100 kvm judomatter skal ut!

Grenn Hill og Norges Judoforbund planla i utgangspunktet en fotokonkurranse, men bidragene var for få til at konkurransen kunne gjennomføres. Premien skal allikevel deles ut!

Med det utgangspunktet er det bestemt at premien 2 x 50 kvm judomatter, til en samlet verdi på ca. 60.000,- kroner, skal deles ut til de to første klubbene som registreres som medlemmer i Norges Judoforbund!

Vilkårene er at det gjelder opptak i NJF etter 1. april 2014. Mattene kan tilfalle både særidrettslag og judogruppe i fleridrettslag.

Bakgrunnen for en slik utdeling er forslaget til nytt Strategidokument for perioden 2014-2017 som har fokus på oppstart av flere judoklubber. NJF er derfor svært fornøyde med at Green Hill blir med på denne endringen, slik at vi kan støtte initiativ om å starte ny judoaktivitet!

Lykke til!

Mvh.

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

95 Views0
Judo for fred en uke i Kabul

Marit Øvstedal og Birgit Ryningen var en uke i Kabul fra 17-23. februar. Målet med oppholdet var å få besøkt alle JFF sine aktiviteter, se på dojoene vi har finansiert og møte judoutøvere…

Et besøk i Kabul inneholder ikke bare judo, men også mengder av tedrikking. F.v. Marit Øvstedal og Birgit Ryningen.
Et besøk i Kabul inneholder ikke bare judo, men også mengder av tedrikking. F.v. Marit Øvstedal og Birgit Ryningen.
Forberedelse til trening.
Forberedelse til trening.
Jentetrening hos Ministry of Education.
Jentetrening hos Ministry of Education.

En ganske optimistisk plan, men med program fra 7 om morgenen til 21 om kvelden, hver dag, kom vi omtrent i mål. Etter en slik hektisk uke har vi mye å rapportere hjem om, men for å begrense meg noe, så skal jeg kun ta for meg dojoene vi har bygget og skrive litt om dem.

JFF har finansiert (dvs Norad har finansiert) byggingen av fire dojoer i Kabul (og en i Mazar-e-Sharif): 3 mobile dojoer til Aschiana sentrene for gatebarn, 1 dojo til guttebarnehjemmet Tahi Maskan og en stor dojo for det Afghanske Judoforbundet.

Aschiana
Tidligere var gatebarnsenterene, Aschiana, stadig tvunget til å flytte på seg da de ikke eide egen tomt. De mobile dojoene ble designet og bygget av Shafiq Eqrar. Etter hans tragiske bortgang har Aschiana fått egen tomt og all aktiviteten har blitt flyttet til en permanent plassering med permanent dojo. Shafiq var primus motor for all judoaktiviteten på Aschiana sentrene, men etter hans bortgang har hans tidligere elever tatt ansvar og viderefører aktiviteten. JFF har lenge forsøkt å få til jentetrening på Aschiana sentrene, noe ledelsen har satt ned foten for frem til nå. I dag har endelig jentene også fått tilgang til judomattene og antallet jenter som ønsker å være med øker kraftig dag for dag. Trenerene på Aschiana, som selv var gatebarn, kjører på med trening etter trening og barna strømmer på.

Barna vi snakker med kan fortelle at etter at de begynte på judo føler de seg sterkere og friskere. De slåss ikke lengre med andre barn på gata og de har blitt flinkere til å hjelpe til hjemme. De fleste har mål om å vinne medaljer, men det er også noen av barna som sier at de vil bli judotrenere slik at de kan hjelpe andre barn når de selv blir voksne.

De mobile dojoene
Seinere er vi og besøker Support Children and Afghan Women in Need Organization (SCAWNO) hvor en av de mobile dojoene som opprinnelig var bygget for Aschiana nå står og er i full bruk. Her får vi også møte noen av mødrene til judobarna som trener på SCAWNO. De forteller at barna har blitt høfligere og mer hjelpsomme hjemme etter at de begynte på judo. De forteller også om judotreninger i stua med tanter, onkler, fettere, kusiner og søsken. Vi begynner å mistenke at barna og mødrene forteller oss hva vi ønsker å høre, men så sier en av de blå burkaene at hennes sønner går på judo og har lært å oppføre seg bedre, men hennes 7 (!!!) døtre får ikke lov til å bli med. To av dem er gift og de andre 5 må hjelpe til i huset. Hvem skal ellers gjøre husarbeid dersom jentene også får trene judo? Spør hun. Vi konstanterer at det er fortsatt mye igjen før jentene i Afghanistan får gjøre som de vil. Et annet problem dukket også opp da vi snakket med mødrene: Siden det er mangel på judodrakter, bytter barna på de judodraktene de har med den konsekvens at jentene trener i de samme gi-ene som guttene. Det var visst ikke bra, fikk vi vite.

Her tenker jeg det er på sin plass å takke alle dere der hjemme for alle judodraktene dere har kjøpt i forbindelse med julekortsalgene! Selv om barna deler på draktene, har nesten alle drakt når de er på trening, men siden det stadig er flere barn som vil trene judo (og det er stadig nye judoka som blir voksne og flinke nok til å være trenere) og de draktene som er i omløp blir hardt brukt, virker draktbehovet nesten utømmelig. Vi lover herved at vi skal fortsette med julekortsalget!

De to andre mobile dojoene som opprinnelig ble bygget til Aschianasentrene står nå på to forskjellige lokasjoner litt i utkanten av Kabul og blir brukt av lokale judoklubber. Litt restaurering bør til, legger vi merke til, men det er draktmangelen guttene nevner når vi spør om det er noe de vil fortelle. Mange kommer fra trange kår og en judodrakt er dyr og, strengt tatt, ikke livsnødvendig. Guttene forteller at de samler inn penger for å spleise på drakt til dem som ikke har råd til drakt selv. Det er ikke bare gatebarna som trenger drakter, skjønner vi.

Jentene
Det er ingen jentetrening i de to sistnevnte dojoene. Selv om mange jenter nå trener på både Aschiana, SCAWNO og på «Olympic» har jentene generelt fortsatt ekstra problemer. De får ikke alltid lov til å trene av familien. Det er ikke alle steder de får lov til å være. Om vinteren, når skolene stenger for tre måneder, må mange av dem bli hjemme. Ikke alle får lov til å trene med mannlige trenere. Og mange får ikke lov i det hele tatt. Lina har startet opp trening for jenter ved flere skoler og det fungerer bra. Der får de fleste jentene lov til å bli med. Hun har også fått igang et samarbeid med «Ministry of Education» og hun har en gruppe jenter som trener i deres lokaler. Kvinnelige judoressurser er gullstøv i Kabul. Det er ikke mange av dem og for de fleste afghanske judojenter ender livet på judomatta når de gifter seg (som ofte er tidlig). Det er en tung jobb å drive jenteaktivitet, men gleden til jentene som er på judomatta gjør at man fortsetter å slåss for jentenes frihet til å trene judo.

Guttebarnehjemmet
Dojoen som ble bygget for guttebarnehjemmet er i full bruk. Den har vært pusset opp en gang og er i ganske god stand. I likhet med de mobile dojoene har denne heller ingen varme eller kjølingsmulihghet, men det klager ingen over. Guttene som bor på barnehjemmet er stort sett henvist til et liv bak høye murer, piggtråd og bevæpnede vakter. De har sjelden mulighet til å se Kabul utenfor murene og de går til og med på skole innenfor barnehjemmets fire vegger. Judoaktiviteten er, ikke så overraskende, et kjærkomment tilskudd til livet bak murene. Farhad Hazrati som er koordinator, trener og byggherre for denne dojoen har stadig med seg noen av guttene på trening i «Olympic» for at de skal få kommet seg litt ut og få møte andre. Han rullerer på hvem som får være med og i snitt får guttene seg en tur til Olympic 1 eller kanskje 2 ganger i måneden.

Olympic
Dette bringer oss til den siste dojoen som har blitt finansiert av JFF/Norad, nemlig den store dojoen på Olympic. Afghan National Olympic Committee har gitt tomt til det Afghanske Judoforbundet (AJF) og JFF/Norad har finansiert mesteparten av byggingen (mange dugnadstimer og penger fra egen lomme måtte også til for å få ferdigstilt bygget). I dag er dojoen på «Olympic» AJFs stolthet. Med rette. Her har de treninger, konkurranser og møter. Her kan alle som har mulighet få trene og de har fellestreninger for alle judoklubbene, de har startet klubb cup og de holder kurs her. De har to sett med matter: Ett gammelt sett som er i bruk til vanlig og så har de fått ett konkurranseareal fra IJF som blir brukt til konkurransene. Det er viktig å passe på tingene sine!

Til slutt
Alt i alt var det en veldig positiv opplevelse å være tilbake i Kabul. Det vi gjør virker. Det lille vi bidrar med har stor effekt. JFF i Afghanistan består i dag ev en gjeng unge og ivrige judoutøvere med store mål og ambisjoner. Sikkerhetssituasjonen er selvfølgelig hele tiden et stort, svart spøkelse som henger over dem. Jentene har sine ekstra problemer. Gatebarna lever et tøft liv. Barnehjemsbarna er innestengt. De fleste har lite penger. Men alle trener de judo. De møtes på judomatta og ler, trener og svetter. Som om det ikke var verken krig eller sult utenfor dojoen. De sender også stor takk til norske judoutøvere. De takker for alle draktene. De takker for hjelp og støtte.

91 Views0
Judoregion Vest er etablert

Tirsdag 25. Februar ble en merkedag for judoen i de 3 vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane da da formelt ble sammenslått til Judoregion Vest.

Bakgrunnen for sammenslåingen til regionsledd er forbundets satsing på ”Regionsplan for Toppidrett 2014–2017”. Denne er beskrevet i detalj i egen artikkel på judo.no.

Delegater fra 5 av 9 klubber i de 3 fylkene var til stede på det ekstraordinære årsmøtet i Judoregion Vest, og ca 600 av totalt ca 700 medlemmer var dermed representert.

Følgende ble valgt til de nye styret:
Leder: Harald Monsen – Sandnes JK
Nestleder: Berit Meling – Stavanger JK
Styremedlem 1: Ole Severin Nesse – JK Stord
Styremedlem 2: Svein Erik Rud – Sandnes JK
Styremedlem 3: Siv Bente Berge – Stavanger JK
Varamedlem: Ådne Lie – Haugaland JK

Regionene vil spille en større aktiv rolle i koordineringen av ressursene mellom forbundet/landslagsledelsen og klubbene. I første omgang muliggjøres dette opplegget i vest gjennom de store klubbene Sandnes og Stavanger i samarbeid med Wang Toppidrettsgymnas, men det er å håpe at arbeidet også får ringvirkninger til de andre klubbene i regionen, og at dette ansporer talentene til motivasjon for å satse på et høyere plan.

I realiteten desentraliseres toppidrettssatsingen for ungdom til regionene slik at disse kommer inn i et mer enhetlig, samkjørt og profesjonelt apparat mot det som tidligere har vært et mer tilfeldig, fragmentert og frivillig ansporet system.

Det er helt klare forventninger til ansvar og gjennomføring fra forbundets side, men ved oppfyllelse av punktene i planen, så vil regionen motta bidrag i form av økonomisk og toppidrettsfaglig støtte.

Det vil bli både krevende og spennende, og for judoen i regionen vil det innebære et kraftig løft.

Jeg vil gratulere alle klubbene i regionen for å være med å ta dette skrittet.

Harald Monsen
Leder Judoregion Vest

75 Views0
Statusrapport Strategidokument

Styret har gjennomført evaluering av måloppnåelse på Strategidokumentet. Les artikkelen for en rask gjennomgang, eller last ned hele evalueringsrapporten.

Forbundstinget i mai 2011 vedtok et strategidokument for perioden 2011-2014. Dette er en langtidsplan som peker på de innsatsområdene, målene og tiltakene som skal stå i sentrum for styrets, administrasjonens og komiteenes arbeid i tingperioden.

Her kan du laste ned Strategidokument 2011-2014 og statusrapportene.

Det er styrets jobb å sørge for at hele organisasjonen arbeider i den retningen dokumentet peker ut. Hver høst gjennomfører derfor styret en evaluering av hvor vi står ift målene i strategidokument, og resultatene oppsummeres og publiseres i en statusrapport. Det er en visuell fremstilling der beltefargene er brukt for å vise status på de ulike målene og tiltakene.

Evalueringen for 2013 er nå gjennomført og statusrapport ble framlagt styret i møte 4. februar 2014. Hele rapporten kan lastes ned. En gjennomgang av status og konklusjoner følger under.

Status på mål og tiltak er grafisk fremstilt i tabellene til høyre i denne artikkelen (klikk på bildene for å få større versjon).

Hovedkonklusjon:
Evalueringen av strategidokumentet 2011 – 2014 viser følgende:

 • Vi er i 2013 nær måloppnåelse (brunt) på innsatsområdene kompetanseheving og forbundsutvikling, og godt i gang med arbeidet (blått) mot hovedmålene på innsatsområdene klubbutvikling og aktivitetsutvikling.
 • Det har i perioden 2011 – 2013 vært fremgang på alle innsatsområder og hovedmål. Vi ser at langsiktig satsing gjennom hele perioden har gitt gode resultater.
 • På tiltaksnivå har det vært en betydelig økning i antall/ andel tiltak som har fått fargene blått – svart, samt en god nedgang i antall/ andel tiltak som har fått fargene hvitt – grønt. Vi ser at en har blitt bedre på å fullføre igangsatte prosjekter.
 • Vi får lav skåre på ungdomsidrett, voksenidrett, alternative konkurranseformer og funksjonshemmede og dette er områder der det må tas tak fremover

Del-konklusjoner:
På kompetanseheving går vi fram fra blått til brunt. Det skyldes i hovedsak at fagkonsulenten har ferdigstilt en rekke igangsatte prosjekter i Den Norske Judoskolen og tatt over ansvaret for graderingene, og at dommerkomiteen gjør en god jobb på utdanningsfronten. Vi går også så vidt et skritt framover fra oransje til grønt på funksjonshemmede. Hovedårsaken er at inkluderingen av judo for funksjonshemmede i trener 1 og trener 2 er fullført. På dette området har vi imidlertid mye igjen.

På aktivitetsutvikling skårer vi blått, dvs det samme som i 2012. På barneidrett står vi fremdeles på brunt pga godt arbeid med barneidrettsbestemmelser, knøtteopplegg og konsepter for barnetrenere. Det som mangler er å utarbeide et konsept for 6- 8 åringer. På ungdomsidrett har vi hevet oss et hakk fra gult til oransje, noe som skyldes en noe mer aktiv ung- judo, ferdigstilling av randoristevne, planlegging av lederkurs for ungdom, implementering av en trenerbank, samt igangsetting av mentorordning for unge dommere. Her gjenstår mye arbeid. På voksenidrett står vi fremdeles på gult, noe som skyldes mangel på folk. På toppidrett går vi fram på begge hovedmålene (fra grønt til blått/ blått til brunt). Fremgangen skyldes økt fokus på NTG og Wang, utvikling av en regionplan, ferdigstilling av en konkurransemodul i trenerbanken, fremdrift i arbeidet med utviklingstrapp, gjennomføring av en evaluering av toppidretten, samt profesjonalisering av reiseadministrasjonen. Det kommer fram at vi har et godt stykke igjen når det gjelder seniorsatsing, samarbeid med Olympiatoppen, klare uttakskriterier og å skape møtearenaer mellom klubb og landslag. På arrangementsutvikling synes det tydelig at vi har satset på å utvikle NC og NM over flere år og her skårer vi brunt. I 2013 har vi også gått fram fra gult til grønt på utvikling av alternative konkurranseformer, noe som skyldes at vi nå har ferdigstilt randoristevnet, testet ut lagstevne og rekrutteringsstevne, og støttet flere jentearrangementer.

På klubbutvikling skårer vi blått, dvs det samme som i 2012. På organisasjonskompetanse skårer vi blått som i fjor. Det skyldes at vi ikke helt klarer å få klubbene til å ta i bruk de tilbudene vi har utviklet over flere år. På rekruttering går vi fram fra blått til brunt, noe som skyldes at vi gjennom igangsettelsen av «100 Norske Judoklubber» har gjort det lettere å starte klubb.

På forbundsutvikling går vi fram fra blått til brunt. Økt fokus og synliggjøring av våre verdier i Den Norske Judoskolen, på våre seminarer og i diskusjonene ifm utvikling av nytt strategidokument gjør at vi øker fra blått til brunt på likeverd. Innhenting av anleggskonsulent og fremdriften i arbeidet med kampidrettenes anleggsplan gjør at vi hever oss fra blått til brunt også på anlegg. På ledelse og organisasjon har det fortsatte trykket på organisasjonsutvikling fra både styrets og administrasjonens side gjort at vi også her hever oss fra blått til brunt. På internasjonalt arbeid og bistandsarbeid har det ikke vært betydelig utvikling og vi skårer det samme som i fjor (grønt). På miljøansvar får vi fremdeles gult, da vi venter på initiativ fra NIF.

Viktig:
Det er de ansatte i administrasjonen og de frivillige i komiteene som gjør den største jobben på veien mot målene i strategidokumentet. Styret har stor respekt for og tillit til den kunnskapen og arbeidsinnsatsen de legger ned for Norsk judo. Vi synes statusrapporten er et tydelig bevis på og en synliggjøring av dette, og håper det kan være med å gi litt ekstra motivasjon til fortsatt innsats utover i 2014.

På forbundstinget i mai skal det vedtas et nytt strategidokument for neste tingperiode. Første evaluering av det nye strategidokumentet vil skje høsten 2014, og en statusrapport vil presenteres på nyåret 2015.

MVH
Forbundsstyret

v/ Vibeke Thiblin
President

39 Views0
Medlemsmøte Judo for Fred

Judo for Fred inviterer alle interesserte til sitt årlige medlemsmøte lørdag 22. mars.

Medlemsmøte finner sted hos NJFs lokaler på Ullevål Stadion og hele programmet er gratis. Oppstart kl. 10.00 og slutt ca. 19.00. Det blir fellesmiddag lørdag kveld for dem som vil være med. Se mer i invitasjonen.

Det skal på møte blant annet velges nytt styre og dette er din mulighet til å delta i og påvirke NJFs bistandsarbeid.

Vi har flere spennende prosjekter i Afghanistan og i Zambia, og det er gode muligheter for å få reise både i inn- og utland for den som er interessert.

Bistandsprosjektene er stadig under utvikling, både i Afghanistan og Zambia. Prosjektene er rettet mot barn og kvinner, og da fortrinnsvis vanskeligstilte barn og kvinner.

For arbeidet i Afghanistan har vi hvert år partnermøte i India. Vi har fortiden ingen muligheter til å sende folk til Afghanistan pga urolighetene. Medlemmer av JFF har derfor anledning til å være med til India!

I Zambia har JFF nylig startet trening på 2 steder i Livingstone. Her er det også muligheter for frivillige til å reise ned en periode, åpent for alle medlemmer av NJF.

For å delta på medlemsmøte lørdag 22. mars, meld din interesse via telefon eller mail til Geir Å. Reehorst eller Ole Moland.

Velkommen til alle som har lyst!

31 Views0
Innkalling til Forbundstinget

Det innkalles til forbundsting med tilknyttet klubbseminar, som avholdes på Thon Hotel Oslo Airport 10. mai til 11. mai 2014.

Forbundstinget 2014 avholdes på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen.
Forbundstinget 2014 avholdes på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen.

Klubbene og kretser/regioner kan sende representanter, men må ikke ha noe økonomisk utestående med NJF og alle krav til rapportering må være oppfylt. Se ellers krav til påmelding og reiseutgiftsfordeling, og merk mulige konsekvenser med tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget.

Thon Hotel Oslo Airport ligger sentralt ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Ankommende med fly, tog eller flybuss til Gardermoen kan ta shuttlebuss til hotellet. Det finnes også parkeringsmuligheter for bil. Les mer på hotellets nettside.

Endelig agenda for klubbseminaret kommer senere. Avgiften for deltagelse på seminaret dekkes av NJF, inkludert lunsj. Det betyr gratis deltagelse for klubbene 11. mai.

Påmeldingsfristen er mandag 7. april og skal gjøres via et online skjema på judo.no/tinget2014. Se mer informasjon i innkallingen.

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

30 Views0
NJF og Green Hill fortsetter samarbeidet!

Norges Judoforbund og Green Hill fortsetter det gode samarbeidet som er etablert over de to siste år.

NJF og Green Hill med samarbeidsavtale.
NJF og Green Hill med samarbeidsavtale.

Avtalen innebærer at Green Hill fortsatt skal levere drakter til det norske junior og senior landslag. I tillegg vil Green Hill fortsette sitt fokus på å tilby gode priser til klubbene.

– Vi mener det er mulig å tilby de enkleste draktene (til nybegynnere) og de mest avanserte (IJF-godkjent), til de laveste prisene! sier representant for Green Hill Skandinavia, Wellington Gjøslien Martins.

Green Hill® er en seriøs leverandør på det internasjonale markedet, og var offisiell leverandør av Judoutstyr til OL i London 2012. Green Hill er også «Master Supplier» til det Internasjonale Judoforbundet, den Europeiske Judo Union og flere store europeiske judolandslag.
– Vi er veldig fornøyde med denne avtalen. Green Hill er Master Supplier for det internasjonale Judoforbundet, og denne avtalen sikrer oss tilgang på det beste utstyret, og internasjonalt godkjente drakter til landslaget, sier generalsekretær i NJF Kristoffer Halmøy.

Avtalen mellom Green Hill og Norges Judoforbund sikrer klubbene gode tilbud. Registrer din klubb på greenhillsports.no, motta rabattkode, og dere er i gang.

33 Views0
Grasrotandel

Betydningen av Grasrotandelen øker for hvert år. I 2013 ble det delt ut over 350.000 til norske judoklubber. Siden 2009 har beløpet kommet opp i 1,3 millioner kroner!

n2009_grasrot_02

Klubbene som er med på ordningen og har rekruttert spillere, har skaffet seg gode inntekter til klubbdriften. Har man kommet i gang og rekruttert en base med spillere, vil de generere inntekter jevnlig til klubben.

Den beste klubben er NJJK som i 2013 fikk inn 90.000,- og samlet har fått en kvart million!

I oversikten nedenfor vises genererte inntekter i 2013, og samlet i perioden 2009 til 31.12.2013.

Erfaringen så langt viser at grasrotandelen kan gi høye inntekter til klubben, og inntjeningen henger ikke nødvendigvis sammen med størrelsen på klubben. Rekrutteringen av spillere kan fint gjøres utenfor klubblokalene. Dessverre er det fortsatt 10 klubber (særidrettslag) som enda ikke har registrert seg som grasrotmottakere.

Her er komplett liste med alle registrerte judoklubber (kun særidrettslagene) med samlede inntekter i 2013, og akkumulerte inntekter per 31. desember 2013 (klikk på linken for å få detaljer for hver enkelt klubb):

GRASROT-KLUBB 2013 AKK. KR.
NORSK JUDO OG JIU-JITSU KLUBB 90 054 266 118
NAMSOS JUDO CLUB 43 761 142 253
KINSA JUDOKLUBB 21 472 83 977
LARVIK JUDOKLUBB 19 077 78 577
NESODDEN JUDOKLUBB 17 454 97 261
STAVANGER JUDOKLUBB 14 824 50 491
TALVIK JUDO 13 000 77 447
IPPON JUDOKLUBB 12 267 42 690
SANDEFJORD JUDOKLUBB 11 995 48 896
NIDAROS JUDOKLUBB 11 649 29 617
LEVANGER JUDOKLUBB 10 888 12 036
JUDO KLUBB STORD 9 748 34 821
NÆRØY JUDOKLUBB 8 688 68 176
BODØ JUDOKLUBB 7 989 36 451
FREDRIKSTAD KAMPSPORTKLUBB 6 453 32 458
ROMERIKE JUDOKLUBB 6 027 17 233
TRONDHEIM JUDOKWAI 5 922 14 586
ULSTEIN JUDOKLUBB 5 865 19 295
BK JUDO 5 278 25 641
SANDNES JUDOKLUBB 4 622 14 632
LIER JUDOKLUBB 3 987 12 198
VOLDA JUDOKLUBB 3 509 9 407
SOFIEMYR JUDOKWAI 3 496 10 099
OSLO JUDO KLUBB 3 307 27 725
ALTA JUDOKLUBB 2 485 8 933
KROKSTAD JUDOKLUBB 2 476 4 133
AURSKOG HØLAND JUDOKLUBB 1 765 2 500
RINGERIKE JUDOKLUBB 1 476 6 605
KANO JUDOKLUBB MYSEN 1 223 1 225
TROMSØ JUDOKLUBB 849 4 327
BUDOSØR 765 3 626
DRAMMEN JUDO CLUB 736 1 041
HAMAR JUDOKLUBB 701 1 269
ELVERUM JUDOKLUBB 636 3 139
SKI JUDO OG JU JITSUKLUBB 491 3 312
GO DAI JUDO CLUB 439 1 731
KARASJOK JUDOKLUBB 326 2 072
KRAGERØ JUDOKLUBB 35 631
ROGALAND JUDOKRETS 0 1 430
TOTALT 355 733 1 298 059

Dette er Grasrotandelen:

 • Bidragene kan gis til alle lag og foreninger som er registrert i frivillighetsregisteret.
 • Klubben mottar 5 prosent av alt det spilles for.
 • Dersom du registrerer deg som Grasrotgiver hos kommisjonæren eller på nett kan du bestemme hvilke lag/forening du vil at din andel skal gå til.
 • Forutsetningen for å kunne bli en grasrotgiver er at du har et gyldig spillerkort.
 • Grasrotandelen betales av Norsk Tipping, og ikke av spilleren.
 • Grasrotandelen gjelder på alle spillene til Norsk Tipping med unntak av Flax og Extra.
93 Views0
Historisk samarbeidsavtale med Select Sport

Norges Judoforbund har inngått en forlenget samarbeidsavtale med Select Sport AS. Avtalen gjelder klær og representasjonsantrekk for hele Norges Judoforbund, og er av historisk størrelse.

F.v. Steinar Felde (Select), Kristoffer Halmøy (Judoforbundet).
F.v. Steinar Felde (Select), Kristoffer Halmøy (Judoforbundet).

Før jul signerte Norges Judoforbund (NJF) sin hittil største sponsoravtale med sportsleverandøren Select Sport AS.

– Avtalen med Select er veldig spennende. De er kjent for å levere god kvalitet, sier generalsekretær Kristoffer Halmøy.

Spennende muligheter – også for klubbene
Select tilbyr en rekke produkter som etter hvert også vil bli tilgjengelig for klubbene. Alt fra sportstøy og representasjonsbekledning til sportsmedisinsk utstyr vil kunne bestilles gjennom avtalen som nå er signert med judoforbundet.

– Dette er et samarbeid som hele organisasjonen vår kan få glede av. Det er også gledelig at samarbeidet potensielt også vil gi klubbene noen spennende muligheter, legger Halmøy til.

Select utvider horisonten
Select er et danskeid familieselskap, etablert i 1947. Select er kanskje best kjent som leverandør til ballidretter der de sponser 24 organisasjoner/lag innen fotball i 10 land, og 35 organisasjoner/lag innen håndball i 14 land. Nå ønsker de imidlertid å utforske nye muligheter, og avtalen med NJF representerer nettopp dette. Steinar Felde i Select Sport AS mener samarbeidet med NJF er spennende.

– Judoforbundet er en spennende partner for oss. De har noen utøvere som vi vil følge med på, og de representerer nye muligheter og markeder for oss, sier han.

Selects sortimentet har alt fra utstyr til ballidretter, sportsmedisinsk utstyr og støttebandasjer og sportsklær og bekledning. Select-utstyr får du kjøpt i alle sportsforretninger i hele landet. Les mer om Select, og deres produkter: www.selectsport.no

69 Views0
Stor matte-konkurranse!

Norges Judoforbund og Green Hill inviterer til fotokonkurranse hvor premien er 50 kvm matter til to forskjellige klubber. Premien har en total verdi på ca. 60.000,- kroner!

ALLE kan delta! Hvordan foregår konkurransen?

 1. Send inn bilder som fremstiller Knøttejudo eller Judo for funksjonsnedsatte på en interessant, aktuell og/eller estetisk måte.
 2. Si hvilken klubb du støtter (som får premien hvis ditt bilde vinner)
 3. Send til judo@nif.idrett.no innen 15. januar 2014.
 4. En jury velger ut bilder som legges på Facebook for avstemming.
 5. De to bildene med flest «likes» gir matter til klubben!

Se under for de komplette konkurransereglene.

Lykke til!


Regler for fotokonkurranse/mattekonkurranse
1. Norges Judoforbund og Green Hills fotokonkurranse er åpen for alle (Personer ansatt i NJF eller Green Hill, eller deres familier har ikke anledning til å delta i konkurransen). Hver deltager kan sende inn så mange bilder han/hun ønsker og de må oppgi hvilken klubb de støtter (som vil motta en eventuell premie).

2. Juryen skal bestå av tre personer, hvor én person pekes ut av Norges Judoforbund og to personer pekes ut av Green Hill.

3. Bildene vil bli vurdert etter skjønn, med vekt på at de skal fremstille Knøttejudo eller Judo For Funksjonsnedsatte på en interessant, aktuell og/eller estetisk måte. Juryen velger ut et antall bilder som legges frem for avstemming. Juryens avgjørelse er endelig.

4. Et eller annet sted på bildet må det være en synlig Green Hill logo. Bildet må ha breddeformat for å bli vurdert, og kan bli beskåret i forbindelse med en eventuell offentliggjøring.

5. Green Hill / Norges Judoforbund forbeholder seg retten til å offentliggjøre alle innsendte bidrag vederlagsfritt, i opprinnelig eller redigert utgave, i forbindelse med konkurransen i Norges Judoforbunds internettside /Facebook side. Green Hill / Norges Judoforbund forbeholder seg også retten til å benytte innsendte bidrag i forbindelse med profilering av konkurransen og andre kommersielle formål. I den grad det er praktisk mulig, vil bildene bli kreditert med opphavsmannens navn.

6. Green Hill / Norges Judoforbund forbeholder seg retten til å benytte bidrag som har vært vinnere som illustrasjoner i egne publikasjoner. Bildene vil bli kreditert med opphavsmannens navn.

7. Nødvendige personopplysninger vil bli lagret for å administrere konkurransen. Etter konkurranseperiodens slutt vil disse opplysningene bli slettet.

8. Innsendere kan kun delta med bilder de selv har fotografert. Det er innsenders ansvar å sørge for å ha opphavs- og/eller fotorett til bildene og å sørge for at eventuelle personer på bildene har godkjent at bildene offentliggjøres.

9. Rettsstridig, upassende eller krenkende materiale vil bli forkastet.

10. Med mindre tema tilsier noe annet, skal bildene vise en reell situasjon. Kun unntaksvis vil manipulasjoner kunne godtas. Dersom et bilde er manipulert, plikter innsenderen å opplyse om det.

11. Juryens utvalgte bilder publiseres på NJFs Facebook-side hvor bildenes rangering avgjøres av antall «likes». Klubben til de to bildene med flest likes får 50 kvm med Green Hill judomatter fritt tilsendt av NJF.

31 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier