavanger Judoklubbs lokaler og Johnny Roaldseth i Sone Midt, Trondheim Judo Kwais lokaler. I slutten av april vil Hanne Myrnes holde seminar i Sone Nord i Bodø.

Her er Vidars referat fra seminaret han holdt:
Lørdag 15.03 og søndag 16.03 var det duket for trenerseminar i Sone Vest. Instruktør for helgen var undertegnede og seminaret ble holdt i Stavanger Judoklubbs lokaler. Temaet og det vi jobbet med under seminaret var grunntrening og trening rettet mot barn i 6-10 års-alderen. De som hadde møtt opp var allerede, eller skulle til å bli, trenere for barn i denne aldersgruppen.

På første økt gikk vi gjennom grunnteknikk i tachi-waza og ne-waza. Det var fokus på hvordan man skulle gjøre øvelsene for å få mest mulig ut av dem og fokus på å gjøre dem så riktig som mulig. Dette er viktig for om grunntreningen ikke sitter som den skal så blir det vanskeligere fremover når man eventuelt skal starte å satse.

Andre økt var også rettet mot grunnteknikk og hver deltaker fikk tid til å gå gjennom forskjellige teknikker. Det er lett å se hvorfor utøvere fra Stavanger Judoklubb gjør det bra i konkurranser for nivået på teknikkene og måten å lære bort på var bra. Vi fikk også tid til å gå litt gjennom Judoforbundets utviklingstrapp og se hva som skal til om man skal bli konkuranseutøvere.

På søndag og siste økt var det deltakerne selv som skulle ha treningen, som ble delt opp i tre deler: Oppvarming, teknikk og avslutning. De fikk selv bestemme hva de skulle ha ansvaret for, mens undertegnede var flue på veggen og kom inn med spørsmål. Dette var for å utfordre dem litt, men alle hadde god kunnskap og var veldig flinke til å formidle teknikk og øvelse.

Dette var det første seminaret for min del der jeg hadde ansvaret og besøket i Stavanger Judoklubb ga det mersmak. Jeg vil takke Stavanger Judoklubb for gjestfriheten og for bruk av lokalet. Jeg koste meg, og de vet å ta vare på besøkende 🙂

Av de tilbakemeldinger vi har fått så langt virker dette tiltaket med regionale seminarer vellykket og blir satt pris på av de trenerne som har deltatt. Det er selvfølgelig veldig hyggelig for oss og vi håper derfor at dette kan bli et permanent tilbud årlig i alle regioner. Neste gang håper vi på flere deltakere fra flere klubber.

På høstens Fagseminar 2014 vil det arrangeres en ekstra økt på fredagen for alle som har deltatt på regionseminarene, hvor det blir rom for diskusjon og erfaringsutveksling. Denne økten vil ikke medføre ekstra kostnader for deltakerne.

Stine Lastein
Fagkonsulent

200 Views0
Katatrening på Levanger

Helga 7-8 mars ble det holdt samling på Levanger. Nage no kata sto på tapeten, og samlinga ble arrangert i Levanger Judoklubbs Eiendomsmegler 1-hallen.

FOTO: Levanger JK
FOTO: Levanger JK
FOTO: Levanger JK
FOTO: Levanger JK
FOTO: Levanger JK
FOTO: Levanger JK

Store og små fra hele Trøndelag fikk testet ut et relativt hardt underlag, og fikk en fin-fin seilas gjennom nage no kata.

Totalt var det 25-30 stykk som deltok, og det må bemerkes at yngste deltaker var ca 10 år. Instruktør for helga var Ronald Guttormsen, med hjelp fra klubbkompis Ole Johnny Pettersen.

Initiativtakere til samlinga var Alf Birger og Ronald, som sammen hadde tenkt ut at dette slettes ikke var en dum ide.

I tillegg til selve uttestinga av serie 2-3-4, ble det helt på tampen av lørdags ettermiddag arranget «1st Levanger kata tournament». Dette ble en kanonbra gjennomgang av alt det som var blitt absorbert det siste døgn.

I tillegg til de modige utøvere som stilte opp med sin kata, kunne flere av de oppmøtte prøve seg som dommere. Det var ingen store forskjeller mellom de som deltok, og sannelig var det utrolig likt mellom dommerene også.

Teknikkseriene, og de enkelte teknikkene, fikk en lett gjennomgang. Detaljene ble kun tatt frem der det ble funnet hensiktsmessig. Det ble trukket slutninger mellom «kata for treningens skyld», «kata for gradering» og «kata for konkurransens skyld».

Instruktøren delte sine erfaringer fra sin karriere, både heldige og uheldige, med deltakerne, og konsekvenser i forhold til formålet med kata ble luftet.

Masse humor, enda mer latter, litt fortvilelse og noe undring, men selvsagt masse kunskap kan være en måte å sammenfatte denne helgas aktivitet.

Neste runde i Levanger kommer til å ta for seg katame no kata. I tillegg ryktes det om «2nd Levanger Kata Tournament».

Trøndelag og omegn oppfordres til å følge med på judoforbundets terminliste.

Skribent og Instruktør

Ronald Guttormsen 4.d

139 Views0
Treningssamling med Knut Harefallet

Knut Harefallet, 5.dan og medlem av Dankommisjonen, er en av trenerne i Trenerbanken til Norges judoforbund. 15. februar var han leid inn til treningssamling for judoutøvere i Mjøsregionen.

Deltagere på treningssamling i Nordre Land IL - Judo.
Deltagere på treningssamling i Nordre Land IL – Judo.

Trenerbanken har trenere som klubbene kan leie inn. Les rapporten fra Knut Ellefsrud, leder NLI judo:

7 utøvere var samlet i dojoen til NLI judogruppa i kjelleren på Parktunet kjøpesenter i Dokka sentrum for å lære nye teknikker og hvordan man setter sammen et pensum til 1.kyu/1.dan. Det var en lydhør forsamling. De fleste var fra Nordre Land. Men to kom fra Hamar. Og Ung judo var representert med Andreas Larsen Aarsvold som kom helt fra Larvik på det glatte føret.

Samlingen begynte med en to timers Ne-waza økt. Først lett randori nede for å få opp varmen. Så løsning av oppgaver: Uke i benk/på magen, tori på magen, tori på rygg med uke mellom beina og uke på rygg med tori mellom beina. Etter hvert hadde vi mer enn nok teknikker til en dangradering. Knut tok også for seg kombinasjoner i Ne-waza og hvordan en bygger opp en favoritteknikk/utdypning.

Etter en solid pause var det to nye timer på matta, denne gangen viet Tachi-waza. Vi trente kast i fire beveglesesretninger der balansebruddet var i fokus hele tiden. Så var det en gjennomgang av kombinasjoner og kontringer og hvordan dette skulle vises til høyere graderinger. Til slutt forklarte Knut hvordan en bygger opp en favoritteknikk/utdypning i Tachi-waza.

Under hele samlingen la han vekt på prinsippene bak teknikkene og ba oss om å utvikle vår egen judo, ikke bare kopiere det han eller andre gjorde.

Det ble en svært lærerik lørdag som ga oss mye å trene på fremover. En stor takk til Knut Harefallet som tok seg tid til å besøke oss!

241 Views0
Regionale trenerseminarer

NJF arrangerer i år regionale seminarer for trenere som ønsker videreutdanning og oppdatering.

Denne våren er det satt opp fire samlinger i ulike deler av landet, for å nå flest mulig. Arrangementene ligger i terminlisten:

  • 14/03-14 Trenerseminar – øst/sør (Oslo)
  • 14/03-14Trenerseminar – nord (Bodø)
  • 15/03-14 Trenerseminar – vest (Sandnes)
  • 28/03-14 Trenerseminar – midt (Trondheim)

Alle arrangementene er tilgjengelig for påmelding via MinIdrett.no!

Seminarene vil i denne omgang kun bestå av praksisøkter, men det tas hensyn til alder og fysisk form. Temaet er talentutvikling og fokus rettes mot grunnleggende tekniske og taktiske ferdigheter som er viktige for utøvere som ønsker å satse på konkurransejudo. Også trenere for mosjonister og kata-utøvere vil ha stort utbytte av undervisningen. Vi vil gjøre det vi kan for at alle skal få utbytte av treningene uansett nivå og trenererfaring.

Treningsoppleggene er utarbeidet av landslagstrener Anders Dahlin og instruktørene er valgt ut fra Trenerbankens shiai-modul. Samlingene er åpne for alle. På høstens fagseminar vil det arrangeres en økt på fredagen for alle som har deltatt på regionsseminarene, hvor det blir rom for diskusjon og erfaringsutveksling.

Vel møtt

Stine Lastein
Fagkonsulent

90 Views0
Ledige plasser på trener 3-kurs

Har du lyst til å ta et trener 3-kurs i regi av EJU og Norges Judoforbund? I 2014 vil vi for første gang på mange år arrangere et trener 3-kurs, og vi har noen ledige plasser igjen.

Målgruppen er trenere for morgendagens eliteutøvere, det vil si klubbtrenere som har som mål å utvikle talenter og/eller som ønsker å skape et utviklingsmiljø for ungdom i sin klubb.

Kurset består av 6 e-læringsmoduler som du kan utføre hjemme, og et 4-dagers intensivt seminar som vil arrangeres i Oslo-området i september. Totalt beregnes kurset å utgjøre 150 timer og gir 45 ECTS (studiepoeng tilsvarende 1,5 semester ved fulltidsstudier). Kursavgiften er på 858 £, eller i overkant av 8000 kr.

Les mer om kurset på judospace.com/.

Synes du dette virker interessant og har lyst til å være med, så send en kort søknad innen 01.02.2014 til Stine Lastein hvor du forteller hvorfor du ønsker å ta kurset. Det er mulig å søke om støtte til deler av kursavgiften.

For å delta kreves minimum 1. dan, påbegynt trener 2 og aldersgrensen er 20 år. Hvis du ikke har trener 2-lisens kan du altså likevel delta men vil først få trener 3-lisens når du har fullført trener 2.

Med vennlig hilsen

Stine Lastein
Fagkonsulent

87 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier