NJF inviterer til Klubbseminar

NJF inviterer alle styremedlemmer og ansatte i judoklubber/regioner til klubbseminar.

Velkommen til Comfort Hotel Runway!

Her vil du få siste nytt om hva som skjer i norsk judo, mulighet for nettverkingsbygging, og være med å påvirke agendaen fremover.
Programmet vil bestå av faglig opplegg med informasjon, erfaringsdelinger og diskusjon.
I tillegg legges det opp til et sosialt opplegg med mulighet for uformell dialog og nye bekjentskaper på tvers av klubber og regioner.

Praktiske detaljer:

 • Dato: lørdag 1. desember til søndag 2. desember
 • Sted: Comfort Hotel Runaway Gardermoen
 • Pris: 1000,- som inkluderer lunsj lørdag, middag lørdag kveld, overnatting, frokost og lunsj søndag

Programmet varer fra 1. desember kl. 11.00, til 2. desember kl. 14.00

Overordnet agenda:

 • Judokort og godkjente graderinger
 • Revidering av graderingsreglementet
 • Regionutvikling
 • Klubbutvikling
 • Anleggsutfordringer
 • Idrettskretsens kurstilbud
 • Modernisering av norsk idrett
 • NM-veka
 • Siste nytt fra Sportsavdelingen

Betaling og påmeldingsfrist er satt til lørdag 3. november.
Alle må melde seg på i Min Idrett: https://mi.nif.no/Event#1938097-010
Betaling til NJFs kontonummer 1602.59.94322 eller Vipps til #111136.

Gavekort Nordic Choice Hotels:
Alle som melder seg på og betaler innen fristen, 3. november, er med i trekningen av et weekendgavekort for 2 personer. Gavekortet gjelder på alle Nordic Choice sine hoteller i hele Norden.

Spørsmål kan rettes til Utviklingssjef Lill Merethe Tjeldvoll

251 Views0
Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

LAM ordningen støtter aktivitet for barn og ungdom! FOTO: Sunniva W. Kui

Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

I 2017 var det totalt 337 197 013 kroner til fordeling. Dette er en økning med ca. 7 prosent fra 2016. LAM tilskuddet utgjør 13 prosent av spillemidlene som går til norsk idrett.

Av denne potten fikk norske judoklubber hele 1 157 079 kroner i 2017*!

Dette er en økning på 3,9 % fra 2016 (1 113 834) og 13 % fra 2015 (1 018 397). Omtrent alle registrerte judoklubber får tilskudd, og det er store forskjeller. Øverst på lista i 2017 er Stavanger Judoklubb som fikk tildelt 152 946 kroner i LAM, deretter ligger Ippon Judoklubb og NJJK som begge fikk over 100 000 kroner inn i klubbkassen. Nederst på listen ligger Sortland Judoklubb som fikk 1 884 kroner tildelt av LAM (minstebeløpet til fordeling er 1000 kroner pr idrettslag).

Det er ingen automatikk i at de største klubbene får mest, og de minste får minst!

Fordelingen av midlene gjøres av Idrettsrådet i kommunen etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger av Norges Idrettsforbund (NIF). Hvordan midlene fordeles i Idrettsrådet behandles av årsmøtet i det aktuelle Idrettsrådet.

For å komme i betraktning må man som minimum ha fullført Samordnet søknad og rapportering (frist 30/04 årlig). Det er viktig å legge inn korrekt kontaktinformasjon fordi informasjon om fordeling av LAM skjer gjennom lister fra rapporteringen.

Praksis i forvaltningen er erfaringsvis veldig forskjellig fra idrettsråd til idrettsråd. Noen deler ut ren «hodestøtte» basert på tallene fra Samordnet rapportering, men NIF anbefaler at man også støtter gode prosjekter for målgruppen barn og ungdom, og barn og ungdom med funksjonsnedsettelse. Alle idrettslag som har aktivitet for barn og/eller ungdom som sitt primære formål har krav på LAM.

Dersom din judoklubb ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan du ta kontakt med deres lokale idrettsråd. Finn ditt idrettsråd her.

Les mer om Lokale aktivitetsmidler her.

Med vennlig hilsen
Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef

* Summen er basert på faktiske tilskudd til særidrettslagene. Fleridrettslag med judogrupper får også tildelt LAM, men judogruppens andel er vanskelig å beregne eksakt.

282 Views0
Grasrotandelen ga norske judoklubber 300.000 i 2017

Grasrotandelen er en ordning som ble innført i 2009 som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å støtte lokale lag eller en forening. Ordningen innebærer at 7 % (økning fra 01.01.2018) av spillerens innsats går direkte til det laget eller foreningen som spilleren støtter.

Anne Helseth, ansvarlig for Grasrotandelen. Foto: Lars Hulleberg

I 2017 ble hele 455 millioner kroner fordelt av Norsk Tippings kunder til lokale lag og foreninger. Dette er en økning på 7 millioner kroner fra 2016. Antallet grasrotgivere nærmer seg 1,1 million og stadig flere foreninger har mobilisert for å verve givere.

Grasrotandelen norsk judo
For norske judoklubber genererte grasrotandelen 305.000,- til totalt 42 klubber som er med i ordningen i 2017. Antall grasrotgivere som støtter en judoklubb er 1070 spillere. Fra ordningens begynnelse i 2009 så har norsk judo totalt generelt hele 2.457.119 kroner. Den judoklubben som totalt har fått inn mest penger i klubbkassa gjennom ordningen i de 9 årene er Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb, med hele 362.063 kroner. Deretter kommer Namsos Judo Club med 228.776 kroner og Nesodden Judokubb med 174.688 kroner.

For klubbene blir det viktigere enn noen gang å mobilisere spillere. Fra 1. januar øker Grasrotandelen fra fem til sju prosent for de fleste spillene. Det ligger dermed an til en stor vekst i overføringene til de klubbene som er flinke!

Det koster ingenting å bli og være grasrotgiver. Spillene du kjøper som kunde hos Norsk Tipping, koster nøyaktig det samme, men sju prosent av innsatsen går direkte til den grasrotmottakeren du velger å støtte.

GRASROT-KLUBB; (grasrotandel totalt i 2017)
NORSK JUDO OG JIU-JITSU KLUBB; 25 779
IPPON JUDOKLUBB; 23 506
LARVIK JUDOKLUBB; 19 973
NESODDEN JUDOKLUBB; 18 245
LEVANGER JUDOKLUBB; 18 113
KINSA JUDOKLUBB; 15 837
SANDEFJORD JUDOKLUBB; 15 257
NAMSOS JUDO CLUB; 13 447
JUDO KLUBB STORD; 13 335
BODØ JUDOKLUBB; 12 413
NIDAROS JUDOKLUBB; 11 988
BK JUDO; 11 369
TRONDHEIM JUDOKWAI; 9 934
KANO JUDOKLUBB MYSEN; 9 603
SANDNES JUDOKLUBB; 9 505
NÆRØY JUDOKLUBB; 9 198
FREDRIKSTAD KAMPSPORTKLUBB; 8 374
TALVIK JUDO; 7 750
STAVANGER JUDOKLUBB; 7 236
OSLO JUDO KLUBB; 4 982
ULSTEIN JUDOKLUBB; 3 996
SOFIEMYR JUDOKWAI ; 3 658
MOSJØEN JUDOKLUBB; 3 628
VOLDA JUDOKLUBB; 3 206
AURSKOG HØLAND JUDOKLUBB; 2 916
INNHERRED JUDO- OG BJJ-KLUBB; 2 745
RINGERIKE JUDOKLUBB; 2 596
ASKER JUDOKLUBB; 2 224
ÅLESUND JUDOKLUBB; 2 205
ROMERIKE JUDOKLUBB; 2 201
ALTA JUDOKLUBB; 2 071
KRISTIANSAND JUDO; 1 915
BUDOSØR; 1 807
SOLA JUDOKLUBB; 1 570
DRAMMEN JUDO CLUB; 803
GO DAI JUDO CLUB; 723
TROMSØ JUDOKLUBB; 575
HAMAR JUDOKLUBB; 324
ELVERUM JUDOKLUBB; 294
BERGEN JUDO KLUBB; 189
SKI JUDO OG JU JITSUKLUBB; 164
KARASJOK JUDOKLUBB; 153
KRAGERØ JUDOKLUBB; 115

Total grasrotinntekt i 2017; Kr. 305 920,-

336 Views0
Klubbesøk på Sunnmøre

Mandag 20. november gikk turen til Ålesund og starten på en planlagt klubbesøksturné på Sunnmøre.

I hele Møre og Romsdal har vi tre klubber som holder på med organisert judoaktivitet, og alle tre klubber er tradisjonsrike klubber som har vært organisert i norsk judo i mange år.

Ålesund

Første besøk var hos Ålesund Judoklubb. Der møtte 5 deltakere fra styret og trenerteamet. Ålesund Judoklubb ble stiftet 9. september i 1982 og er i år 35 år! Ålesund JK har i flere år drevet klubbaktivitet, vært vertskap for kurs, samlinger og kretsstevner – og oppfostret flere konkurranseutøvere. Klubben har som flere andre judoklubber blitt flyttet rundt på og holdt til i ulike treningslokaler.

I dag er klubben i en prosess med å få realisert sin store drøm – bygging av kampsportsanlegg i forbindelse med en ny idrettshall på Spjelkavik. Klubben samarbeider med Ålesund Ju Jitsu Klubb og hvis planene blir realisert vil dette innebære judoklubbens første eget lokale i løpet av de 35 årene klubben har eksistert. En eventuell etablering av et eget kampsportanlegg der flere kampsporter er samlet under ett tak vil kunne bli det eneste mellom Bergen og Trondheim i dag. Klubben satser alt på at dette skal bli en realitet og at de på den måten kan få tilbake litt gnist og motivasjon til å drive klubben videre. Så lenge klubben jobber på videre med dette, og gjør alt de er nødt til å gjøre i en slik langtekkelig prosess, så har jeg troa på dette!

Ulstein
Barnetrening hos Ulstein Judoklubb. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll

Dagen etter, tirsdag 21. november, dro ferden videre til Ulsteinvik. For å komme seg fra Ålesund til Ulsteinvik måtte jeg ta hurtigbåt og deretter buss. Det må nevnes at været var helt nydelig og at det absolutt ikke er feil å reise rundt her med de vakre Sunnmørsalpene omkranset rundt deg.

Jeg møtte 4 deltakere fra Ulstein Judoklubb. Ulstein er den eldste klubben i Møre og Romsdal og ble stiftet 20. august 1973, altså 44 år i år. Klubben ble startet opp og drevet av nestoren Bjarne Bøe i mange år. Han var fremdeles aktiv helt frem til hans død i 26. desember 2014.

Bortgangen av Bjarne har vært vanskelig for klubben, og de har måtte startet litt på nytt igjen med å finne nye engasjerte drivkrefter. I dag er det 24-åringen John Kristian Pilskog som er klubbleder, og det er veldig artig å se at de unge våger å ta på seg slike verv. Jeg tror det er viktig å gi plass til de unge. Selv om man er ung og uerfaren så er det kun på denne måten de kan oppnå erfaring og få økt kompetanse på styre- og organisasjonsarbeid.
I forbindelse med møte med klubben ble jeg med opp til gymsalen der klubben trener og overvære en barnetrening som ble leder av Emanuel Holmberg.

Volda
Barnetrening hos Volda Judoklubb. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll

Onsdag morgen våknet jeg opp til snøvær og klar for siste etappe på turen. Jeg måtte bytte buss to ganger før jeg tilslutt ankom Ørsta der jeg hadde ordnet overnatting. På kvelden dro jeg til Vikebygda utenfor Volda sentrum for å møte Volda Judoklubb.

Volda JK ble også startet i 1982, og har hatt 35-årsjubileum i år. Nå møtte jeg 3 personer fra styret + en gjeng ivrige ungdommer med treneransvar. Volda Judoklubb ble stiftet av Charles Andrianjafintrimo som har vært klubbens primus motor i alle år. Klubben trener på Høgtun, et eldre grendehus, der de har matter liggende ute fast. Klubben var også vertskap for et vellykket judostevne (Voldacup) helgen før, der utøvere fra Førde og Ålesund også deltok.

I dagens styre er det det nesten kun foreldre uten judoerfaring som mer eller mindre har tatt over arbeidet. Samtidig er det også ungdommer som har fått mer ansvar for klubbens treninger, noe de er avhengig av for å sikre kontinuitet i fremtiden. Det var også gledelig å se at klubben hadde eget ungdomsparti med mange deltakere, både gutter og jenter. Moro at ungdom blir satset på! Jeg tror Volda JK er på rett vei med sin positive innstilling, og jeg ser nok engang at det ikke nødvendigvis er nødt til å være personer med judobakgrunn og sort belte for å drifte og styre en judoklubb.

Torsdag morgen, den 23., var det på tide å reise hjem igjen til travle Oslo og hverdagen på forbundskontoret. Jeg vil takke alle tre klubbene for hyggelig velkomst, og noen fine samtaler og diskusjoner.

Det var en glede å bli kjent med dere!

Ta kontakt med meg hvis du vil ha besøk av NJF i din klubb!

Hilsen
Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef

399 Views0
Judo i SFO

Flere judoklubber tilbyr judoaktivitet i forbindelse med skole eller SFO i sitt nærmiljø. Dette er et tiltak som har flere positive effekter for både klubb og norsk judo generelt.

Ippon Judoklubb er en av klubbene som har hatt stor suksess med SFO-judo. De rapporterer om bedre kjennskap til klubben i nærmiljøet, flere medlemmer og jobbmuligheter for sine trenere. Les hva Alexander Aamodt (Daglig Leder) forteller om tiltaket og hva Ippon Judoklubb får ut av dette:

Fra SFO-trening i Ippon Judoklubb. FOTO: Alexander Aamodt

Ippon Judoklubb har tidligere vært aktiv med judo i SFO. Hvis jeg ikke husker feil, så hadde vi våre første SFO kurs for mer enn 25 år siden. Den gangen var det organisert ved at trener dro ut til skolen og gjennomførte kurs. Treningen ble gjennomført på gym-matter (de grønne som sklir fra hverandre hele tiden) og uten drakter. Men kursene var populære og tilbakemeldingene var gode. Dette holdt vi gående i mange år. Den siste tiden har ikke Ippon hatt judo i SFO på grunn av tilgangen på trenere som kan gjennomføre dette i SFO tid. Vanligvis fra kl. 14-16.

Høst 2016 bestemte vi oss for å plukke opp SFO-judo igjen. Motivasjonen for å starte med dette var flere:

 • Gjøre klubben mer kjent i nærmiljøet
 • Utnytte dojoen på et tidspunkt der det var lite/ingen aktivitet
 • Få flere medlemmer
 • Skape mer jobbmuligheter for våre trenere

Det ble vurdert flere tilnærminger:
1. Tilby SFO-Judo via SFO og gjennomføre treningen på skolen
2. Tilby SFO-Judo via SFO men transportere deltagerne til vår egen dojo
3. Tilby judo i SFO tid, men uten å gå gjennom SFO. Altså slik mange fotballakademier driver, med priser fra kr 1500,- til 2500,- pr barn pr mnd. (galskapen lenge leve, men slik er det i Bærum).

Det mest lukrative er alternativ 3, men dette er også langt mer krevende, da vi må ha et tilbud som gjør at foreldre kan ta barn ut av SFO den aktuelle dagen. I tillegg til transport fra skole osv. Men dette er et alternativ vi kommer til å vurdere fortløpende. For å komme i gang så gikk vi for alternativ 2: tilby judo i SFO, men gjennomføre dette i vår egen dojo. Dette letter en del av logistikken, samtidig som barna får kjennskap til vår dojo.

Hvordan kontaktet vi skolene?
Vi lagde en liste over aktuelle skoler i nærmiljøet og slo opp mailadresser på nettet. Det ble laget en informativ mail, der vi presenterte oss selv, vår kompetanse med barneidrett, judoens verdier og ønske om en prat om mulighetene for SFO-Judo. Vi la selvsagt med noen gode bilder av glade barn fra vår dojo.

Jeg hadde knapt rukket å trykke på send før den skolen som ligger i gangavstand fra vårt treningslokale tok kontakt. De ønsket et møte der jeg kunne presentere opplegget for SFO-lederne. Som sagt, så gjort. En polert presentasjon ble tatt med til møte der jeg presenterte judo og et forslag til hvordan vi kunne få til et godt judokurs i SFO regi. Kort fortalt:

 • SFO er ansvarlig for transport til og fra dojo
 • SFO stiller med 1 voksen i dojo hvis noen barn trenger oppfølging under trening
 • 15-25 deltagere
 • Ippon låner ut drakter til barna. Lagres i klubben
 • 1 trening pr uke. 15 treninger i sesongen (halvår)
 • Trener er tilgjengelig i dojo 15 min før og etter trening. Slik at barna rekker å skifte. Vi får da 1 time effektiv trening på matten
 • Alle deltagere meldes inn i klubben slik at de inngår i forsikringsordningen til Norges Judoforbund

Det tok ikke langt tid før vi ble enige om samarbeid og pris for dette. SFO-judo blir tilbudt til 3 og 4 klassinger (enn så lenge).

Judokursene har vært meget populære på skolen. Alle plasser har blitt fylt opp og skolen har måtte sette opp venteliste. Tilbakemeldingene fra barna er meget gode. Det samme gjelder fra selve SFO. Etter endt kurs får alle barna diplom, samt et informasjonsskriv om mulighetene for å fortsette med judo hos oss.

Erfaring så langt og veien videre

 • Ordningen med lånedrakter fungerer utmerket. Vi bruker de samme draktene til våre nybegynnerkurs, der vi tilbyr gratis prøveuke og løpende opptak så lenge det er plass på partiet. For å ikke gå beina av seg, er det viktig å jobbe litt med logistikken (oppbevaring, vask osv.)
 • Det er vanskelig å få barn fra SFO-kurs og over til vanlige judotreninger på kvelden. Det kjenner jeg igjen fra egne barn. De prøver diverse via SFO. Når de er ferdige med kurset, så går de videre og prøver noe annet. Det samme gjelder her. Fra et kurs på 25 stk., så er det 2-3 stk. som fortsetter med judo.
 • SFO-Judo gir allikevel en god effekt på tilstrømning av nye medlemmer. Det er mange flere barn som hører om judo og som starter hos oss på kvelden da de eks ikke har fått plass på SFO kurset, eller synte det høres kult ut.

Vi er nå inne i vår andre sesong med SFO-judo. Vi planlegger sammen med skolen å tilby nok et judokurs, slik at vi har to SFO-kurs på samme skole i semesteret. I tillegg så er vi i dialog med nok en skole om SFO-judo. Ippon har ambisjoner om å tilby SFO-judo mandag-fredag. Kursene er inntektsbringende og gir en flott spin-off ved å gjøre Ippon kjent i lokalmiljøet. I tillegg gir dette jobbmuligheter til våre trenere, gjerne i perioden de er ferdige med videregående og er usikker på veien videre.

Jeg skal ikke legge skjul på at min stilling som daglig leder, med judobakgrunn gjør puslespillet enklere. Jeg følger SFO-judo tett, kan steppe inn de dagene trener skulle ha problemer og kan ta kurs selv om det skulle være nødvendig.

Alt i alt, er SFO-judo en stor suksess for Ippon. Jeg vil tro at det også ligger store muligheter hos andre klubber som ønsker å sette i gang med dette.

På vegne av Ippon Judoklubb
Alexander Aamodt
Daglig leder

401 Views0
Stem på klubben i ditt hjerte!

Hele 500.000,- skal deles ut gjennom årets Klubben i mitt hjerte-kampanje. Alle som driver med idrett har én eller flere klubber med en spesiell plass i hjertet.

Under kampanjeperioden for Klubben i mitt hjerte kan alle vi som ønsker å takke våre egne idrettslag, stemme på – og jobbe for – at akkurat vår klubb vinner flere hjerter og kanskje også en pengepremie som kommer godt med.

Årets Klubben i mitt hjerte-kampanje er den 15. i rekken.

Norges beste mannlige svømmer – Henrik Christiansen og selveste Marit Bjørgen er ambassadører for Klubben i mitt hjerte.
Norges idrettsforbund, SpareBank 1, P4 og Dagbladet står sammen om kampanjen.

Alle idrettslag i Norge kan stemme på sin favorittklubb og vinne flotte pengepremier.
Dersom din klubb klarer å få 50 stemmer i løpet av én dag, er klubben med i trekningen av dagspremien på 10.000 kroner fra Sparebank 1. Totalt deles det ut 30 dagspremier á 10.000 kroner og to hovedpremier på 50.000 kroner.

Kampanjen starter lørdag 11. november og varer fram til fredag 24. november kl 12.00.

Les mer om klubbenimitthjerte.no og begynn å stem på klubben i ditt hjerte!

242 Views0
E-læring: Innføring i styrearbeid for idrettslag og klubber

E-læringskurset «Innføring i styrearbeid for idrettslag» er nå lansert.

Kurset er en introduksjon for alle nye styremedlemmer i idrettslag og klubber, og det vil også kunne gi nyttig oppfrisking for de som har vært med i styret en stund.

Deltakeren får innsikt i idrettens organisering og hvilket ansvar man har som styremedlem i idrettslaget. Kurset vil gi en oversikt over de viktigste lover og regler som styremedlemmer må forholde seg til, og det gir også gode råd om verktøy til det praktiske arbeidet.

E-læringskurs i Styrearbeid

Hvordan bruke kurset?
Kurset gjennomføres av hvert enkelt styremedlem og det vil ta omkring 1 time å gå gjennom denne e-læringen. Det er også mulig å gjennomføre kurset sammen med hele styret, for eksempel i forbindelse med et styremøte eller temakveld.

Slik gjennomfører du kurset
Du finner kurset ved å gå inn på linken https://kurs.idrett.no. Kurset finner du under «Ledelse».

Kurset er helt gratis!

Hvordan få tilgang
Du må logge deg inn ved å oppgi samme brukernavn og passord som benyttes ved innlogging i Min Idrett.
Har du ikke brukerkonto fra før, må du lage deg en. Se veiledning for opprettelse av dette.

Når du er innlogget og kommet inn på e-læringskurset, så må du trykke på knappen «meld meg på» nederst på siden.

Deretter:

 • Start med å se filmen «Velkommen som styremedlem!» som ligger øverst.
 • Gjennomfør leksjonene 1 og 2.
 • Ta styrequizen og gjennomfør leksjon 3.
 • «Ta tempen på klubben» i leksjon 4.
 • Leksjon 5 er en kort gjennomgang av gode verktøy.
 • Deretter avsluttes e-læringen og du kan skrive ut kursbeviset.

Judoforbundet oppfordrer alle som sitter med styreverv til å gjennomføre dette kurset. Styret har en helt sentral rolle i en judoklubb. Det er avgjørende for klubbens utvikling, drift og aktivitetstilbud, at det er et godt og fungerende styre. Styret forvalter klubbens verdier og har ansvar for at medlemmene og evt. ansatte ivaretas og utvikles.

Kurset passer også for alle andre som er interessert i styrearbeid og/eller har andre roller i en judoklubb/judogruppe.

Lykke til!

268 Views0
Nominér din kandidat til Årets ildsjel

Kjenner du en ildsjel, eller kanskje flere, som utgjør en forskjell i ditt idrettlag og for lokalmiljøet?
Kjenner du en person, med et brennende engasjement for barn og unge og som er en inspirasjonskilde og et forbilde for neste generasjon frivillige?

Prisen deles ut på Idrettsgallaen 2018.

Det er igjen tid for å nominere kandidater til utmerkelsen Årets Ildsjel, som deles ut på Idrettsgallaen 6. januar 2018.

Du kan nominere din kandidat f.o.m 2. oktober til 29. oktober 2017.

Følgende kriterier må oppfylles for å bli nominert:

 • Vedkommende har gjort en solid innsats for idretten.
 • Hun/han kan være enten trener, tillitsvalgt eller ha andre verv i idretten.
 • Ikke være heltidsansatt

For kategorien Årets Ildsjel er det oppnevnt en egen jury, som innstiller de 5 finalistene, og stemmer på sin favoritt blant disse.
Folkeavstemningen, som foregår fra midten av desember og frem til ldrettsgallaen, og juryens stemmer teller 50% hver.

Årets jury består av Kjetil André Aamodt, Aida Dahlen, Stian Sivertzen, Ole Gunnar Solskjær, Are Strandli, Heidi Støre, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Marit Rolad Udnæs. Les mer om Ildsjel-juryen her.

Nominer din kandidat her.

Se videoklipp om Årets Ildsjel:

159 Views0
Utlysning: Deltaker til NIFs Olympiske Akademi

Norges Idrettsforbund arrangerer årlig Olympisk Akademi – en møteplass for unge ledere i idretten.

Olympisk akademi finner sted på Nansenskolen på Lillehammer. Akademiet er en møteplass der deltakerne blir kjent på tvers av idrett, bosted, alder og rolle i idretten.

Deltakere på Olympisk akademi i 2016. FOTO: Alexander Eriksson / NIF

Målet er å fremme idrettens verdier og fokusere på det holdningsskapende arbeidet innen idretten. Akademiet inviterer unge idrettsledere og andre til idédugnad og skolering innen olympiske verdier:

Pierre de Coubertin – grunnleggeren av de moderne olympiske leker:
«Olympismens mål er å bidra til å bygge en fredelig og bedre verden gjennom å utdanne ungdom gjennom idrett som praktiseres uten diskriminering av noe slag, og i den olympiske ånd som krever gjensidig forståelse og vennskap, solidaritet og fair play

Målgruppe
Deltakerne må være mellom 18-29 år og ha en trener- eller lederrolle i idretten.
Det Olympiske Akademi er et attraktivt program for alle idrettsinteresserte og det er høy kvalitet på foredragsholdere, og NIF ønsker så mange som mulig organisasjonsledd representert. Grunnet høy interesse tidligere år, vil det bli en utvelgelse.

Samlingen finner sted på Nansenskolen på Lillehammer 3.-6. august 2017.
Årets tema er ung frivillighet.

Høres dette interessant?
Ta kontakt med Lill Merethe Tjeldvoll i Norges Judoforbund.
Søknadsfrist er 21. juni, så interesse må meldes før det!
Oppgi navn, klubb, alder og hvilken rolle/verv du har.

Det er helt gratis å være med!
NIF dekker deltakelse, overnatting og mat. Judoforbundet dekker reise for Judo-representant!

169 Views0
Hvordan jobbe med ungdomsidrett?

Norsk judo jobber for at ungdom skal bli lyttet til og ha stor innflytelse i klubbstyrene/ledelsen. I tillegg skal ungdom bidra med å skape et godt sosialt miljø. Dette gjenspeiles i NJFs strategidokument i den perioden vi er i nå.

For å få til dette må vi alle bli flinkere til å lytte til ungdommene og gi dem mulighet til å delta der tiltak og beslutninger gjøres.

Norsk idrett sier at idretten skal:

 • tilby et fleksibelt og variert aktivitetstilbud i tråd med ungdommenes ønsker og behov
 • tilrettelegge for at ungdom kan ta eierskap over egen aktivitet og få tilbud om utdanning
 • gi ungdom som ønsker å satse innen en idrett utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner
Sandnes Judoklubb er et av 30 idrettslag som har blitt fulgt gjennom ungdomsløftet.no. FOTO: Norges Idrettsforbund

30 gode eksempler på god ungdomsidrett
Nettsiden www.ungdomsløftet.no er et verktøy som kan hjelpe din klubb til å bli enda bedre på ungdomsidrett. Hovedhensikten med nettsiden er å vise frem og spre gode eksempler og ideer på hvordan man kan tilrettelegge for god ungdomsidrett.

Nettsiden består av 30 reportasjer og filmer der utøvere, trenere, foreldre og idrettslag – på tvers av idretter og lokalmiljø – forteller hvordan de har løst utfordringene knyttet til ungdomsidrett.

Fra Judo har vi Sandnes Judoklubb som deler sine erfaringer på hvordan hovedtrener jobber med treningsgrupper som består av ungdom.

Norges Judoforbund oppfordrer alle judoklubber å se igjennom ungdomsløftet.no og finne inspirasjon fra andre idretter og klubber på hvordan jobbe med ungdomsidrett.

Temakveld ungdomsidrett
Norges Idrettsforbund har utviklet et tilbud for klubbstyrer som ønsker å sette seg ned, diskutere klubbens arbeid med ungdom, og blir mer bevisste på status og videre arbeid rettet mot ungdom. Dette kan gjøres ved å arrangere «Temakveld – ungdomsidrett»!

Målet med temakvelden er at styret skal bli mer bevisste på tilbudet deres klubb har for ungdom i alderen 13-19 år. I tillegg er hensikten at hele styret sammen skal diskutere mulig tiltak og handlinger som klubben kan iverksette for ungdom.

Mal (PowerPoint-presentasjon) for gjennomføring av en slik temakveld kan lastes ned herfra.

Ta gjerne kontakt med Utviklingssjefen for mer informasjon om gjennomføring av møte. Judoforbundet kan være behjelpelig med å komme på besøk for å lede en slik temakveld om ungdomsidrett.

Flyer Lederkurs for ungdom.

Lederkurs for ungdom
Målet for «Lederkurs for ungdom 15–19 år» er å forberede deltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. På kurset skal deltakerne få kunnskap om hva det vil si å være en frivillig ressurs i idretten, og ikke minst bli motivert til å ønske og tørre å ta ansvar i egen klubb.

Lederkurset går over en helg, totalt 24 timer. I tillegg kommer en oppfølgingssamling noen måneder senere som er på 6 timer.

Lederkurset inneholder kursing i hvordan idrettsorganisasjonen fungerer, og hvordan beslutninger tas. De får en innføring i ulike ledelsesverktøy de kan bruke i sitt verv. I tillegg er det fokus på selvtillit, selvfølelse og kommunikasjon. Ungdom som gjennomfører kurset vil i etterkant få oppfølging gjennom en mentorordning.

Både særforbund og idrettskretser gjennomfører Lederkurs for Ungdom 15-19 år.

Følg med på informasjon fra deres idrettskrets om når neste lederkurs arrangeres!

Judoforbundet oppfordrer alle klubber til å se på de ulike tiltakene og prioritere ungdom!
Det er for eksempel mange ungdommer som ikke ønsker å konkurrere og ikke orker det presset på trening. Ofte er resultatet at de velger å slutte i klubben fordi det blir for stort konkurransefokus. Her må vi bli flinkere til å tilby dem andre roller i klubben. For eksempel som trener, dommer, arrangør, styremedlem eller frivillig som kan gjøre andre oppgaver i klubben.

Se ellers mer informasjon om tilbud og muligheter innenfor ungdomsidrett hos Norges Idrettsforbund.

Det er også mulig å ta kontakt med forbundskontoret v/ Utviklingssjefen for tips/råd om hvordan jobbe med ungdomsinnflytelse og prioriteringer.

442 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier