109 Views

Har du lyst på en fleksibel jobb i Norges Judoforbund?

Vi har to nyopprettede deltidsstillinger og søker kvalifiserte medarbeidere som ønsker å være med på å utvikle norsk judo. Stillingene kan kombineres.

Stilling 1: Koordinator for U18 utviklingsgruppe

Utviklingsgruppene er en del av NJFs nye talentutviklingsprogram som nå skal vil testes ut i en periode. Utviklingsgruppe for U18-utøvere er dynamiske grupper bestående av unge, ambisiøse utøvere som kan bli tatt ut til aktiviteter. Utøverne skal ha ambisjoner om å satse mot landslaget. 

Vi søker en person som vil arbeide med koordinering av aktiviteter for utviklingsgruppen for U18-utøvere. Eksempler på aktiviteter kan være internasjonale konkurranser og samlinger, treningsuker med landslaget, motivasjonssamlinger på OLT, Europa-cup og mesterskap.

Vedkommende vil samarbeide med NJFs Sportsapparat og U18-trenere. Det må påregnes fleksibilitet ift. til normal arbeidstid.

Stillingsbrøk: 20 %. Kan utvides avhengig av vedkommens kvalifikasjoner og hva som er den beste løsningen for kandidaten og NJF.

Varighet 1 år med mulighet for forlengelse. Stillingen passer bra for en student. Eller ansatt i en deltidsstilling som ønsker en fleksibel jobb.

Oppgaver:

 • Bestille og organisere reiser for nasjonal og internasjonal aktivitet
 • Ansvar for påmelding til arrangementer
 • Kommunikasjon med utøvere, trenere og klubber
 • Informasjonsarbeid
 • Andre administrative oppgaver ved behov

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra idrett som ansatt og/eller frivillig
 • Kjennskap til judosporten er en fordel, men ingen forutsetning
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper
 • Gode IT-kunnskaper
 • Erfaring med liknende arbeid
 • Forståelse for regnskap og budsjett

Personlige egenskaper:

 • Systematisk og velorganisert
 • God evne til å planlegge
 • Nøyaktig og pålitelig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Stilling 2: Prosjektmedarbeider i NJFs trenerprosjekt

Judotrenerløftet er et prosjekt der vi hjelper klubber å utvikle trenerne. NJF ønsker gjennom prosjektet å gi judotrenere kompetanseheving og økt status. Judoklubber skal følges opp og støttes i sin trenersatsing og særlig ungdom skal få en reell mulighet til å selv bli trenere.

Vi søker en person som vil arbeide med trenerutvikling i NJF. Arbeidet i stor grad vil formes av den som ansettes. Eksempler på oppgaver vil være å holde kontakt med klubbmiljøer i prosjektet, koordinere kursvirksomhet og følge opp trenere.

Vedkommende vil samarbeide med NJFs Utviklingssjef og Trenerutvikler. Det må påregnes reisevirksomhet, og fleksibilitet ift. til normal arbeidstid.

Stillingsbrøk: 30 %. Kan utvides avhengig av vedkommens kvalifikasjoner og hva som er den beste løsningen for kandidaten og NJF.

Varighet 1 år med mulighet for forlengelse.

Oppgaver:

 • Oppfølging av klubber som deltar med sine trenere i prosjektet
 • Informere om kurs og seminarer i judomiljøer
 • Bistå med videreutvikling av trenerkursene, og eventuelt holde trenerkurs (krever erfaring som judotrener)
 • Følge opp kurs- og seminardeltakere, enten selv eller gjennom en mentorordning
 • Bistå trenere med oppfølging av utøvere

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra idrett som ansatt og/eller frivillig
 • God kunnskap om judosporten er en fordel
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper
 • Gode IT-kunnskaper
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Pedagogiske evner
 • Utdanning på høyskole-/universitetsnivå

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig
 • Svært gode kommunikasjonsevner
 • Utadvendt og motiverende
 • Fleksibel
 • Evne til å jobbe strategisk

Stillingene kan kombineres!

Vi ser primært etter person(er) som er bosatt, eller ønsker bosettelse, i Oslo-området, men for spesielt egnede kandidater, kan andre bostedsløsninger vurderes.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stillingene utgjør en del av Judoforbundets administrasjon som per i dag har 2 faste årsverk. Ansatte rapporterer til Generalsekretæren.

Lønn og tiltredelse etter avtale. Søknadsfrist 30. januar.  

Søkere bes sende søknad enten som en PDF-fil eller som en videofil, og en relevant CV (maks 1 side) til judo@nif.idrett.no

Spørsmål om stillingene kan rettes til: stine.lastein@judo.no / 93441760

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier