Nye medlemmer i DAN-kommisjonen
Rosalie Evans og Birgit Ryningen er nye medlemmer i Dan-kommisjonen og regionsensorer for hhv. JRN og JRV.

DAN-kommisjonen har den senere tid bestått av 3 sensorer. Martin Helliesen har dekket region Vest, Knut Harefallet region Øst, og Petter Grime region Sør.

Det har vært et mål for NJF å ha regionssensorer også i region midt og nord. Det er derfor en glede å annonsere at Rosalie Evans og Birgit Rynningen har blitt tatt opp som sensorer i DAN-kommisjonen. Evans vil fungere som graderingssensor i region Nord og Ryningen i region Midt.

Ryningen er aktiv i Trondheim Judokwai og har tidligere vunnet imponerende 5 gull og 13 medaljer i NM. Evans har lang erfaring med undervisning og dømming i Kata. Hun er også første og hittil eneste kvinne som er tildelt 6. dan. Evans er til daglig aktiv i TSI.

NJF er svært glade for å få disse kompetente damene med på laget.

Dersom du ønsker å melde deg opp til DAN-gradering kan det gjøres via kurskalenderen.

Vi minner også om at det nettopp er kommet et nytt DAN-reglement, som du finner her.

Vi ber kandidater lese reglementet før en melder seg opp til gradering.

Ved spørsmål, ta kontakt med NJF v/ Utviklingsansvarlig.

178 Views0
Endringer: Judokort og klubbgraderinger

I 2018 ble judokortet innført som skulle erstatte judopass og graderingsmerker.

Bakgrunnen for dette var at ordningen med judopass og merker var gammeldags, og tungvint for klubbene å administrere. Det var også et ønske om å sikre et godt ID-system for utøvere, et bevis på oppnådd beltegrad (og annen kompetanse), og at alle utøvere skulle ha tilgang på et synlig forsikringsbevis.

Planen var at det fysiske judokortet skulle være midlertidig frem til vi fikk alt digitalisert.

NJF har i høst foretatt en evaluering og kommet frem til at vi ikke kan fortsette å lage nye judokort. Dette er fordi vi har for lave inntekter (veldig få klubber registrerer graderinger), og det går dermed ikke i balanse. Derfor tar vi dette grepet og sender ikke ut nye judokort i 2020.

Å ha et fysisk judokort er ikke et krav i seg selv og heller ikke noe det er behov for.
Utøverne kan fremdeles beholde judokortet som man tidligere har fått, men det er også mulig å finne all nødvendig person ID og lisensstatus andre steder.

Last ned lisenskort og ha oversikt over forsikringstatus.

Hvor finner du opplysninger nå?
I Min Idrett, som er din personlige portal i idrettsystemene, så vil alle medlemmer ha oversikt over egne opplysninger:

 • Se medlemskap i idrettslag og grener
 • Se og endre din personlig informasjon
 • Samle alle familiemedlemmer og få oversikt i idrettshverdagen
 • Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg
 • Se lisensstatus (judoforsikring) og skrive ut lisenskort (lagre på mobilen via Appen)
 • Se kompetanse og beltegrad som er registrert på deg
 • Tilgang til egen Idretts-CV som kan lastes ned

Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Totalt sett finnes det et stort antall registrerte personer i idrettens database, og det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Aldri vært logget inn i Min idrett?
Se informasjon om innlogging og evt. tilgang til Min Idrett i brukerveiledningen.

Registrere klubbgraderinger
Alle klubber må registrere egne gjennomførte graderinger (mon/kyu). Det er to alternative måter å gjøre dette på:

1. Opprette graderinger idrettskurs.nif.no (GRATIS!)
Se brukerveiledning.

2. Sende inn lister over gjennomførte graderinger til NJF v/organisasjonsansvarlig. Vi bistår med å tildele utøverne den nye graden i medlemssystemet (Pris kr. 60,- pr grad/utøver).

Hva med digitaliseringen?
Å ha et judokort (ev. medlemskort) digitalisert, med det nødvendigste innholdet, er et mål for Judoforbundet. Det er langsiktige prosesser og vi er i dialog med NIF IT om mulig løsninger som kan dekke våre behov.

NIF jobber med flere pågående digitale prosjekter for å gjøre hverdagen enklere for klubber og idrettslag. De som er interesserte og ønsker å vite mer om de nye verktøyene kan lese mer på idrettsforbundet.no. I denne sammenheng vil det kunne bli muligheter til å gjøre judokortet digitalt, og vi ser fremover mot mer avklaring i løpet av 2020.

Spørsmål kan rettes til administrasjonen.

Hilsen
Lill Merethe Tjeldvoll
Organisasjon- og arrangementsansvarlig

95 Views0
Nytt Graderingsreglement for DAN-grader

Forbundsstyret vedtok 29. november 2019 et nytt Graderingsreglement for DAN-graderinger. Det nye reglementet er resultatet av en grundig prosess med blant annet høringer og flere innspillsrunder. Det ble tidligere i år opprettet en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et forslag basert på de innspill som har kommet. Gruppen har bestått av Geir Reehorst, Rosalie A. Evans, Arild Maka, Knut Harefallet og Jørn Terje Krekling.

Last ned:


Det nye graderingsreglementet gjelder fra 1.1.2020, med overgangsperioder definert i dokumentet. Det vil fremdeles være en obligatorisk prøve til alle dan-grader, men omfanget reduseres sammenliknet med dagens ordning og den kompliserte søknadsprosedyren forsvinner. Det vil videreinnføres en kategorisering av kandidater, men denne er forenklet og forbedret utgave av tidligere forslag som har vært presentert.

Reglementet for DAN-graderinger vil implementeres i eksisterende Graderingsreglement. Dagens ordning med Dan-kommisjonen vil videreføres, og det jobbes nå for å få på plass en regionsensor i JRM og JRN.

NB: Etter søknad til Utviklingsansvarlig, vil det gis dispensasjon til følgende i 2020:
– Bruke gammelt DAN-reglement også for 2. DAN i 2020.
– Bruke NJF-masterclas tatt i 2018 og 2019, dersom man går opp med nytt reglement, i 2020.

Fra 2021, gjelder kun NJF-masterclas tatt fra 01.01.20 og senere.

Spørsmål vedrørende den nye ordningen kan sendes til Utviklingsansvarlig

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

139 Views0
Klubbseminar gjennomført!

Helgen 30. november til 1. desember arrangerte NJF klubbseminar på Comfort Hotel Runway.

Generalsekretær, Stine Lastein, presenterer noen tall fra det vedtatte budsjettet for 2020. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll

Målet med klubbseminaret var:

 • å tilby en møteplass for klubber/regioner
 • gi klubblederne ny kunnskap og at deltakere skulle lære noe
 • nettverk og dele erfaringer på tvers
 • påvirke NJFs arbeid og veien videre
 • få nyttig og relevant informasjon om klubbdrift og styrearbeid.

Noen av deltakerne på klubbseminaret. Foto: Jørgen Hillestad

Klubbseminaret var åpent for alle klubber. Målgruppen er først og fremst klubbledere og/eller styremedlemmer. I år møtte totalt 27 personer som var fordelt på 17 klubber og alle 5 judoregionene var representert. NJF deltok med hele administrasjonen og noen fra Forbundsstyret var tilstede.
Alle regionlederne var spesielt inviterte, da vi pleier å samle de før klubbseminaret og har et eget regionledermøte. Det er viktig for å holde hverandre oppdatert på hva som skjer rundt i regionene, og at NJF får delt nyttig informasjon som er relevant for regionstyrene.

På programmet var det lagt opp til informasjon fra Judoforbundet om ulike klubbrelevante saker. Både administrasjonen, inkludert sportsavdeling, og styrets leder fikk gitt nyttig informasjon til deltakerne. Det ble snakket om ulike tilskudds- og støtteordninger og Stavanger JK fikk delt sine erfaringer med arbeidet med å få inn midler i klubbkassa.
Judoregion Midt snakket om hvordan flere klubber i Trøndelag har gått sammen og ansatt en felles judotrener som har blitt hentet fra Slovenia.

Nytt graderingsreglement (for DAN grader) ble presentert, og her kommer det snart en egen artikkel på judo.no med mer informasjon.

Antidoping Norge var innom og informerte om viktig ting vedrørende doping i idretten og arbeidet som gjøres for å forebygge. Vi oppfordrer alle judoklubber til å bli kjent med det viktige antidopingarbeidet og hjelpe oss med å drive informasjonsarbeid videre i egen klubb.

Det finnes noen enkle moduler for både utøver og klubbene:

På programmet var det også satt av endel tid til å jobbe i grupper med NJFs strategiplan. Alle som var tilstede på seminaret fikk komme med innspill og forslag til både planens omfang, verdier, strategiområder og mål. Strategiplanen skal legges frem og vedtas på Forbundstinget i 9. mai 2020.

1. utkast blir publisert og lagt til høring over nyttår, så det vil være mulighet for alle til å komme med innspill da.

I tillegg til dette ble det selvfølgelig mye tid til gode diskusjoner og samtaler mellom deltakerne under den uformelle delen av seminaret.

NJF er godt fornøyd med oppmøte og arrangementet for øvrig. Vi håper og tror at deltakerne syns det var lærerikt og nyttig å delta, og at vi ses igjen til neste års klubbseminar.

Hilsen
Lill Merethe Tjeldvoll
Org- og arrangementsansvarig

100 Views0
Oppdateringsseminar for kursinstruktører 2019

Årets oppdateringsseminar for kursholdere i NJF ble avholdt 9.-10. november på Clarion Hotel Oslo. Instruktørene som holder dommerkurs, trenerkurs, knøttekurs og arrangørkurs deltok på seminaret.

Kursinstruktører i Den Norske Judoskolen. FOTO: Sven Sødal

Oppdateringsseminaret sikter på å øke kompetansen til instruktørene, slik at de får redskaper, kunnskap og inspirasjon til å holde enda bedre kurs for kursdeltakerne i «Den norske judoskolen».

Første dag bestod av en felles samling for alle instruktørene. Her holdt meget dyktige Lone Hagelund foredrag i relasjonsledelse og coaching. Hagelund utfordret stadig deltakerne til å gå ut av egen komfortsone, bl.a. gjennom ulike samarbeidsøvelser.

Andre dag bestod hovedsakelig av gruppearbeid for hhv. dommere, arrangører, trener- og knøtteinstruktører. Under gruppearbeidet diskuterte gruppene bl.a. terminlister, sine behov for fremtiden og utvikling av sine egne kurs.

Helgen bød på gode faglige diskusjoner og stort engasjement. Vi takker alle for et vellykket seminar og ser frem til nye kurs.

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

122 Views0
NJF inviterer til Klubbseminar 2019

NJF inviterer alle styremedlemmer og ansatte i judoklubber/regioner til klubbseminar.

Her vil du få siste nytt om hva som skjer i norsk judo, det er en arena for erfaringsutveksling og nettverkingsbygging, og du kan være med å påvirke agendaen fremover.

Programmet vil bestå av informasjon, erfaringsdeling fra klubber, og en del arbeid og diskusjoner i grupper.

I år vil en stor del av programmet gå til strategiarbeid. Det legges opp til at deltakerne får mulighet til å påvirke hvilke strategiområder og målsetninger Judoforbundet skal ha for den neste stratgiperioden. Vi inviterer klubbene/regionene til å være med å forme strategiplanen som skal presenteres og vedtas på neste Forbundsting i 2020.

I tillegg blir det tid til å være sosiale, med uformell dialog og nye bekjentskaper på tvers av klubber og regioner.

Praktiske detaljer:

 • Dato: lørdag 30. november til søndag 1. desember
 • Sted: Comfort Hotel Runway Gardermoen
 • Pris: 1000,- som inkluderer lunsj lørdag, middag lørdag kveld, overnatting 1 natt, frokost og lunsj søndag

Velkommen til Comfort Hotel Runway!

Programmet varer fra 30. november kl. 11.30, til 1. desember kl. 14.00

Overordnet agenda (endringer kan forekomme):

 • Siste nytt fra administrasjonen
 • Siste nytt fra Sportsavdelingen
 • Erfaringsdeling fra klubber
 • Strategiarbeid
 • Ren idrett
 • Tilskudd- og støtteordninger

Betaling og påmeldingsfrist er satt til lørdag 2. november.
Alle må melde seg på i Min Idrett: https://mi.nif.no/Event#1938097-010
Betaling gjøres samtidig, eller i Idrettskurs av klubbleder.

Spørsmål kan rettes til forbundskontoret.

Hilsen
Lill Merethe Tjeldvoll
Org- og arrangementsansvarlig

70 Views0
Regiongradering i Fredrikstad

Jahn Otto Paulsen og Torgrim Lien med nye beltefarger etter fullført gradering!

Lørdag 14. september 2019 ble det avholdt Regiongradering i Judoregion Øst, denne gangen i Fredrikstad. Det var 2 kandidater som var meldt opp til graderingen, og begge med teknisk gradering til 1. Dan.

Graderingssensor fra NJFs Dankommisjon var Knut Harefallet (6. Dan), og som bisitter var Alf Edmund Uhre (3. Dan) fra Romerike JK.

NJF var representert ved Lars Sandnes fra styret.

Dørene åpnet kl. 09.30, og selve graderingen var i gang kl. 11.00.

Begge kandidatene møtte vel forberedt, og har i lengre tid jobbet målrettet mot denne graderingen.

Vi kan gratulere Torgrim Lien og Jahn Otto Paulsen, begge fra Kinsa Judoklubb, med bestått 1. dan.

Gratulerer så mye!

Knut Harefallet
Graderingssensor, NJF

154 Views0
Fagseminar 2019

Deltakere på årets Fagseminar. FOTO: Sven Sødal

Helgen 7. & 8. september ble årets Fagseminar avholdt på nye Clarion Hotel i Oslo sentrum. Medregnet arrangører og representanter fra NJF sentralt deltok 38 stk. fra gledelig 25 forskjellige klubber, fra Tromsø i Nord til Kristiansand i sør.

Dommerseminar
Dommerseminaret gikk over 2 dager og fokuserte på gjennomgang av nye kampregler og de seneste endringer, samt analyse av videosituasjoner. Stepan Bode ledet seminaret, godt hjulpet av Per-Arne Grime og Thom Hallum. Over 100 videosituasjoner ble gjennomgått på storskjerm i pleumun. Stephan Bode utfordret ofte deltakerne til å komme med sin egen dom over vriene situasjoner, før han forklarte hva som var rett dømming i ulike situasjoner.

Bode brukte sin erfaring til å reflekter over dømming på ulike nivå. Han forklarte også hvordan god dømming og hensiktsmessige regler kan fasilitere god teknisk utvikling av utøvere, forhindre skader og skape økt motivasjon hos utøvere.

Videre fokuserte Bode på forholdet mellom dommere, trenere og arrangører. Stikkord her var samarbeid, tydelighet, forståelse og ydmykhet. Jeg tror ikke jeg overdriver om jeg hevder at samtlige deltakere fikk stort faglig påfyll gjennom seminaret.

Arrangørforum
Arrangørforum ble avholdt søndag ettermiddag og styrt av leder i stevnekommiteen, Christian Wolff. Forumet bør på gode diskusjoner, tydelige meninger og stort engasjement, noe vi ser på som positivt for å få utviklet våre arrangement ytterligere.

Forumet startet med annonsering av arrangører til NC-stevner i 2020:

 • Åpent Trøndersk Mesterskap, Levanger Judoklubb
 • Ippon Cup, Ippon Judoklubb
 • 830-cup, BK-judo
 • Sandecup, Sande Sportsklubb Judo
 • Bodø Barents Cup, Bodø Judo Club

Sandnes judoklubb tildeles NM for aldersbestemte klasser 2020, mens tildelingen av NM Senior 2020 utsettes til neste styremøte.

Andre tema som ble diskutert var bl.a.:

 • Påmeldingsystem
 • JudoShiai og aktuelle kampsystemer
 • Premiering
 • Ny sammensetning av aldersklasser
 • Landsstevne vs. NM
 • Terminlisteoppsett, stevneomfang og gjennomføring av store arrangement.

Arrangørforum er ikke et besluttende forum. Men stevnekommiteen setter stor pris på deltakernes tilbakemeldinger og innspill, og bruker disse aktivt i sitt videre arbeid.

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

163 Views0
Mentorprogram for kvinnelige klubbledere og styremedlemmer

Helgen 7.-8. september startet mentorprogrammet for kvinnelige styremedlemmer i Norges Basketball-, Bryte-, Judo- og Kampsportforbund. Forbundene fikk totalt 26 søknader der 11 av de fikk plass i programmet.

Deltakere og mentorer i Mentorprogrammet til Judo-, Kampsport-, Bryte- og Basketballforbundet. FOTO: Kristiane Utheim Brown.

Tidligere president i Norges Vektløfterforbund Hilde Næss har dratt deltakerne gjennom helgens program, og skal også lede avslutningshelgen i slutten av mars 2020. Det er lagt stor vekt på deltakernes relasjon og rammer for samarbeid i første samling, i tillegg til å snakke om hva mentoring er og hva man kan forvente.

For oss har det vært viktig menotrparene får «satt» relasjonen raskest mulig så de kan begynne å høste av hverandres erfaringer og søke utvikling. Det er derfor viktig å legge til rette for gode start-samtaler der de opplever trygghet og tillit til hverandre, sier forbundene.

Bakgrunn for samarbeidet er Norges Idrettsforbundets utlysning av midler til å igangsette tiltak for å gjøre kvinner tryggere i sin rolle i klubben, som er tidligere omtalt på nettsidene til Norges Idrettsforbund.

Deltakerne i årets mentorprogram er:

 • Ingrid Reithaug (Centrum Tigers IF) mentoreres av Anita Moen
 • Astri Lindbæck (Persbråten Basketballklubb) mentoreres av Rasmus Semmerud
 • Silje Gravaas (Vålerenga Basket) mentoreres av Nora S. Vangsnes
 • Hege-Kristi Pettersen (Bodø Bryteklubb) mentoreres av Rolf Røtnes
 • Gudrun Anette Høie (Bryteklubben Atlas Fredrikstad) mentoreres av Vibeke Thiblin
 • Anne-Lise Andresen (Bryteklubben Atlas) mentoreres av Tine Grøndahl
 • Cecilie Brekke (Ippon Judoklubb) mentoreres av Morten Sandnæs
 • Solveig Enoksen (Snø Judoklubb) mentoreres av Hilde Næss
 • Camilla Helene Tellefsen (Trondheim Karateklubb) mentoreres av Evelyn Otlo
 • Ragnhild Bårdsen (Oslo Kungfu Klubb) mentoreres av Terje Jørgensen
 • Anita Norheim (Fana Taekwon-Do Klubb) mentoreres av Kent-Rune Grande

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

126 Views0
Påmelding til årets Fagseminar

Årets Fagseminar nærmer seg. Husk påmeldingsfristen 15 august!

Norges Judoforbund inviterer til Fagseminar 7.-8. september på Clarion Hotel Oslo. Årets Fagseminar består av Dommerseminar og Arrangørforum.

Dommerseminar
Dommerseminaret er åpent for alle med dommerlisens og er obligatorisk for dommere som ønsker å dømme i NC og NM. I år er Stephan Bode invitert som gjest. Han kommer fra IJFs «Supervisor and Assessor Committee». Se hans imponerende CV i bunn av artikkelen. Som tidligere blir det gjennomgang av nye kampregler og videoanalyse i plenum. I år vil det blir lagt ut judomatter i møtelokalene, slik at det kan vises teknikker og gjennomgang av ulike kampsituasjoner på stedet. Det vil ikke være obligatorisk med judogi for deltakere i år.

Stephan Bode, IJFs Supervisor and Assessor Committe, er gjest på årets Fagseminar. FOTO: Boris Teofanovic/ judophotography.com

Arrangørforum
Arrangørforum er gratis og åpent for alle som er interessert i stevneutviklingen i Norge. NC- og NM-arrangører oppfordres spesielt til å delta. Det blir på årets arrangørforum blant annet tatt opp Judoshiai og streaming, evaluering av NM-veka og presentasjon av NC og NM-arrangører 2020.
Det er også mulig å komme med innspill til andre temaer som ønskes diskutert.

Clarion Hotel Oslo
Årets Fagseminar avholdes på Clarion Hotel Oslo v. Oslo S/Barcode. Det er mulig å overnatte på hotellet. Detaljer om overnatting og bestilling ligger i invitasjonen.

Stephan Bodes CV

 • 1991 IJF-B dommer
 • 1996 IJF-A dommer
 • Dommerdirektør i Tyskland siden 2004
 • IJF-dommerveileder 2019
 • 8. Dan
 • Dommerkarriere:2 OL, 18 EM, >5 VM, 3 Lag-VM, 3 Militær og student-VM, 2 Student-VM
 • Påmelding gjøres i Min Idrett eller i Idrettskurs senest 15. august.

  Vi ønsker alle velkommen til årets Fagseminar!

  Sven Sødal
  Utviklingsansvarlig
  Norges Judoforbund

  182 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier