Det nye styret

NJFs Forbundsting valgte 10. mai 2014 et nytt styre for de 2 neste årene. Styret konstituerte seg umiddelbart etter Tinget, og er nå i gang med arbeidet.

Det nye styret består av følgende personer:

  • President: Vibeke Thiblin (Slemdal JK)
  • Visepresident: Svein- Erik Rud (Sandnes JK)
  • Styremedlemmer: Gullik Gundersen (Ippon JK), Hanne Myrnes (Bodø JK), Nina Solheim (NJJK)
  • Varamedlemmer: Siv Monika Tjeldvoll (Larvik JK), Jørgen Hillestad (Namsos JK)

Undertegnede ønsker på vegne av hele styret å takke Forbundstinget for tilliten, og lover at vi skal jobbe hardt for å fortjene den fra mot neste Forbundsting våren 2016.

Det er hele 4 nye medlemmer i styret som ikke har vært med tidligere; Svein-Erik Rud, Hanne Myrnes, Nina Solheim og Jørgen Hillestad. Undertegnede ønsker dem spesielt velkommen og ser veldig fram til å komme skikkelig i gang med et utmerket samarbeid.

Forbundstinget vedtok Strategidokument 2014-2017, og dette er medlemmenes bestilling til det nye styret. Å jobbe mot de målene som strategidokumentet definerer blir derfor styrets viktigste oppgave.

For å opptre ryddig og kunne ta gode beslutninger for medlemmene i NJF, må styremedlemmene både samarbeide godt, ha god og oppdatert informasjon, samt bli enige om arbeidsmåter og veien videre. Det nye styret samles derfor til styreseminar i Oslo helgen 20-22. juni. Styret vil trenge tiden frem til og med styreseminaret til å komme skikkelig i gang.

Før styreseminaret vil Presidenten delta for NJF på Ledermøtet i Idrettsforbundet 23-24. mai. Gullik Gundersen vil representere oss på Nordisk mesterskap og Nordisk møte i Finland samme helg. Og Siv Monika Tjeldvoll vil være styrets representant på Bodø-cup 14. Juni.

Styremøte nr. 5/2014 vil gjennomføres i forbindelse med styreseminaret. Her vil styret blant annet vedta representasjonsplan for 2014 og revidere budsjettet for 2014 på bakgrunn av nylig tildelte midler fra NIF. Vi håper også å kunne utnevne en ny leder av stevne- og arrangementskomiteen, etter at Hans Engebretsen har valgt å gå av etter mange års god innsats i komiteen.

De som ønsker å følge med på styrets arbeid finner innkallingene og protokollene fra alle styremøtene i styrets møtekalender på judo.no. Innkallingen publiseres en uke før styremøtet, protokollen legges ut senest 14 dager etter møtet.

Mvh.
Styret i NJF

v/ Vibeke Thiblin
President

3 Views0
Stor deltagelse på Forbundstinget

Norges Judoforbund arrangerte Forbundsting 10. mai på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen. Totalt deltok 78 personer.

Stine Lastein og Lill Merethe Tjeldvoll fra administrasjonen ordnet det praktiske. FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll
Stine Lastein og Lill Merethe Tjeldvoll fra administrasjonen ordnet det praktiske.
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll
Forbundstinget 2014 var det best besøkte Tinget siden 1997. FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll
Forbundstinget 2014 var det best besøkte Tinget siden 1997.
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll

Deltagelsen på Forbundstinget 2014 var den høyeste siden 1997. Det var representanter fra 27 klubber og 3 kretser/regioner.

Presidenten åpnet Tinget, og Oddvar Johan Jensen overbragte hilsen fra Idrettsstyret. Forbundstinget ble ledet av dirigent Anne-Britt Nilsen. Hun ledet forsamlingen myndig og effektivt gjennom dagens program. Det var bred enighet rundt langtidsplan og langtidsbudsjett, som trolig skyldes det forrige styrets grundige arbeid med planene og forankring i organisasjonen gjennom høringer og involvering.

Forsamlingen våknet til liv når det var tid for valg. President Vibeke Thiblin ble gjenvalgt enstemmig, uten motkandidat. Visepresident-vervet sto mellom Gullik Gundersen og Svein Erik Rud, der ønsket om en distriktsprofil i styret virket å favorisere sistnevnte, som ble foretrukket. Svein Erik Rud er ny visepresident i NJF, og plukker opp igjen styrekarrieren etter at han var vara i perioden 2007-2009 og ordinært styremedlem fra 2009 til 2011.

På de øvrige plassene ble det også foreslått flere kandidater fra salen, men resultatet ble til slutt likt som valgkomiteens oprinnelige innstilling. Selv om det var kamp om flere verv opplevdes en gemyttelig stemning, og ingen personkonflikter.

Etter et kort møte i etterkant av Forbundstinget ble det nye Styret konstituert, og har overtatt ansvaret for Norges Judoforbund fra samme dato.

Judoforbundstinget ble avsluttet med felles Tingmiddag og dagen etter var det eget Klubbseminar. Det ble en vellykket og bra helg for norsk judo!

Mvh.
Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

2 Views0
Valgkomiteens innstilling

Se en nærmere presentasjon av kandidatene til nytt styre i NJF. Dette er valgkomiteens forslag til kandidater i forkant av Forbundstinget 10. mai.


President: Vibeke Thiblin (37)
Bor på Sagene i Oslo. Representerer Slemdal Judoklubb.
Utdannet innenfor idrettspsykologi ved NIH og innenfor statsvitenskap ved NTNU.
Arbeider som daglig leder i Sagene IF – et stort fleridrettslag i Oslo.
Har 1. dan i judo, trenerkarriere, instruktør, klubbleder NTNUI-Judo, komite-aktivitet. Styremedlem 2007-2008. President siden 2009.


(NY) Visepresident: Svein Erik Rud (49)
Bor i Stavanger. Representerer Sandnes Judoklubb.
Arbeider som seniorkonsulent i Mnemonic AS, innen data- og nettverkssikkerhet.
Har 1. dan i judo, trenerkarriere, komite-aktivitet og tidligere varamedlem (2007-2009) og styremedlem i NJF (2009-2011).


Styremedlem: Gullik Gundersen (23)
Bor i Nydalen i Oslo. Representerer Ippon Judoklubb.
Studerer Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
Jobber som konsulent i Datatilsynet.
Har en kort konkurransekarriere, komite-aktivitet, klubbleder Ippon JK, styremedlem i NJF siden 2011.


(NY) Styremedlem: Hanne Myrnes (50)
Bor i Bodø. Representerer Bodø Judo Club.
Utdannet veterinær.
Arbeider som Klinikksjef på Bodø Dyresykehus.
Har 2. dan i judo, tidl. Konkurranseutøver og aktiv Veteranutøver, trenerkarriere, klubbleder i LIL-Judo og Bodø JC.


(NY) Styremedlem: Nina Solheim (34)
Bor på Grunerløkka i Oslo. Representerer Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb.
Utdannet innen idrettspsykologi fra NIH.
Jobber i SmartKarriere med bla.a. coaching og karriereveiledning. Hjelper aktive utøvere med å kombinere toppidrettssatsing og jobb eller studier.
Toppidrettskarriere fra Tae-kwon-do. La opp etter OL-sølv i 2008.


Varamedlem: Siv Monika Tjeldvoll (49)
Bor i Larvik. Representerer Larvik Judoklubb.
Utdannet Helsesekretær på Næringsakademiet. Jobber på Vassbotten-grillene.
Ingen aktiv judokarriere, men styreverv i klubb. Styremedlem i NJF siden 2011.


(NY) Varamedlem: Jørgen Hillestad (44)
Bor i Namsos. Representerer Namsos Judo Club.
Jobber som lærer ved Namsos ungdomsskole.
Har 1. dan i judo, konkurranse-karriere, trenerkarriere, klubbleder Namsos JC.

3 Views0
Saksliste til Forbundstinget

Tingpapirer til Judoforbundstinget er klart for nedlasting. Se innstillinger fra Styret og Valgkomiteen.

Sølvmedaljevinner i Taekwondo fra OL 2008 i Beijing, Nina Solheim er foreslått som styremedlem. FOTO: Faksimile: Scanpix/VG
Sølvmedaljevinner i Taekwondo fra OL 2008 i Beijing, Nina Solheim er foreslått som styremedlem.
FOTO: Faksimile: Scanpix/VG

I henhold til NJFs lov §14 andre ledd: «Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 4 uker før tinget.»

De som er påmeldt Tinget får utdelt trykket kopi av tingpapirene ved registreringen, på Tinget 10. mai. Dette gjelder både delegater og observatører.

Her kan du laste ned tingpapirene.

De som har bestilt opptrykk av Årsrapportene får også disse utdelt på Tinget. Alle rapportene er tilgjengelig digitalt.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre:
President: Vibeke Thiblin (Slemdal JK)
Visepresident: Svein Erik Rud (Sandnes JK)
Medlem: Gullik Gundersen (Ippon JK)
Medlem: Nina Solheim (NJJK)
Medlem: Hanne Myrnes (Bodø Judo Club)
Vara: Jørgen Hillestad (Namsos Judo Club)
Vara: Siv Monika Tjeldvoll (Larvik Judoklubb)

På bakgrunn av at Hanne Myrnes og Svein Erik Rud ble aktuelle som styrekandidater trakk de seg fra vervet i Valgkomiteen. Narve Bjørnseth rykket opp fra vara-plass, og utgjorde valgkomiteen sammen med leder Frøydis Øren.

Med vennlig hilsen
Norges Judoforbund

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

4 Views0
Årsrapport 2013

Norges Judoforbunds rapport for 2013 er ferdigstilt, og kan lastes ned eller leses som e-bok. Deler av innholdet i årsrapporten skal behandles på kommende Forbundsting.

Årsrapportene blir ikke lenger sendt ut til alle klubber. Heller ikke delegatene på Forbundstinget får utdelt rapportene, med mindre opptrykk bestilles særskilt. Les mer i innkallingen til Forbundstinget.

Årsrapport 2013 Norges Judoforbund:
•Presidenten har ordet
•Styrets årsberetning
•Styrets overordnede oppgaver
•Styrets sammensetning
•Styremøter
•Strategiarbeidet
•Representasjon
•Medlemstall
•Administrasjonen
•Komiteene
•Resultater, lisenser, graderinger og æresbevisninger
•Økonomi
•Regnskap 2013
•Evaluering Strategidokumentet
•Anlegg – nøkkelen til fremtidig vekst!
•Utvikling av Trenerutdanningen
•Endring i organisasjonen
•Økt fokus på idrettspolitikk
•Vedlegg
•Vedlegg 1 – Kretser/utvalg og klubber 2013
•Vedlegg 2 – Judo for Fred
•Vedlegg 3 – Den Norske Judoskolen
•Vedlegg 4 – Resultater NC og NM
•Vedlegg 5 – Deltagerstatistikk NM 2013
•Vedlegg 6 – Internasjonale resultater
•Vedlegg 7 – Sammensetning styreoppnevnte komiteer

4 Views0
Strategidokument 2014-2017

Styret har vedtatt forslag til Strategidokument 2014- 2017 som skal framlegges på Forbundstinget 10. mai.

Strategidokumentet 2014-2017 vedtas av Forbundstinget 2014. Dokumentet er en langtidsplan som peker på de innsatsområdene, målene og tiltakene som skal stå i sentrum for styrets, administrasjonens og komiteenes arbeid i tingperioden. Du kan laste ned styrets forslag til Strategidokument 2014-2017.

Styret har fulgt de samme godt innarbeidede rutinene for utviklingen av strategidokumentet som tidligere år. Rutinene er laget for å sikre en god forankring av strategien i hele Norsk judo.

Det betyr at dokumentet har vært gjennom en lang prosess:
•Styret oppnevner strategigruppa 23. august 2011 og gir den mandat til å lede strategiprosessen fram mot forbundstinget 2014. Gruppa består av President Vibeke Thiblin og Generalsekretær Kristoffer Halmøy.
•Strategiprosessen igangsettes på strategiseminaret 3-5. mai 2013 der styret, administrasjon og komitéledere er med.
•På bakgrunn av innspillene på seminaret vedtar styret versjon 1 av dokumentet 11. juni 2013.
•Dokumentet sendes ut på åpen høring i hele organisasjonen høsten 2013, og dokumentet blir diskutert på komitéseminaret i november og storklubbseminaret i desember 2013.
•Høsten 2013 inviteres det også til åpen innspillsrunde på Facebook om hva som bør bli NJFs nye visjon.
•Versjon 2 som er revidert på bakgrunn av høringsrundene vedtas av styret 25. mars 2014 og legges fram for forbundstinget 10. mai 2014.

Bakgrunn
Strategidokumentet er laget på bakgrunn av føringer fra NIF, resultater og erfaringer fra strategiprosessen 2011-2014, NJFs budsjett 2013 og 2014 og innspill fra strategiseminaret, storklubbseminaret og komitéseminaret 2013.

Strategidokumentet ble sendt på åpen høring i organisasjonen høsten 2013. Det kom høringsinnspill fra 7 klubber, 2 komiteer og 5 enkeltpersoner. Strategigruppa gikk gjennom alle innspillene og reviderte dokumentet på bakgrunn av disse. Du kan lese klubbenes og komiteenes høringsinnspill og styrets svar på disse.

Denne høringsrunden førte til noen endringer i dokumentet. Det er lagt inn et forord som forklarer prosessen bak dokumentet og en innledning som sier noe om bakteppet for dokumentet. Visjonen er endret slik at den inkluderer både bredde- og toppidrett, og våre verdier er konkretisert på et noe mer overordnet nivå. Å bygge en toppidrettskultur og å legge til rette for talentutvikling i hele landet er kommet inn som et prioritert mål for perioden.

Det er også lagt inn noen nye delmål:
•Stevneutvikling: Kvalitetssikring av dømmingen på norske judostevner, Legge til rette for flere og bedre lokale og regionale arrangementer for barn.
•Anlegg: Drive politisk påvirkningsarbeid overfor kommune, fylke og departement
•Toppidrett: Etablere et toppidrettsmiljø for Senior og Junior-A utøvere på det sentrale Østlandsområdet.
•Ungdomsidrett: Å tilby en trenerbank til klubbene
•Klubbutvikling: Kartlegge frafall, Synliggjøre klubbenes muligheter i det lokale sponsormarkedet, Synliggjøre klubbenes muligheter for eksponering i lokale medier.

Til slutt er tiltaksnivået i dokumentet er spisset og konkretisert slik at det skal bli mulig å evaluere måloppnåelse.

Prioriteringer
Strategidokumentet skal fortelle styret hva som skal være deres hovedprioriteringer i tingperioden. Forslaget til strategidokument 2014-2017 viser at vi skal ha hovedfokus på 3 punkter:
•Det overordnede målet for perioden er medlemsvekst.
•For å få til medlemsvekst er anlegg, ungdom, klubbutvikling og toppidrett valgt ut som prioriterte området.
•Det vil være et fortsatt være et solid trykk på arbeidet med Den Norske judoskolen og utviklingen av våre arrangementer.

Veien videre
Strategidokumentet 2014-2017 skal vedtas av forbundstinget 10. mai 2014. Her har klubber, kretser og regioner en siste mulighet til å komme med forslag til endringer.

Dokumentet som forbundstinget vedtar vil ikke inneholde tiltaksnivået. Dette fordi styret ønsker å ha mulighet til å endre tiltakene underveis hvis de som jobber med dokumentet til daglig mener det er hensiktsmessig for å nå delmål og hovedmål. Hele dokumentet, inkludert tiltaksnivået, vil imidlertid være tilgjengelig på judo.no.

Når forbundstinget har vedtatt strategidokumentet vil dette bli det nye styrets fremste arbeidsverktøy i tingperioden.

Vi ses på Forbundstinget 10. mai!

Med vennlig hilsen
På vegne av styet

Vibeke Thiblin
President

2 Views0
Judoregion Vest er etablert

Tirsdag 25. Februar ble en merkedag for judoen i de 3 vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane da da formelt ble sammenslått til Judoregion Vest.

Bakgrunnen for sammenslåingen til regionsledd er forbundets satsing på ”Regionsplan for Toppidrett 2014–2017”. Denne er beskrevet i detalj i egen artikkel på judo.no.

Delegater fra 5 av 9 klubber i de 3 fylkene var til stede på det ekstraordinære årsmøtet i Judoregion Vest, og ca 600 av totalt ca 700 medlemmer var dermed representert.

Følgende ble valgt til de nye styret:
Leder: Harald Monsen – Sandnes JK
Nestleder: Berit Meling – Stavanger JK
Styremedlem 1: Ole Severin Nesse – JK Stord
Styremedlem 2: Svein Erik Rud – Sandnes JK
Styremedlem 3: Siv Bente Berge – Stavanger JK
Varamedlem: Ådne Lie – Haugaland JK

Regionene vil spille en større aktiv rolle i koordineringen av ressursene mellom forbundet/landslagsledelsen og klubbene. I første omgang muliggjøres dette opplegget i vest gjennom de store klubbene Sandnes og Stavanger i samarbeid med Wang Toppidrettsgymnas, men det er å håpe at arbeidet også får ringvirkninger til de andre klubbene i regionen, og at dette ansporer talentene til motivasjon for å satse på et høyere plan.

I realiteten desentraliseres toppidrettssatsingen for ungdom til regionene slik at disse kommer inn i et mer enhetlig, samkjørt og profesjonelt apparat mot det som tidligere har vært et mer tilfeldig, fragmentert og frivillig ansporet system.

Det er helt klare forventninger til ansvar og gjennomføring fra forbundets side, men ved oppfyllelse av punktene i planen, så vil regionen motta bidrag i form av økonomisk og toppidrettsfaglig støtte.

Det vil bli både krevende og spennende, og for judoen i regionen vil det innebære et kraftig løft.

Jeg vil gratulere alle klubbene i regionen for å være med å ta dette skrittet.

Harald Monsen
Leder Judoregion Vest

7 Views0
Statusrapport Strategidokument

Styret har gjennomført evaluering av måloppnåelse på Strategidokumentet. Les artikkelen for en rask gjennomgang, eller last ned hele evalueringsrapporten.

Forbundstinget i mai 2011 vedtok et strategidokument for perioden 2011-2014. Dette er en langtidsplan som peker på de innsatsområdene, målene og tiltakene som skal stå i sentrum for styrets, administrasjonens og komiteenes arbeid i tingperioden.

Her kan du laste ned Strategidokument 2011-2014 og statusrapportene.

Det er styrets jobb å sørge for at hele organisasjonen arbeider i den retningen dokumentet peker ut. Hver høst gjennomfører derfor styret en evaluering av hvor vi står ift målene i strategidokument, og resultatene oppsummeres og publiseres i en statusrapport. Det er en visuell fremstilling der beltefargene er brukt for å vise status på de ulike målene og tiltakene.

Evalueringen for 2013 er nå gjennomført og statusrapport ble framlagt styret i møte 4. februar 2014. Hele rapporten kan lastes ned. En gjennomgang av status og konklusjoner følger under.

Status på mål og tiltak er grafisk fremstilt i tabellene til høyre i denne artikkelen (klikk på bildene for å få større versjon).

Hovedkonklusjon:
Evalueringen av strategidokumentet 2011 – 2014 viser følgende:

  • Vi er i 2013 nær måloppnåelse (brunt) på innsatsområdene kompetanseheving og forbundsutvikling, og godt i gang med arbeidet (blått) mot hovedmålene på innsatsområdene klubbutvikling og aktivitetsutvikling.
  • Det har i perioden 2011 – 2013 vært fremgang på alle innsatsområder og hovedmål. Vi ser at langsiktig satsing gjennom hele perioden har gitt gode resultater.
  • På tiltaksnivå har det vært en betydelig økning i antall/ andel tiltak som har fått fargene blått – svart, samt en god nedgang i antall/ andel tiltak som har fått fargene hvitt – grønt. Vi ser at en har blitt bedre på å fullføre igangsatte prosjekter.
  • Vi får lav skåre på ungdomsidrett, voksenidrett, alternative konkurranseformer og funksjonshemmede og dette er områder der det må tas tak fremover

Del-konklusjoner:
På kompetanseheving går vi fram fra blått til brunt. Det skyldes i hovedsak at fagkonsulenten har ferdigstilt en rekke igangsatte prosjekter i Den Norske Judoskolen og tatt over ansvaret for graderingene, og at dommerkomiteen gjør en god jobb på utdanningsfronten. Vi går også så vidt et skritt framover fra oransje til grønt på funksjonshemmede. Hovedårsaken er at inkluderingen av judo for funksjonshemmede i trener 1 og trener 2 er fullført. På dette området har vi imidlertid mye igjen.

På aktivitetsutvikling skårer vi blått, dvs det samme som i 2012. På barneidrett står vi fremdeles på brunt pga godt arbeid med barneidrettsbestemmelser, knøtteopplegg og konsepter for barnetrenere. Det som mangler er å utarbeide et konsept for 6- 8 åringer. På ungdomsidrett har vi hevet oss et hakk fra gult til oransje, noe som skyldes en noe mer aktiv ung- judo, ferdigstilling av randoristevne, planlegging av lederkurs for ungdom, implementering av en trenerbank, samt igangsetting av mentorordning for unge dommere. Her gjenstår mye arbeid. På voksenidrett står vi fremdeles på gult, noe som skyldes mangel på folk. På toppidrett går vi fram på begge hovedmålene (fra grønt til blått/ blått til brunt). Fremgangen skyldes økt fokus på NTG og Wang, utvikling av en regionplan, ferdigstilling av en konkurransemodul i trenerbanken, fremdrift i arbeidet med utviklingstrapp, gjennomføring av en evaluering av toppidretten, samt profesjonalisering av reiseadministrasjonen. Det kommer fram at vi har et godt stykke igjen når det gjelder seniorsatsing, samarbeid med Olympiatoppen, klare uttakskriterier og å skape møtearenaer mellom klubb og landslag. På arrangementsutvikling synes det tydelig at vi har satset på å utvikle NC og NM over flere år og her skårer vi brunt. I 2013 har vi også gått fram fra gult til grønt på utvikling av alternative konkurranseformer, noe som skyldes at vi nå har ferdigstilt randoristevnet, testet ut lagstevne og rekrutteringsstevne, og støttet flere jentearrangementer.

På klubbutvikling skårer vi blått, dvs det samme som i 2012. På organisasjonskompetanse skårer vi blått som i fjor. Det skyldes at vi ikke helt klarer å få klubbene til å ta i bruk de tilbudene vi har utviklet over flere år. På rekruttering går vi fram fra blått til brunt, noe som skyldes at vi gjennom igangsettelsen av «100 Norske Judoklubber» har gjort det lettere å starte klubb.

På forbundsutvikling går vi fram fra blått til brunt. Økt fokus og synliggjøring av våre verdier i Den Norske Judoskolen, på våre seminarer og i diskusjonene ifm utvikling av nytt strategidokument gjør at vi øker fra blått til brunt på likeverd. Innhenting av anleggskonsulent og fremdriften i arbeidet med kampidrettenes anleggsplan gjør at vi hever oss fra blått til brunt også på anlegg. På ledelse og organisasjon har det fortsatte trykket på organisasjonsutvikling fra både styrets og administrasjonens side gjort at vi også her hever oss fra blått til brunt. På internasjonalt arbeid og bistandsarbeid har det ikke vært betydelig utvikling og vi skårer det samme som i fjor (grønt). På miljøansvar får vi fremdeles gult, da vi venter på initiativ fra NIF.

Viktig:
Det er de ansatte i administrasjonen og de frivillige i komiteene som gjør den største jobben på veien mot målene i strategidokumentet. Styret har stor respekt for og tillit til den kunnskapen og arbeidsinnsatsen de legger ned for Norsk judo. Vi synes statusrapporten er et tydelig bevis på og en synliggjøring av dette, og håper det kan være med å gi litt ekstra motivasjon til fortsatt innsats utover i 2014.

På forbundstinget i mai skal det vedtas et nytt strategidokument for neste tingperiode. Første evaluering av det nye strategidokumentet vil skje høsten 2014, og en statusrapport vil presenteres på nyåret 2015.

MVH
Forbundsstyret

v/ Vibeke Thiblin
President

4 Views0
Innkalling til Forbundstinget

Det innkalles til forbundsting med tilknyttet klubbseminar, som avholdes på Thon Hotel Oslo Airport 10. mai til 11. mai 2014.

Forbundstinget 2014 avholdes på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen.
Forbundstinget 2014 avholdes på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen.

Klubbene og kretser/regioner kan sende representanter, men må ikke ha noe økonomisk utestående med NJF og alle krav til rapportering må være oppfylt. Se ellers krav til påmelding og reiseutgiftsfordeling, og merk mulige konsekvenser med tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget.

Thon Hotel Oslo Airport ligger sentralt ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Ankommende med fly, tog eller flybuss til Gardermoen kan ta shuttlebuss til hotellet. Det finnes også parkeringsmuligheter for bil. Les mer på hotellets nettside.

Endelig agenda for klubbseminaret kommer senere. Avgiften for deltagelse på seminaret dekkes av NJF, inkludert lunsj. Det betyr gratis deltagelse for klubbene 11. mai.

Påmeldingsfristen er mandag 7. april og skal gjøres via et online skjema på judo.no/tinget2014. Se mer informasjon i innkallingen.

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

4 Views0