Kurs og arrangementer

Det nærmer seg sommerferie, og for mange klubber er den allerede igang. Fra august og utover er det mye aktivitet og terminlisten er full av kurs, stevner, treningssamlinger og graderinger.

Noen av kursene starter allerede i slutten av august, og det er viktig å huske å melde seg på til tide. Merk følgende:

  • Trener-2 kurs, Levanger, oppstart 29.-31. august.
  • C-dommerkurs, Larvik, 29.-30. august.
  • Sonegradering 1.-2. Dan, Fredrikstad, 13. september. Påmelding snarest!

Fagseminar
Årets Fagseminar blir avholdt 13.-14. september, og er som vanlig for dommere, trenere og arrangører som ønsker videreutvikling og kompetanseheving på sine områder. Det jobbes med å spikre detaljene i disse dager, og info blir lagt i terminlisten snart. Så følg med og hold av helgen!
Ønsker noen å være tidlig ute med å sikre seg overnatting under Fagseminaret så er det mulig. Det er reservert en romkvote på Thon Hotell Ullevaal Stadion, og deltakere booker selv direkte til hotellet ved å oppgi referansekode 13309973 – Norges Judoforbund.
Telefon: 22 02 80 00 eller e-post ullevaal.booking@thonhotels.no

Ta gjerne kontakt med undertegnende hvis det er noe spørsmål knyttet høstens kurs og arrangementer.

Inntil videre, så er det bare å ønske alle klubber og medlemmer en god sommer!

146 Views0
Jentejudo i Trondheim

Mindre frafall med egen jentegruppe for de minste. Les om erfaringene fra Trondheim Judokwai.

FOTO: Filippa Brovold
FOTO: Filippa Brovold
FOTO: Filippa Brovold
FOTO: Filippa Brovold

I Trondheim Judokwai har vi flere flinke utøvere, og spesielt artig er det at vi nå har mange jenter i klubben. Flere deltar aktivt på stevner og har store planer for framtiden.

For å legge bedre til rette for jenter startet vi høsten 2013 en ren jentegruppe for de mellom 6-8 år. Tilbudet ble raskt populært og gruppa består nå av 18 aktive og tøffe jenter som ser ut til å trives med judo. Etter jul var frafallet for denne gruppa på 0 % og det er nå foreløpig ikke plass til flere på jentegruppa.

Våre ungdomsjenter har fungert som hjelpetrenere og bidratt som lagledere på turer og stevner hvor de minste jentene har vært med. De eldste får nyttig terenererfaring og flere virker å trives i rollen som trenere for småsøstre og andre judojenter. De minste har fått ekstra hjelp, gode forbilder, og noe mer kvalifisert hjelp til å feste hårstrikk og ordne belter enn hva som har vært vanlig.

Erfaringene så langt er at en jentegruppe for de minste har vært riktig og viktig for å få flere jenter til å finne seg til rette med judo. Inntrykket fra tidligere nybegynnerpartier har vært at gutter ofte har tatt litt i overkant stor plass og blitt for dominerende med sin stil. En del jenter har nok opplevd at dette har bidratt til at det har blitt vanskelig å trene judo på sine premisser.

Blant våre ungdommer er det nå i liten grad ønske om adskilte treningstilbud for jenter og gutter, og tilbudet i klubben er slik litt ulikt det som tidligere er prøvd ut en del steder. Ulike løsninger vil trolig kunne fungere for å få flere jenter til å trives med judo, men basert på våre erfaringer kan vi anbefale jentegrupper for de minste.

Mvh

Erlend Brovold
Trondheim Judokwai

267 Views0
Ungdommens drømmeklubb

Under lederkurset for ungdom 7-9. mars ble ungdommene som var tilstede blant annet spurt spørsmålet: hvordan ser deres drømmeklubb ut? Se svaret her!

FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll

Etter 20 minutt fikk da gruppene presentere det de mente måtte til for å ha en drømmeklubb.

Det som stod i fokus hos alle var at klubben burde ha god økonomi, eller som en gruppe kalte det: «sinnsyk bra» økonomi. Den gode økonomien vil da kunne legge til rette for at klubben har sitt eget anlegg der de ikke trenger å flytte matter frem og tilbake og som kan utformes slik klubben selv ønsker det. I tillegg kom noen med ønske om at hallen skulle være så stor at de skulle kunne avholde egne stevner der.

Et av ønskene var flere sosiale tilbud og ungdommene kom selv opp med at eksempler på dette ville være rom for vekttrening og «en sofa». Det sistnevnte fikk frem mye latter men viser hvor lite tilrettelagte anlegg noen av de på kurset representerte klubber må nøye seg med. «en sofa» ble tilslutt byttet ut med ønske om en klubbstue der man kunne samles før, etter og utenom trening.

Videre var en gjenganger at drømmeklubben skulle ha et godt styre der alle aldersgrupper er representert og hadde like mye å si i tillegg til å ha 50/50 kjønnsfordelig.

Selve treningstilbudet skal etter ungdommens ønske ha grupper for alle aldersklasser fra knøtter til pondusparti og funksjonsnedsatte. Det skal ikke bare være tilbud på teknikktrening, men også kata, kamp og styrke.

For trenere var ønsket at disse skulle være i alle aldre. Noen hadde preferanse om nasjonalitet og det var at de ønsket en eller flere japansk sensei. – «det hadde vært kult»

Satsningstilbudet for ungdom i klubben skulle involvere at man skulle kunne bli trener, dommer eller konkurranseutøver med støtte og oppfordring fra klubben.

Et godt samarbeid mellom alle involverte i klubben ble nevnt av de fleste i tillegg til sosiale aktiviteter.

Det er slik ungdommene på kurset denne helgen ser for seg sin drømmeklubb. Noen få ting er kanskje ikke på klubbens prioriteringsliste, men når ungdommer ønsker seg «en sofa» i drømmeklubben sin, burde det ringe noen varselsbjeller. Det er faktisk ikke store saker som skal til, men det er ting som kan og burde gjøres for å gi et bedre tilbud.

Ungdommene fikk beskjed om at dette er noe de selv må bidra og jobbe med om det skal kunne la seg realisere. Klubbens oppgave er at når ungdommene kommer tilbake med ideer, så skal de ikke avvises, men lyttes til. De eldres oppgave i dette tilfellet er å hjelpe ungdommen til å skape den klubben de skal overta en dag.

Ida Ruiken
Forbundsstyret

75 Views0
Lederkurs for ungdom

Helgen 7-9. mars arrangerte Norges Judoforbund et Lederkurs for ungdom mellom 15-19 år på Haraldsheim Vandrerhjem i Oslo. 15 deltagere fra 6 forskjellige klubber.

FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll

Kursets omfang er på totalt 25 timer og inneholder moduler som blant annet hvordan bli en bedre leder, styrearbeid, selvtillit/selvfølelse og andre viktig områder som ungdommene får kunnskap om og kan brukes i egen klubb.

Vi hadde deltakere fra Larvik som stilte med hele 9 ungdommer. Lier JK, Oslo JK, Ringerike JK og BK-Judo kom med hver sin ungdom og Talvik JK sendte to deltakere. I alt 15 ungdommer hvor både gutter og jenter var godt representert.

Gjertrud Toft Erichsen (Hordaland Idrettskrets) og Miriam Olsbø (Oslo Idrettskrets) var kursholderne for helga. Lill Merethe Tjeldvoll og Svenja Rahn sto for det administrative ansvaret.

Helga begynte med at alle møtte trygt frem på Haraldsheim Vandrehjem sen ettermiddag på fredagen. Første del av kurset handlet om at deltakerne ble bedre kjent med hverandre gjennom en del «Ice breakers» som er bli-kjent-leker som demonstrerte Teambuilding. Fredagen ble ellers tatt med ro av hensyn til deltakerne med lang reisevei. Det ble også samme kvelden avklart spillereglene og hva kursholderne forventet av deltakerne og omvendt for de kommende dagene. De «dødelige reglene» ble gitt av kursholderne, om at det skal være ro kl. 23.00 og at alkohol så klart er totalt forbudt hele helgen. Ungdommene respekterte dette utmerket.

På lørdagen startet vi igjen kl. 09.00 med temaene «selvtillit og selvfølelse». Selv om det var en tidlig start på dagen, så var ungdommene våkne, de deltok aktivt og kom med gode forslag/bidro i diskusjonene. På spørsmål om hva som er forskjellen på selvtillit og selvfølelse, så var et av forslagene at selvtillit er troen på egne evner, feks har man vunnet en kamp over en person tidligere, er selvtilliten større for å få det til en gang til. Deltakerne kom fram til at selvfølelser for dem var hvordan vi selv føler oss i forskjellige situasjoner eller rett og slett hvordan vi aksepterer oss selv. Før lunsj gikk kursholderne gjennom hva en lederrolle er og hvordan man kan lede folk, for eksempel på treninger. Vi snakket om de ulike lederstilene og ungdommene fikk luftene ideene om hvilke ledertype de er/ønsker å være.

Etter lunsj fortsatte kurset og under temaet «Idrettsorganisasjon» forklarte først kursholderne NIFs oppbygging før så Svenja overtok med å fortelle litt om seg selv og hennes erfaringer som ung leder. Dette var for å gi deltakerne mulighet til å sette det i et praktisk perspektiv siden organisasjonen i idretten kan være veldig tørt og kjedelig. Ida Ruiken, som var til stede lørdag og søndag, representerte forbundsstyret og fortalte litt om seg selv og hennes rolle.

Videre konstruerte deltakerne i hver sin gruppe sin egen «drømmeklubb», se egen artikkel. Det var veldig interessant å høre på hvordan ungdommenes drømmeklubb ser ut. Deltakerne ble også utfordret med å planlegge et eller flere arrangementer som de skal utføre i klubben sin. Klubbene kan glede seg til noe aktivitet i tiden framover, enten om det er vennetrening, bowling eller andre sosiale ting for ungdom!

Gjennom alle modulene som vi var igjennom i løpet av helga, var det alltid aktiv deltagelse fra ungdommene og kursholderne var veldig flinke til å veksle mellom teori og praktiske øvelser/leker. Dette førte til at ungdommen hele lørdagen ikke ble alt for slitne selv om det var en intensiv dag med mye teori og egen- og gruppearbeid. Vi holdt på i totalt 12 timer på lørdagen og vi var mektig imponert over deltakernes positivitet! På kvelden hadde ungdommene ansvaret for kveldsaktiviteter, som de gjennom dagen hadde forberedt i grupper. Her gikk det i quiz, vitser, spill og mange andre morsomme aktiviteter.

På søndagen var lydnivået og energien litt mer roligere, kanskje noen hadde ligget oppe litt for lenge kvelden før? Men, alle var fortsatt i godt humør og villige til å lære mer selv om man begynte å bli litt slitne. Denne dagen var det kommunikasjon og retorikk som sto på programmet. Deltakerne fikk lære hvor mye det har å si med god kommunikasjon, ikke bare for den som snakker, men også like mye for den som lyttet. Kroppsspråk, tonefall og andre ting ble plutselig satt i fokus.

Alt deltakerne hadde lært i løpet av helga fikk de bruk for i sin siste oppgave som besto i å lage en egen liten tale/presentasjon. Det er for veldig mange ubehagelig å måtte stå foran en forsamling og snakke, men dette var altså noe de ble utfordret på som siste del av kurset. De skulle forberede seg, øve og til slutt gjennomføre talen foran alle sammen. Her må vi bare si at alle talene var utrolig bra, og vi er imponerte over hvor mye deltakerne hadde utviklet seg i løpet av disse få dagene. Det er ikke lett for en ungdom å måtte ut av komfortsonen å gjennomføre en slik oppgave, men de gjorde det med skikkelig stil! Klubbene som har disse ungdommene som medlemmer bør absolutt være stolte og nå ta i bruk all kunnskapen de har opparbeidet seg gjennom kurset.

Til slutt ønsker vi å takke alle deltakerne, kursholderne og klubbene som prioriterte å sende disse flinke ungdommene på kurs! Vi håper at vi får gjennomført slike lederkurs flere ganger, og da bør absolutt flere klubber ta til mot å sende ungdommer! Vi savnet flere (stor)klubber her denne helgen, og stiller et stort spørsmålstegn til hvorfor ikke flere klubber benyttet denne muligheten. Men vi håper det kommer flere anledninger!

Hilsen

Lill Merethe Tjeldvoll og Svenja Rahn

136 Views0
Jentesamling i Levanger

Månedsskiftet januar/februar ble det arrangert jentetrening i EiendomsMegler 1-hallen, den nye Judohallen i Levanger. 40 jenter fra 6 klubber deltok!

40 jenter på samling i Levanger! FOTO: Tore Brenne
40 jenter på samling i Levanger!
FOTO: Tore Brenne

n2014_jentesamling_levanger_02

Innsamling av drakter til barn og unge i Afghanistan. FOTO: Tore Brenne
Innsamling av drakter til barn og unge i Afghanistan.
FOTO: Tore Brenne

Vi startet fredag kveld med tre trenere og nesten 40 jenter fra Nidaros, Trondheim, Steinkjer, Namsos, Levanger og Bardal (40 mil kjøring en vei av en sprek trener og morfar Jan Kristiansen).

Det var stor spredning i gruppa i både alder, vekt og nivå og derfor lå hovedfokus av treningen på basisbevegelser formidlet gjennom lek og enkle øvelser slik at deltakerne kunne tilpasse aktivitet og nivå selv, og alle kunne være med.

Lørdag morgen fortsatte vi med treningen og etterpå dro utøverne til Trønderhallen for å ta seg en liten dukkert.

Siste treningsøkten var på lørdags ettermiddag og inneholdt mest repetisjon fra øktene tidligere men også endel nytt.

Jentene holdt ut veldig bra! De begynte å bli slitne under siste halvtimen siste økten, men alt annet hadde vært synd og vist at det var for lite aktivitet øktene før.

En veldig vellykket leir, ihvertfall fra trenerens synspunkt. Det skal sies at det bare var jenter på matten denne helgen etter at treningen begynte, alle menn som var tilstede i hallen befant seg bak avsperringen slik at det virkelig var en ren jenteleir!

Tusen takk til Levanger JK for å invitere meg og de to trenerne som hjalp meg med treningen. Uten dere hadde det vært veldig vanskelig.

En stor takk til alle som leverte drakter for JFF ved samme anledning.

Ida Ruiken

154 Views0
Vårsamling i Trondheim

Trondheim Judokwai inviterer til Vårsamling 14-16. mars. Les artikkel av Tonje Mathisen.

Trondheim Judokwai arrangerte i fjor Vårsamling for barn og ungdom. Dette var en suksess og utøverne fikk trent judo, gått konkurranse, spist god mat, badet og vært sosiale både med sine klubbkamerater og på tvers av klubbene.

Treningene vil være på fredag, lørdag og søndag slik at det totalt vil være mulighet for å få med seg fire treninger. Det vil være fokus på basisteknikker som er nyttige for unge utøvere i utvikling. Det vil være mulighet til å dele opp gruppa etter for eksempel alder, ferdigheter, kjønn, størrelse eller ønsker. På denne måten håper vi å kunne tilfredsstille både de som vil trene konkurransespesifikt, de som vil lære noe nytt, og de som egentlig synes det er mest gøy å trene sammen med andre og lære noen nye judoleker.

Den sosiale biten vil være viktig på denne samlinga og vi vil derfor arrangere lagrandori på lørdagen der utøverne blir delt opp i jevne lag som konkurrerer mot hverandre. Deretter blir det arrangert en velfortjent tur i Norges største innendørs badeland, Pirbadet, før det blir servert middag i Trondheim Judokwai sine lokaler.

Trøndelag, ved Levanger Judoklubb, har noen vellykkede og godt besøkte samlinger for jentene på samvittigheten. Noe som gjør at jentene i regionen er i ferd med å bygge et godt miljø. Vi i Trondheim Judokwai ønsker derfor jenter spesielt velkomne til også denne samlinga, slik at man kan vedlikeholde dette samholdet.

Trondheim Judoklubb sine lokaler, og Ila skole, ligger ca 1 km fra sentrum av Trondheim med gode bussforbindelser. Både rutenummer 1, 5, 8, 11, 18 og 63 går fra sentrum til Ila, og det er også mulighet for å gå av på Skansen Stasjon om man kommer med tog sørfra. I lokalene er det gode dusjmuligheter og fine garderrober, sofagrupper, bord og et enkelt kjøleskap. Om noen har problemer angående ankomst/ avreisetidspunkter. Per dags dato finnes det billetter fra de fleste av judobyene i Norge til under kr 300 hver vei med fly eller tog.

Når: 14. til 16. mars

For hvem: Fortrinnsvis for barn (født 2002 og etter), u15 (2000 og 2001) og u18 (1997, 1998, 1999). Eldre utøvere er også velkomne.

Trenere: Hovedtrener er Johnny Roaldseth

Pris: kr 750 per utøver (kr 250 for foreldre/lagledere med mat, kr 350 for mat + Pirbadet)

Inkludert i pris: Treninger, lagrandori, overnatting, Pirbadet og mat

Arrangør: Trondheim Judokwai

Påmelding: Til post@judokwai.no innen 5. mars, gjerne før.

Spørsmål: Ta kontakt med Tonje Mathisen tonjemathisen@gmail.com

Se også mer informasjon i terminlisten.

172 Views0
Lederkurs for ungdom

Ung Judo inviterer ungdommer mellom 15-19 år til lederkurs i Oslo helgen 7.-9. mars. Alle ungdommer som kunne tenke seg verv og/eller lederoppgaver i sin klubb kan delta!

n2014_lederkurs_ungdom_flyer

Lederkurset for ungdom er et kurs utarbeidet av Norges Idrettsforbund (NIF) og som avholdes av særforbund og idrettskretser. I år er det første gang Norges Judoforbund arrangerer kurs og alle klubber bør ta sjansen og bruke denne muligheten til å utdanne sine ungdommer!

Tid og sted: Fredag 7. – søndag 9. mars på Haraldsheim Vandrehjem i Oslo.

Overnatting: Alle deltakere skal overnatte hele helgen, og det kreves 100 % tilstedeværelse.

Egenandel: 1.000,- som inkluderer overnatting, mat, kursholder(e), kursmateriell etc.

Kurset inneholder mange spennende og lærerike temaer som kommer til å hjelpe deg til å bli en fremtidig leder. Vil du bygge opp selvtilliten din, være med i et team, lære om idrettens organisasjon, kommunikasjon og mye annet? Da er dette kurset noe for deg. Kurset er også en fin mulighet til å bli kjent med andre personer, som har minst en lik felles interesse som deg!

Påmelding: Påmelding må gjøres senest 17. februar Online påmelding

Mer informasjon kan hentes fra invitasjonen i terminlisten.

Spørsmål kan rettes til NJF v/ Lill Merethe Tjeldvoll eller Ung Judo v/ Svenja Rahn. De nevnte skal også være med på hele kurshelgen.

Dette blir en veldig lærerik, morsom og innholdsrik helg og vi er sikre på at ungdommene vil si det samme etter kurset. Det blir også ulike fritidsaktiviteter på kveldstid, som gjør at ungdommene vil lære mye av seg selv og bli veldig godt kjent med de andre deltakerne.

Meld dere på!

Mvh

Ung Judo v/ Svenja Rahn

Forbundskontoret v/ Lill Merethe Tjeldvoll

69 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier